Palume selgitada Jõhvi Vallavolikogu viimase istungi päevakorrapunkti  „Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise korra muutmine» sisu. Kas on võimalik lühidalt selgitada muutuste sisu?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Jõhvi Vallavolikogu 20.mail toimunud istungil oli päevakorras varasemalt kinnitatud otsuse “Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord” muutmine. Nimetatud määruse kolmandasse paragrahvi lisati järgmine sõnastus: „Erandkorras ning juhul, kui taotlev spetsialist asub tööle Jõhvi valla haridusasutuse ametikohale, mis omab suurt tähtsust haridusasutuse arengu tagamisel, võib toetust maksta ka taotlejale, kelle elukoht taotlemise ajal ei ole Jõhvi vald”.

Määruse muudatus tehakse eesmärgiga laiendada toetuste saajate ringi ning selle kaudu kõrvaldada kvalifitseeritud personali, eriti just tugispetsialistide ja eesti keeles õpetavate õpetajate puudust. Määruse muutmisel on tuginetud haridusasutuste juhtide kui ka taotlejate tagasisidele. Siiani on Jõhvi stardiraha saanud 7 uut õpetajat ja toetuse maht moodustab 17500 eurot. Jõhvi Vallavolikogu juures tegutsev hariduskomisjon arutas määruse muutmise vajadust ja andis määruse kaasajastamisele heakskiidu. Samuti sai määrus toetuse volikogu liikmetelt. Oleme ikka seisukohal, et meie haridusasutused ja eelkõige seal õppivad õpilased on väärt parimat!

Reklaam