Alati kui mõnes ettevõttes või organisatsioonis toimub juhi vahetus otsitakse vastust küsimusele – miks selline vangerdamine üldse aset leidis? Lihtsam on väita, et põhjus on poliitiline, seda kitsamas ja laiemas mõttes. Ida-Virumaa omavalitsuste maastikul on seda poliitilist ametikohtade vahetust eriti hästi tunda. Paraku unustatakse ära munitsipaalasutuste juhtide vahetusel juhi kompetentsus, eelnev töökogemus või üldine oskus organisatsiooni juhtida. Jõhvi vallas ei anna paljudele rahu kohaliku spordikooli juhi vahetus. Sildistamisel unustatakse süveneda küsimusse – mis oli enne ja kuidas peab koolielu edasi liikuma? Nädalaleht Panorama palus selgitusi Jõhvi spordikooli direktori kt Jevgeni Fedorenkolt. Lisakommentaari andis valimisliidu Meie Kodu eeskõneleja Nikolai Ossipenko.

Jevgeni Fedorenkole pole Jõhvi spordikooli „uks” võõras. On olnud tulemisi ja minemisi. Samas on olnud võimalus võrrelda koolieluga seotud küsimusi mitmete aastate jooksul. Meie vestluse alguses rõhutas Jevgeni Fedorenko, et väide tema määramisest koolijuhi ametikohale ei ole eriti korrektne. Kooli juhib hetkel direktori kohusetäitaja. Seadus näeb ette avaliku konkursi väljakuulutamist. Samas ei tohi elu seisma jääda, ees on uus õppeaasta. Kevadel ja suvel on kooli haldusmeeskonnal mitmeid tähtsaid ülesandeid. Staadionid „ärkavad” talveunest, tuleb hoida silma peal uusehitustel ja tegeleda inventari soetamisega. Sisuliselt on spordikool mitme spordiobjekti valdaja ja hooldaja. Igal objektil on aga oma eripära – ujula ja kunstmuru, jõusaal ja võrkpalliväljak vajavad täiesti erinevat haldamist.

Jõhvi spordikooli õpilaste nimekirjas on ligi 350 noort spordihuvilist. Praegu on koolis võimalik tegeleda järgmiste aladega: võrkpall, kergejõustik, suusatamine, sulgpall ja ujumine. Lisaks on veel väikelaste üldfüüsilise ettevalmistuse osakond. Igas valdkonnas on koostatud ja kinnitatud õppekavad.

Jevgeni Fedorenko märgib, et tema teine tulek spordikooli algas eelkäia tegevuse põhjaliku analüüsiga ning see mahukas aruanne on juba vallavalitsusele üle antud. Murelikku mõtlemisainet on seal ühe kohaliku kooli kohta liigagi palju. Toome mõned näited, et vastata küsimusele – kust tuleb Jõhvi spordikool?

Spordikool tasus ¥ rma ZEP Servis arve Tammiku Spordihoone desin¥ tseerimise eest. Miks? Antud objekt ei ole spordikooli valduses. Jõhvi spordikool ostis ¥ rmalt Stokker pühkimismasina, kogumiskasti, lumesaha ning järelveetava liivapuisturi. Milleks on need seadmed ostetud, kui staadioni ja kunstmuru hooldamine on delegeeritud kolmandale isikule. Milleks olid ostetud kallihinnalised professionaalsed korvpallid, kui seda spordiala koolis ei viljeleta? Palle ei ole keegi laoruumist veel kordagi välja võtnud. Miks maksis Jõhvi spordikool Alutaguse Eagle Disc gol¥ klubile disgol¥ pargi hoolduse eest? Leping kahe kooli ja MTÜ vahel puudub. Hilisem kontroll tuvastas, et arvele märgitud 50 tundi talvist hooldust tegelikult ei toimunud.

Selliseid näiteid on Jevgeni Fedorenko poolt koostatud aruandes kuus lehekülge. Igal tasutud arvel on endise koolijuhi allkiri. Jevgeni Fedorenko toonitab, et just Aivar Surva ettepanekul vähenes spordikooli 2021 aasta eelarve, võrreldes eelmise aastaga 90 tuhande euro võrra. Kui koolijuht avaldab avalikult arvamust, et spordikool tuleks sulgeda, siis pole mingit imet valla eelarvelise toetuse vähenemises.

Spordikooli direktori kt väidab, et oma tegevusega on Aivar Surva oluliselt raskendanud Jõhvi spordikooli tegevust, kuna objektid jäävad hooldamata ja eelarves selleks raha pole planeeritud. Spordikoolil ei jää muud midagi üle, kui paluda volikogult kooli 2021. aasta eelarve suurendamist.

Nüüd kui on selge, kust tuleb Jõhvi spordikool, on õige aeg küsida kooli juhtkonnalt – kuhu kavatsetakse edasi minna?

Jevgeni Fedorenko alustab kaugemast perspektiivist. Täna teeb Jõhvi spordikool koostööd ruumide rentimiseks naaberomavalitsuse – Kohtla-Järve linnaga. Regionaalse spordielu arengut ongi vaja vaadata läbi asjaliku ja läbimõeldud koostöö. Peaksime aru saama, et pidev ületrumpamine spordiobjektide ehitamisel pole muu, kui valimiseelne eputamine. Asjalik koostöö võimaldab Jõhvi ujujatel kasutada Kohtla-Järvel avanevaid võimalusi. Sellega väheneb koormus kahele Jõhvi väikesemõõdulisele ujulale. Jõhvi tulevane jalgpallihall peaks sobima treeninguteks ka KohtlaJärve mängijatele. Omavalitsuste juhid ja spordieluga seotud inimesed peavad leidma ka teisi koostöö võimalusi. Kasu on sellest eelkõige spordirajatiste kasutajatele.

Jevgeni Fedorenko ei ole kitsi spordikooli treenerite kooseisu kiitma. Heaks märgiks on ka see, et mõned endised kooli kasvandikud on pärast kõrghariduse omandamist nüüd koolis treeneritööl. Lähiajal võtab kool tööle uue võimlemistreeneri.

Plaanis on rajada Pillerkaare lasteaia kõrvale rannavolle väljak. Poeg- ja tütarlaste võrkpall on spordikooli üheks prioriteediks. On reaalne plaan laiendada jõusaali võimalusi, selle kõrval taastada raskejõustikutraditsioonid.

Seejuures ei ole õige kasutada spordikoolile eraldatud raha spordiklubide toetamiseks. Kool ei saa olla spordiklubide sponsoriks. See praktika vajab Jõhvi vallas täielikku muutmist. On igati loogiline, et maksumaksja raha ja riigi toetusega ehitatud spordiobjektide kasutamine peab olema kättesaadav nii üldhariduskoolide õpilastele kui ka spordikooli õpilastele õppekava läbimiseks, spordiklubide liikemetele treeninguteks aga ka kõikidele teistele spordi ja kehakultuuri huvilistele. Kogu valla spordimajandus vajab selget rollide jaotust, ausat koostööd ja läbipaistvust rahastamises. Lubamatu on pearahadega manipuleerimine. Spordielu peab tooma rõõmu ja tervist. See on palju tähtsam kui sildistamine ja vandenõuteooriate väljamõtlemine.

Jana Kuiv

Valimisliidu Meie Kodu eeskõneleja Nikolai Ossipenko lisakommentaar:
Jõhvi spordikooli juhi vahetus oli juba ammu päevakorral. Võimuvõitlus volikogus on juhivahetuse „jäämäe” nähtav osa. Nüüd juba endise juhi Aivar Surva juhtimisstiil ja ¥ nantsdistsipliini eiramine ei saanud enam kaua kesta. Volikogu koalitsioonile oli selge, et kooli ei saa juhtida inimene, kes on avalikult väitnud, et kool tuleb sulgeda. Pärast koolijuhi vahetust võtsid opositsioon ja kohalik meedia kohe kasutusele vana võtte – jälle tehakse töökohti oma inimestele. Selline sildistamine pole uudiseks fraktsioonile Meie Kodu. Nagu öeldakse, kui taevas sütivad tähed, siis on seda kellelegi väga vaja. Olen tutvunud aruandega, mille koostas Jevgeni Fedorenko, ja jään kindlale arvamusele,et spordikooli asjaajamises leiaksid palju huvitavat politseiuurijad. Vahetult enne valimisi on taktikaliselt õige otsida vigu oma konkurentides. Ja kui vigu ei ole, tuleb neid välja mõelda! Unustatakse, et veel mõni kuu tagasi kaotasid samad inimesed, kes on praegu volikogu opositsioonis, mitmeid sotsiaalvaldkonna töökohti. Spordikoolis jõulisi vahetusi ei tehtud. Peale spordikooli juhi vahetust ei suutnud opositsioon midagi targemat välja mõelda, kui tuua välja teooria „omadest omadel kohtadel”. Paistab, et meie jõud on opositsioonile hästi tuntav. Opositsioonile on tähtis võimendada seda, mida tegelikult ei ole.
Kummaline on ka see, et vallavalitsus jätkab koostööd Aivar Survaga spordielu arendamise valdkonnas. Isegi nüüd, kui on selge, milliseid jämedaid vigu on ta teinud olles spordikooli juht. Ütlen täie tõsidusega, et viin isiklikult selle teema fraktsiooni päevakorda. Ja veel olen kindlal arvamusel, et munitsipaalettevõtet peab juhtima inimene, kes „on teemas sees” ja kellel on vastav kompetents ja eelnev töökogemus.

Reklaam