Nädalaleht Panorama andis juba oma hinnangu 17. juunil toimunud Jõhvi vallavolikogu istungile. Kuid üks asi on jälgida istungit külalisajakirjaniku pilguga, teine asi on otsene osalus valla esindusorgani töös. Palusime kahel volikogu liikmel – Allan Männil ja Arthur Seppernil anda oma hinnang volikogu tööstiilile ja viimasele võimuvahetusele. Eelkõige huvitas nädalalehte Panorama, kas ikka toimus võimuvahetus ja kas nendel inimestel, kes nimetavad ennast volikogu ja vallavalitsuse juhtideks on selleks seaduslik õigus?

Meie vestlus toimus 22. juuni keskpäeval. Siis saime teada, et järgmine Jõhvi vallavolikogu korraline istung peaks toimuma 17. juulil. Samas on „uus volikogu esimees” Niina Neglason teavitanud, et volikogu on koos 30. juunil. 22. juunil aga saadeti volikogu liikmetele kutse istungile, mis toimub …. 17. juunil. Eestlane ütleb selle kohta – tule eile meile! Võib arvata, et meeletu palavus tekitas sellise tehnilise vea. Eks need juuni ja juuli on kirjapildis sarnased. Allan Mänd ei soovi norida kuupäevaga eksimise pärast. Imestama paneb päevakord, kus ühe päevakorrapunktina on paigas umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Aleksei Naumkinile. Selle päevakorrapunkti eelnõu on koostanud ja ka kutse osaleda volikogu istungil on väljastanud ….volikogu esimees Niina Neglason. Allan Mänd esitab küsimuse – mitu volikogu esimest Jõhvis praegu on?

Allan Mänd ja Arthur Seppern märgivad, et 17. juunil toimunud vallavolikogu esimehe „maha hääletamine ja uue esimehe valimine” oli korraldatud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste jämeda rikkumisena. Rääkimata sellest, et eirati ka KOKSi sätteid.

Kohaliku omavalitsuse juhtide umbusaldamine, nende asendamine uute inimestega, koalitsiooni piiride muutmine on demokraatlikus ühiskonnas igati mõistetav. Arthur Seppern tuletab meelde, et umbusaldamise protsess algab vastava avalduse sisseandmisega, siis järgmisel volikogu istungil küsimust arutatakse ja hääletatakse. Vajadusel kinnitatakse uus volikogu esimees või vallavanem. Jõhvis see reegel enam ei tööta! Allan Mänd juhib tähelepanu, et 17. juuni istungil umbusaldusavaldus Aleksei Naumkinile võeti tagasi. Samal istungil esitati uus avaldus, mida peaks arutama järgmisel istungil. Jõhvis otsustati aga Naumkin koheselt tagandada ja asemele hääletati Neglason. Paistab, et uus koalitsioon sai aru, et „pani puusse” ja 17. juulil toimub veel üks Naumkini küsimuse arutamine ja hääletamine. Mänd ja Seppern saavad hetkeolukorrast aru nii – praegu on seaduslikult volikogu esimees Aleksei Naumkin, Niina Niglassonil ei ole mingit õigust ennast volikogu esimeheks nimetada. Seda isegi siis, kui 17. juunil volikogu enamus tema eest hääletas. Hääletamise protseduur oli ebaseaduslik ja selle algatajad rikkusid seadust.

Jõhvi valla juhtimises on tekkimas situatsioon, kus võib juhtuda nii, et osa volikogu liikmeid enam istungile ei ilmu. Allan Mänd märgib, et pole kartust, et peale kolme puudumist tema või volikogu kolleeg Seppern jäävad volikogu liikme staatusest priiks. Kohalike valimiste kalender näitab, et 17. oktoobrini polegi enam palju aega. Palju hullem on aga see, et need projektid ja valla tegemised, mis jäid toppama enne 17. juuni võimupööret, vaevalt et saavad hoo sisse paaril suvekuul ja vahetult enne kohalikke valimisi.

Rääkides täitevvõimust märkisid Mänd ja Seppern seadusrikkumisena Maris Toomeli vallavanemaks valimise. Üks rikkumine tõi koheselt kaasa ka järgmise – abivallavanemate ja vallavalitsuse liikme kinnitamise. Mänd rõhutab, et võimu haaranud volikogu enamus on sunnitud antud küsimused uuesti volikogu istungi päevakorda võtma. Abivallavanemate „esitlemine ja hääletamine” on võetud 17. juuli istungi päevakorda. Seega on hetkel abivallavanemate kabinettides istuvate Jüri Konradi ja Maks Kauri volitused tühised. Endised abivallavanemad Evelyn Danilov ja Toomas Nael on aga töölt vabastamise teate kätte saanud ja neile maksti välja ka töötasu.

Jõhvi vallavalitsus on mitme võimupöörde tulemusena olukorras, kus valla elus tähtsate projektide menetlemine on totaalselt seisma jäänud. Mänd toob näite, kus vaatamata võimuvahetustele või kohalike valimiste tulemusel on vaja esitada oktoobris mitmeid aruandeid riigivahendite kasutamise kohta. Kuidas on võimalik üldse midagi aruandesse kirjutada, kui numbritest pole valla juhtidel mingit aimu? Veel toob Mänd esile juba mitmel korral kõlanud näite staadioniga. Vallale vajalik spordirajatis sai valmis, kuid staadioni kasutamine pole võimalik vajaliku inventari puudumisel.

Kas meil on sada protsenti kindlalt teada, et 17. juulil kaotab Aleksei Naumkin nüüd siis seaduslikult volikogu esimehe koha? Kas on sada protsenti kindlust, et uuteks abivallavanemateks, nüüd siis seaduslikult, kinnitatakse Konrad ja Kaur? 17. juuni otsuste valguses võime öelda, et Jõhvis on kuu aega parajalt pikk aeg, et volikogu liikmed võivad vahetada oma seisukohti. Parteidistsipliinist kinnipidamine pole Jõhvis kohustuslik, üleöö prioriteetide muutused on saanud mitmekordset kinnitust. See aga annab aluse Allan Männi retoorilisele küsimusele – kes ütles, et 17. juulil oleme meie vähemuses? Muidugi palju oleneb ka sellest, kas hetkevähemus võtab kuulda „volikogu esimehe” Niina Neglasoni kutset.

Pole suureks saladuseks, et Jõhvi volikogus on mitmel korral otsuste taga kaalukeeleks olnud keskerakondlane Martin Repinski. Nii ka sellel korral. Arthur Seppernil on seoses Keskerakonna ja Martin Repinski muutuvate seisukohtadega oma nägemus. Esmalt mainib Seppern, et Martin Repinski pole veel terve Keskerakond. Praegu aga on tekkinud olukord, kus Tallinnast juhib Jõhvi elu Jüri Ratas, kellele on Martin Repinski toetust Riigikogus väga vaja. Repinskil aga pole mingit põhjust nimetada ennast Jõhvi keskerakondlaste juhiks, märgib Arthur Seppern, kes ise kuulus samuti mitmeid aastakümneid Keskerakonda. Seppern ütleb, et tänane Keskerakond pole juba ammu see erakond, mida on Ida-Virumaal seostatud Edgar Savisaarega.

Volikogu liige Allan Mänd toob esile ka Niina Neglasoni käitumise volikogus. Arvestades, et kohtumenetlus Neglasoni suhtes veel käib, ei ole korrektne esitada ennast volikogu esimehe kohale ja võtta võim üle. Mänd jällegi rõhutab – üks rikkumine toob endaga kaasa uued rikkumised.

Kogemustega volikogulane Mänd imestab, et Jõhvi volikogus on suudetud laskuda isiklike madalate solvanguteni, häälekate vahelekarjumisteni ja seaduste rikkumiseni. „Mina pole kunagi volikogus karjunud. Volikogu käitumine peab eetiline olema. Praegu võib volikogu istungit võrrelda purjus sõdurite kõrtsis istumisega”. Arthur Seppern lisab vestlusesse oma värvitoonid: „Palju pole puudu, et meid saaks võrrelda Ukraina riigiduumaga. Hea, et veel ei ole laskmist kuulda, nagu kuldsetel 90-aastatel!”

Allan Mänd ja Arthur Seppern kinnitasid, et ootavad Jõhvi situatsioonile õiguskantsleri hinnangut. Kuigi vastus on ettearvatav – tegelege oma vallasiseste asjadega ise. Pole ka riigihalduse ministrilt oodata kritiseerivat seisukohta, teame ju riigihalduse ministri erakondliku kuuluvust.

Millise hinnangu annavad Jõhvi valla elanikud uue volikogu enamuse esimestele otsustele? Vastus on teada, 17. juuli volikogu istungi päevakord annab sellele küsimusele kindla vastuse. Tullakse kokku, mitte ainult oma 16. juuni ebaseaduslike otsuseid uuesti hääletama. Heldelt tasutakse volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kohtade jaotamine, määratakse hüvitise suurust ja vahetatakse välja koolide hoolekogude liikmed. Kas või 2 – 3 kuuks peab ilmtingimata saama tiitli, et see oma CVsse valimiste eel sisse kirjutada.

Jana Kuiv

Reklaam