Volikogu 6. mai istungi päevakorras on punkt teie, kui endise Jõhvi Keskraamatukogu direktori kohusetäitja, vastu kahju tekitamise nõudes Jõhvi vallale. Kuidas kommenteerite?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Eelmisel kevadel lahkus raamatukogust peaspetsialist Anne Kippar. Põhjuseks tõi ta paragrahvi, mille alusel ta justkui oleks langenud töökiusu ohvriks ja ei olnud suuteline edasi töötama. Töö raamatukogus on meeskonnatöö, kus ühe töötaja tegemata töö takistab ka teisel töötajal ülesandeid täitmast. Nii tekivad kollektiivis erimeelsused. See erimeelsus viis meid töövaidluskomisjoni ja sealt edasi kohtusse. Kuna Jõhvi valla suhtes on töövaidluskomisjonil juba väljakujunenud tuntav arvamus, siis osutus menetlus eriliselt keerukaks. Meiepoolne tunnistaja jäeti istungil üle kuulamata jne. Kohus aga enam asja sisu ei avanud, võttes meilt võimaluse enda kaitsmiseks.

Tulin raamatukogu juhtima erasektorist ja seda sektorit iseloomustab eelkõige töö tegemine ja kokkuhoid. Juhina oli mulle väga kiiresti selge, mida saaks muuta ja kus on alust rohkem nõuda. Mulle vaatasid vastu tegemata tööd ja seaduse eiramine olulistes küsimustes. Näiteks olid viimased viis aastat Kultuuriministeeriumi poolt teavikute ostmiseks eraldatud rahalised vahendid teiste Ida-Virumaa omavalitsuste vahel valesti jagatud, samuti ei olnud läbi viidud inventuure seadusega ettenähtud tähtaegadel. Need on ainult kaks näidet pikast nimekirjast. Kõik avastatud rikkumised olid korduvalt tõstatatud. Kahjuks on inimeste pingetaluvus erinev ja korrektselt töö tegemise nõudmist tõlgendati kiusamisena. Olen jätkuvalt seisukohal, et juhi eksisteerimise mõte on asutuse juhtimine maksimaalse efektiivsusega, isegi kui see toob kaasa töötajatelt maksimaalse panuse nõudmist. Keeruline on aga murda aastatega sissejuurdunut. Selline olukord ei saanud enam kaua jätkuda. Leian, et asutuse juht tegutseb eelkõige juhitava asutuse huvides ja sinna kuulub ka ebameeldivate otsuste tegemine.

Nüüd on otsus volikogu liikmete kätes.

Panorama

Reklaam