Eelmisel neljapäeval toimunud Jõhvi vallavolikogu istungi päevakorras oli kõigest viis päevakorrapunkti. Vallavalitsusele rutiinsete volituste andmise kõrval olulisemaks aruteluks oli Jõhvi  keskraamatukogu endise direktori kt ja hetkel Jõhvi abivallavanema Evelyn Danilovi poolt tekitatud kahju hüvitamine.

Teema sarnaneb täies mahus volikogu eelmisel istungil arutatud ja hääletatud eelnõuga, mis samuti puudutas raamatukogu ning vallale tekitatud kahjusumma sissenõudmist. Kui nüüd oli päevakangelane Evelyn Danilov, siis eelmisel korral olid selles rollis Martin Repinski ja Aleksei Naumkin. Mõlema eelnõu esitasid opositsiooni saadikud. Koalitsioon pidi tõestama oma ühtsust, sest rahalise kahju väljanõudmine volikogu liikmelt, volikogu esimehelt ja abivallavanemalt oleks Jõhvi oludes lõppenud järjekordse umbusaldusavaldusega ja võimu vahetusega, seda aprillis-mais, kus kohalike valimisteni on jäänud 6-7 kuud.

Opositsiooni eelnõu oli põhjalikult ette valmistatud, viiel lehel olev dokument sisaldas kahte mahukat peatükki – asjaolud ja õiguslikud alused. Eelnõu koostaja rahvasaadik Paul Paas lisas eelnõule ka kokkuvõtva seletuskirja.

Olukorrast Jõhvi keskraamatukogus sellel ajal, kui asutust juhtinud direktori kohusetäitja Evelyn Danilovi ajal lahkus töölt peaspetsialist Anne Kippar, on kohalikus meedias palju kirjutatud. Anne Kippar soovis töölt lahkuda, kuna tema arvates sattus ta kiusamise ja ebaväärika kohtlemise ohvriks. Asutuse juht aga vabastas Anne Kippari töölepingu korralise ülesütlemise alusel.

Järgnesid juba Jõhvi rahvale teada-tuntud arutelud Töövaidluskomisjonis ja Viru Maakohtus. Vald kaotas mõlemad protsessid ja Töövaidluskomisjoni ning Viru Maakohtu otsuste põhjal pidi vald maksma Anne Kipparile 5320 eurot, lisandus veel 3682 eurot menetluskulude katteks. See ongi kahjusumma, mida võttis arutada 6.mail toimunud Jõhvi volikogu.

Nädalalehe Panorama eelmises numbris palusime Evelyn Danilovit selgitada oma nägemust antud küsimuses. Ta kirjutas: „Tulin raamatukogu juhtima erasektorist ja seda sektorit iseloomustab eelkõige töö tegemine ja kokkuhoid. Juhina oli mulle väga kiiresti selge, mida saaks muuta ja kus on alust rohkem nõuda. Mulle vaatasid vastu tegemata tööd ja seaduse eiramine olulistes küsimustes. Näiteks olid viimased viis aastat Kultuuriministeeriumi poolt teavikute ostmiseks eraldatud rahalised vahendid teiste Ida-Virumaa omavalitsuste vahel valesti jagatud, samuti ei olnud läbi viidud inventuure seadusega ettenähtud tähtaegadel. Need on ainult kaks näidet pikast nimekirjast. Kõik avastatud rikkumised olid korduvalt tõstatatud”. Neid märkusi tõlgendas Anne Kippar kui kiusamist asutuse juhi poolt.

Need erimeelsused viisid raamatukogu peaspetsialisti ja tööandja töövaidluskomisjoni ja sealt edasi kohtusse. Evelyn Danilov rõhutab, et protsessid olid rasked, kohus näiteks jättis vallapoolse tunnistaja täiesti üle kuulamata. Vallalt võeti võimalus ennast kaitsta.

Sama pikale ja seaduspunktidega koostatud opositsiooni eelnõule (loe . süüdistusele) võib juristiharidusega Evelyn Danilov vastata sama sisuka vastukirjaga.

Jõhvi vald on jõudnud olukorda, kus volikogu istung meenutab rohkem kohtusaali.

Volikogu eelmisel istungil vallale tekkitatud kahju sissenõudmise küsimuse hääletamisel jagunesid saadikute hääled võrdselt – 8:8. Opositsiooni poolt koostatud eelnõu saaadeti volikogu arhiivi. Sellel korral oli hääletamise tulemuseks 7:10. Ja taas opositsiooni poolt koostatud eelnõu jääb volikogu arhiivi. Mõtlemisainet on siin koalitsioonile ja opositsioonile. Mõlemas poliitilises laagris oli neid, kes loobusid hääletamisest. Mis see on – erimeelsus liitlaste seas või ükskõiksus olulise küsimuse lahendamisel, poliitiline teater või oma jõu avalik demonstreerimine?

Jana Kuiv

Reklaam