Advendiaja kolmandal nädalal kohtus nädalaleht Panorama Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kalduriga. Küsisime, millised tähtsamad sündmused käesoleval aastal koguduses toimusid, rääkisime uue aasta plaanidest ja salvestasime kirikuõpetaja jõulutervitused meie lugejatele.

Esmalt mainin, et vaatamata piirangutele on kogu 2021. aasta jooksul kirikuelu toiminud. Kirik ei tohi paanikale reageerida. Kõik tähtpäevad ja jumalateenistused toimusid, meie ei pea vajalikuks midagi ära jätta. Mina isiklikult ei usu, et tuleb veel ka neljas laine. See hullumeelsus peab ju kunagi lõppema.

Lõppeva aasta kõige olulisemaks sündmuseks kirikule oli altarimaali restaureerimine. Nimelt sai altarimaal, mis tehtud aastal 1900, sõjaajal kannatada ja 1943. aasta lõigati see raamist välja, et seda kiriku põlengu ajal päästa. Hiljem pandi maal tagasi ja nii on ta olnud kiriku kaunistuseks praeguseni. Selge, et altarimaali väljalõikamine ja mitmed aastakümned tegid oma töö. Lõikamise kohad olid maalil täiesti nähtavad. Maal vajas professionaalset restaureerimist. Nüüd on altarimaal taas omal kohal, restaureerimine õnnestus hästi ja oleme restauraatoritele siiralt tänulikud. Koos maali paigaldusega lahendati ka altari valgustus, mis annab väga palju juurde kiriku üldilmele.

Jõhvi kirikus on restaureeritud altarimaali kavas õnnistada järgmise aasta kevadel. Õnnistamine peaks toimuma nelipühade ajal ja tseremooniale on palutud piiskop Tiit Salumäe. Loodame rahvarohkele sündmusele – altarimaali õnnistamine on kogudusele ja valla inimestele väga tähtis.    

Rääkides 2021. aasta ehitustöödest, märgin ära, et oleme saanud kiriku kõrvalhoones, kus asub kirikukantselei, välja ehitada väikese saunaruumi. Saunaruumide väljaehitamine kantseleimaja keldrikorrusele oli igati keeruline ja raske töö. Uues saunas pole veel keegi kordagi käinud. Aga aasta lõpus peaks sauna kasutusele võtma. Minu tervis ei luba praegu kuuma sauna kasutada, aga teised koguduse liikmed on uude sauna aasta viimastel päevadel teretulnud. Pean oma koguduse sauna väga oluliseks ja vajalikuks. Eestis ei ole vist ühtegi kirikut või kogudusehoonet, kus oleks saun.

Ei saa mainimata jätta viimast olulist sündmust, kus Jõhvi kirikul oli oluline osa. Kahula külas taastati kohaliku ühingu Suurekivi Ajaloo- ja Kultuuri Tuba algatusel 1905. aastal karistuspolgu poolt hukatud talumehe ja Jõhvi vallavanema abi Mihkel Keremanni mälestusmärk. Taasavamise tseremoonial toimus mälestusmärgi õnnistamine. Mälestuskivi taastamise ja ümberpaigaldamise käigus leiti imekombel säilinud vaskkapsel, mille sees oli väga täpne kirjeldus 1940. aastal toimunud mälestusmärgi avamise tseremoonia ja kivi paigaldamise toimkonna tegevuse kohta. Siis otsustas MTÜ Suurekivi Ajaloo- ja Kultuuri Tuba juhatus annetada ajalooline kiri Jõhvi muuseumile, mis asub kiriku hoones. Raamitud kirja koopia on aga paigaldatud kiriku siseseinale. Ühel novembrikuu pühapäeval, peale jumalateenistust toimus tagasihoidlik tseremoonia koos õnnistusega, millest võtsid osa Kahula ühingu esindajad ja Keremanni järeltulijad. Nii kohaliku ühingu, kui ka Jõhvi kogudusele on väga tähtis osaleda kodukoha ajaloo säilitamisel. Nagu olen kuulnud, oli Keremanni mälestuskivi taastamine kohalikele inimestele väga tähtis sündmus. Vaatamata sellele, et 1905. aastal toimunud veretööst on möödas üle 100 aasta, peame oma ajalugu mäletama. Inimesed, kes unustavad mineviku, elavad tulevikuta!

Pean oluliseks ka jõuluteemalise kirikuajalehe ilmumist. See ilmus meil eelmisel aastal ja ilmub ka nüüd. Lehes võtame kokku koguduse tähtsamad sündmused, mis aasta jooksul toimusid, ja edastame jõulusõnumi.

Järgmisel aastal tähistame koguduses omanäolist juubelit. Minul kirikuõpetajana, kirikukantselei sekretäril ja organistil täitub kolme peale täpselt 100 aastat teenistust Jõhvi kirikus. Juubel langeb järgmise aasta kevadele. Selle sündmuse valguses soovin edastada sõnumi noortele. Noori on kirikus äärmiselt vähe, see pole seotud negatiivse hoiakuga. Pigem valitseb siin ükskõiksus. Mina sellist suhtumist ei poolda.

Oleme kõik jõuluootuses. See on aeg, mil peaksime enda jaoks taas ja taas selgitama, mis on jõulupühade tõeline tähtsus. Tegemist on eelkõige kristliku kiriku ühe tähtsama sündmusega. Tähtis pole see, kui palju me Jumalast ja usuelust hoolime. Jõulud on kõikide inimeste jaoks tähtis püha! Meie usk või mitteusk ei muuda sündi olematuks. Ma soovin kõikidele, et see arusaamine oleks ühel hetkel meil olemas. Jõulud on igaühe jaoks! See tunne peab aastast aastasse süvenema!

Kirikuõpetaja Peeter Kalduri sõnad pani kirja Jana Kuiv

Reklaam