Kohaliku omavalitsuse elus on mitmeid hetki, mil elanikud tunnevad kõrgendatud huvi volikogu tegevuse vastu. See huvi on aktiivsem vahetult peale valimisi, siis vaadatakse, kas ikka võetakse päevakorda ohtralt jagatud lubadusi. Iga-aastane eelarve menetlemine ja kinnitamine on samuti laiemale ringile huvitav. Täiesti loomulik, et uute valimiste eel pakub huvi, kuidas volikogus esindatud poliitilised jõud otsivad skandaalse maiguga olukordi. 15. aprillil toimunud Jõhvi vallavolikogu istung kuulub just nende istungite hulka, kus lähenevate kohalike valimiste hõngu on juba hästi tunda. Võtsime ette istungi päevakorra, protokolli ja ka otsuste eelnõud, kust saab aimu küsimuste sisust. Veel palusime volikogu liikmel Irina Šulginal jagada kommentaare istungi käigust ja otsustest.

15. aprilli volikogu istung oli antud kooseisu 56. Rahvasaadikute kokkusaamine toimus Jõhvi Spordihallis, nii oli võimalik järgida kehtivate piirangute reeglite täitmist. Samas ei ole spordihalli saal mõeldud ürituste jaoks, kus oleks vaja head akustikat. Istungi videotransleerimisel esinejate hääl praktiliselt puudus. Õnneks on olemas valla kodulehel kõikide istungite päevakorrad, protokollid ja ka otsuste eelnõud.

Juba mitmendat korda üritab volikogu sisse viia  ja kinnitada valla põhimääruse muudatused. Need muudatused on seotud istungite virtuaalse formaadiga ja aukodaniku statuudiga. Kui virtuaalsuse vastu praegu keegi vastu ei hääleta, siis aukodaniku statuudi osas on viimastel istungitel kogu aeg tulnud täiendusi. Eelnõu on taas saadetud uuele lugemisele. Volikogu liige ja Jõhvi Vene Põhikooli juht Irina Šulgina selgitab: „Esmalt oli arutusel aukodaniku määramise menetluse kord. Kas ikka peab olema terve volikogu kooseisu enamushäältega vastu võetud otsus või piisaks hääletamisel osalejate enamushäältest? Hetkel kehtib kord – aukodanik valitakse kogu volikogu kooseisu enamushäältega. Vahetult enne 15. aprilli istungit tuli lisaettepanek – määrata igale aukodanikule igakuine toetus, mis võiks olla näitekst 10% Eestis kehtivast minimaalpalgast”. Praegu on vallas 9 aukodanikku, ja peame tunnistama, et inimesed, kes on teinud kogukonnas oma elutöö, elavad vaesuse piiril. Valla põhimääruse muutmine jätkub järgmisel volikogu istungil.

Skandaalse maiguga oli volikogu istungi järgmine päevakorrapunkt, protokollis kõlab see nii – vallale tekitatud rahalise kahju hüvitamisest. Otsuse eelnõus, mida arutasid ja hääletasid saadikud saame aimu, et tegemist on looga, mis sai alguse Jõhvi Keskraamatukogu direktori välkkiirest vallandamisest mais 2019. Teame ka seda, et pr Ingrid Spits vaidlustas oma vallandamise Töövaidluskomisjonis. Töövaidluskomisjoni otsusega nõuti Jõhvi vallalt I.Spitsi kasuks üle 22 tuhande euro. Vallandamisotsuse taga oli tollane vallavanem Martin Repinski, kes on jätkuvalt volikogu liige ja esindab praegu koalitsiooni. On täiesti loogiline, et opositsioon ei jäta jonni ja tõstatab taas küsimuse – kes hüvitab vallale segase asjaajamisega tekitatud rahalise kahju? Opositsiooni poolt koostatud eelnõus on vastutajateks märgitud Martin Repinski ja praegune volikogu esimees Aleksei Naumkin. Irina Šulgina märkis, et selle küsimuse arutamise juures täideti kõiki protseduurinõudeid – Repinski ja Naumkin taandasin end, Naumkini asemel võttis istungi juhtimise üle Tatjana Põlevina ja toimus ka nimeline hääletamine. Kuna häälte tasakaal oli 8:8, siis otsus rahalise kahju hüvitamisest jäi vastu võtmata.

Veel üks päevakorrapunkt oli otseselt seotud volikogu asjaajamisega. Veel eelmise istungi päevakorda soovis koalitsioon lisada küsimuse lasteaia osalustasust vabastamisest. See on seotud laste puudumisega lastaiast kehtivate piirangute ajal. Irina Šulgina selgitas, et eelmise volikogu istungile dokumentide esitamine viibis, enam ei olnud võimalik küsimust lasteaia osalustasust vabastamisest päevakorda lisada. Nüüd on osalustasu teema menetletud, hääletatud ja vastu võetud. Lapsevanematele tagastatakse enammakstud summad.

Volikogu pädevuses on ka munitsipaalkinnistutega seotud küsimused. Sellel korral arutati Karjamaa lastelaagri kinnistuga seonduvat.  Karjamaa lastelaager asub Alutaguse vallas Peipsi ääres. Tegelikult räägitakse lastelaagri müügist tervikuna või osade kaupa juba alates 2019. aastast. Kasutamata kinnistu müügist saaks vald lisa eelarve tuludesse. Väljaminekud eelarve kulude osas on väga suured, märkis Irina Šulgina.

15. aprilli volikogu valis sotsiaalkomisjoni uue  esimehe ja aseesimehe. Komisjoni esimeheks valiti koalitsiooni esindaja Tamara Põlevina. Opositsioon pakkus esimehe kohale Kaia Kaldvee, hääletamisel aga osutus ta valituks komisjoni aseesimeheks.

Irina Šulgina ütleb kokkuvõtteks, et 15. aprilli volikogu istung oli üldjoontes rahulik ja töine kuid  ei puudunud ka liigne emotsionaalsus. Kõik 12 päevakorrapunkti leidsid lahenduse.

Jana Kuiv

Reklaam