Jõhvi valla viimase kuu poliitilised sündmused näitavad selgelt, kellele on volikogu kohta vaja oma isiklike huvide rahuldamiseks ja kes tõesti soovib teenida oma valijate huve, arvab valimisliidu Meie Kodu juht Nikolai Ossipenko. Oma juulikuu intervjuus räägib Ossipenko Jõhvi vallavolikogu viimasest kriisist, uuest valimisliidust Jõhvikad, ning iseloomustab Jõhvi vallavolikogu liikmeid – enda ja poliitiliste oponentide leerist.

– Olete ka varem öelnud, et Jõhvi valla elu on viimastel kuudel tõesti halvatud. Selgitage veel meie lugejatele, mis eelnes valla poliitilisele kriisile selle aasta juunikuus. Raske on juba meenutada, mitmendat korda vahetub vallavõim.

– Pean tunnistama, et viimase koalitsiooni, kuhu kuulus fraktsioon Meie Kodu lühike eluiga oli prognoositav. Meie koalitsioonipartnerid vastavalt sõlmitud lepingule täitsid oma inimestega terve rea volikogu ja vallavalitsuse vastutusrikkaid kohti. Toodi ametnikke kaugemalt ja lähemalt. Lootsime, et tiim hakkab tööle. Seda aga ei juhtunud. Pole vaja otsida põhjusi pandeemia eriolukorrast ja pidevas kaugtöös. Peale 2021. aasta vallaeelarve kinnitamist jäid mitmed projektid toppama. Pole mingit selget põhjust või põhjendust, miks ei suudetud tulemuslikult tegeleda ka kõige lihtsamate küsimustega. Inimestele lubatud istepinkide paigaldamine muutus ületamatuks takistuseks, Sama oli ka lastemänguväljakute ja kõnniteedega. See on täielik valla elu halvatus! Meie fraktsioon tuli järeldusele, et nii enam jätkata ei ole võimalik. Sama meelt oli ka meie koalitsioonipartner ja isegi mõni opositsioonisaadik. Nii sündis umbusaldusavaldus.

– Aga see avaldus ju võetu juunikuu istungil tagasi. Kas teie siis taganesite oma poliitilistest nõuetest?

– Tänan, väga hea küsimus! Vahetult enne juunikuu volikogu tuli ilmsiks, et osa saadikuid „mängib topeltmängu”. Saime aru, et kavatsetakse tõugata volikogu seaduserikkumisele. Tegelikult nii ka juhtus. Meie selles osaleda ei soovinud. Täna tunnen sügavat häbi, et meie volikogu on jõudnud nõnda madalale. Eriti küüniline on kuulata „õigeid” sõnu, mis ei lähe kokku tegeliku käitumisega.

– Eesti suures ja ka kohalikus poliitikas on kujunenud olukord, kus iga uus koalitsioon alustab oma kavatsuste täitmist kaadripoliitikast. Ka teid on selle eest kritiseeritud.

– Oma meeskonna loomine on igati õigustatud protsess. Meie fraktsiooni seisukoht oli alati selge – vastutavatel kohtadel peavad töötama vastava ala spetsialistid. See on peamine kriteerium. Mida ma täna näen ja kuulen. Meedikust volikogu esimees peab ennast väga teadjaks spetsialistiks teedeehituses. Ma oletan, et pr Neglasoni järgmine töökoht võiks olla Teedevalitsuses. Koheselt peale võimupööret selgus, et austatud Vene Põhikooli juht üldse ei sobi täitma oma kohustusi. Ja ütleb seda inimene, kes on kooliteemast üpris kaugel. Ehk oleks pidanud enne küsima kooliperelt või lastevanematelt, kas koolijuht sobib või ei sobi.

– Kas näete ohumärke, et Jõhvi vene kooli võib lähitulevikus oodata likvideerimine või liitmine Jõhvi Põhikooliga?

– Proovime enne Jõhvi Põhikooli hoone valmis ehitada. Pole saladus, et siin on probleeme rohkem kui oskame arvata. Vene hariduse teema pole ainult Jõhvi või Ida-Virumaa teema. Kindlasti olete kuulnud teema käsitlust ka riigivõimu tasandil. Pole saladus, et Jõhvi Vene Põhikool on viimastel aastatel olnud pideva surve all. Kord ei soovi vallavõim eraldada raha ujula ehituseks. Pakutakse ulmelist plaani sõidutada lapsed ujumistundidele ujulasse, mida pole veel üldse olemas. Siis järsku kaovad eelarvest need summad, mis olid määratud ujula ventilatsioonile. Kord vaieldakse, kas koolile on vaja staadionit, ehk tasub oodata, millal saab valmis uus koolimaja. Ma pole hariduse spetsialist, aga koolide ühendamist ma ei poolda.

– Volikogu fraktsioon Meie Kodu pole täna enam selline, millega alustasite neli aastat tagasi. Mis juhtus?

– Üks asi on osaleda valimistel ja olla valitud esindama oma valijaid. Teine asi on isiklik seisukoht – kas mina olen inimeste jaoks või on inimesed minu jaoks. Need meie fraktsiooni, nüüd juba endised liikmed näitasid oma tõelist palet. Pigem on meid volikogus kolm liiget, aga nendele inimestele võib alati kindel olla.

– Nüüd olete opositsioonis. Kas siis kaotuse valu te üldse ei tajunud?

– Olen olnud võimu erinevatel astmetel. Võim pole kunagi olnud mingi eriline eesmärk. Minu elu ja ka poliitiline eesmärk on teenida inimesi, teha neile head. Rõhutan veel kord, meie oleme inimeste jaoks, mitte inimesed on meie jaoks. Kahjuks mitte kõik ei arva sarnaselt minu mõttekaaslastega.

– Kohalikud valimised toimuvad oktoobris. Nüüd on selge, et valimisliit Meie Kodu on Jõhvi valla lähiajalugu. Moodustasite uue valimisliidu Jõhvikad.

– Esmakordselt avalikustasime oma logo ja tunnuslause suurel kontserdil Jõhvi linnapargis 4. juulil. Tean, et kontserdikorraldus leidis hea tagasiside. 31. juulil jätkame, kuid veidi teises formaadis – korraldame perepäeva, kus peateemaks on tervis. Jõhvikad soovivad head tervist mitte ainult Jõhvi inimestele vaid ka tulevasele volikogule. Terve ja selge mõistusega, asjalikud ja vastutustundlikud rahvaesindajad suudavad viia valla edasi. Oleme otsustanud, et läheme valimistele uuendatud nimekirjaga ja uuendatud programmiga. Võtame sihiks sotsiaalküsimused, mis on tähtsad meie vanuritele. Nad on ära teeninud oma raske tööga rahuliku ja kindlustatud elu. Meie mõtleme noortele – nendele, kes juba kümne aasta pärast on meie asutuste juhid, meie tulevased saadikud. Kindlasti on meie programmis ettevõtluse toetamine. Tugev majandus paneb aluse sotsiaalsele heaolule ja kultuuri arengule. Hiljutisel kohtumisel Päästeameti spetsialistidega arutasime korteriühistute turvalisuse küsimusi. See puudutab nii hoonete sisemust, aga ka ühistute poolt hallatavat maja ümbrust.

– Koos valimisliidu Jõhvikad nimekirja ja programmi avalikustamisega peate ka andma aru, sellest, mida olete teinud Meie Kodu nime all. Mida siis ütlete oma valijatele?

– Meil ei ole häbi! Häbi on nende inimeste pärast, kes meid reetsid! Mis teha? Iga inimene ise valib oma tee. Aga valijat on raske petta, valimised näitavad – kes on kes? See võib kõlada veidi imelikult, aga olen rahul meie tööga. Kuid see rahulolu on tihedas seoses hetkeolukorraga. Proovige minust õigesti aru saada. Loomulikult alati võib kõike teha palju paremini. Aga see ongi siht, kuhu peame liikuma ja mille nimel tulevikus pingutama.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam