Kevadel on ehitustööd eriti nähtavad. Mõnes kohas asetatakse piirdeid, et märgistada ehitusplatsi. Teises kohas askeldavad siseruumides ehitajad. Teeremont ja uusehitused on samuti äratuntavad kevadpääsukesed. Nädalaleht Panorama palus hetkeolukorda kommenteerida Jõhvi vallaarhitektil Natalja Abelil. Oleme tänulikud, et Natalja Abel leidis vaatamata kevadiselt tihedale töögraafikule aega ajakirjanikuga suhelda.

Esimene küsimus on seotud uue kaupluse Magaziin ehitusega. Kauplusteketile MAGAZIIN pandi alus 2000. aastal Võrus, kus avati väike jalanõudekauplus, milles müüdi Venemaal toodetud kummijalatseid. Klientidelt saadud positiivne tagasiside ja järjest kasvav huvi müüdava vastu julgustas kauplust laienema ja kaubavalikut uute huvitavate kaupadega täiendama.

Tänaseks asuvad MAGAZIINI kauplused juba 12 Eestimaa paigas: Võrus, Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus, Raplas, Rakveres, Viljandis, Sillamäel, Viimsis, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. Kauplusi on kokku 14. Nüüd on järg jõudnud Jõhvi. Kaupluse ehitust kommenteerides mainib Natalja Abel, et ehitustööde alustamise teatis on esitatud. Kõik arhitektuursed ja ala planeerimise nüansid on arhitektiga läbi arutatud. Ehituse ettevalmistusperioodil tuli käsitleda skatepargi kõrval asuva platsiga seotud teemasid. Enamik nendest olid seotud turvalisusega.

Teisena pärisime vallaarhitektilt kaubanduskeskuse Tsentraal ümbeehituse kohta. Kommentaar oli lühike ja konkreetne. “On alustatud sisemiste ehitustöödega. Vald on loa väljastanud. Tegevused väljaspool hoonet on veel menetluses”, ütles Abel.

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks. Samal ajal Transpordiamet on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteel Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks. Kuna riigitee ja kergliiklustee projekteerimiseks vajalikke projekteerimistingimusi annavad välja erinevad pädevad asutused, korraldatakse riigitee ja kergliiklustee projekteerimiseks projekteerimistingimuste andmisest teavitamine Transpordiameti ja Jõhvi Vallavalitsuse vahelisel kokkuleppel ühe menetlusena Transpordiameti poolt. Tavaliselt selliste teede ehituste juures tekivad elanikel arvamused ja ettepanekud. Antud juhul on võimalik projekteerimistingimuste eelnõule lisada ettepanekuid kuni 12. maini 2021.

Täiendavate küsimuste korral palub vallavalitsus pöörduda:

– Kergliiklustee rajamisega seotud küsimuste puhul Jõhvi Vallavalitsuse ehitisregistri spetsialisti Kristina Ikohhaineni poole (tel +37253814520, e-post kristina.ikohhainen@johvi.ee).

– Riigitee projekteerimisega seotud küsimuste puhul Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Kaie Kruusmaa poole (tel +37258805076, e-post kaie.kruusmaa@transpordiamet.ee).

Jana Kuiv

Reklaam