15. detsembril oli koos Kohtla-Järve linnavolikogu, kes kinnitas ja nimetas ametisse abilinnapead. Järgmisel päeval, 16. detsembril Jõhvi vallavolikogu istungil kinnitati valitsuse liikmete töötasud ja hüvitised ning volikogu komisjonide koosseisud.

Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralisel istungil, mis toimus 15. detsembril kinnitati Linnavalitsuse struktuur järgmiselt: linnapea, finantsteenistuse abilinnapea, majandusteenistuse abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea, sotsiaalteenistuse abilinnapea, haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea.

Veel kinnitati ja nimetati ametisse palgalised Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmed järgmiselt:

– Ljudmila Jantšenko, finantsteenistuse abilinnapea;

– Vitali Borodin, majandusteenistuse abilinnapea;

– Riina Ivanova, arenguteenistuse abilinnapea;

– Evelyn Danilov, sotsiaalteenistuse abilinnapea;

– Kristiine Agu, haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea.
Varem oli Kohtla-Järvel neli abilinnapead, nüüd viis. LInnapea sai kinnitatud juba varem, selles ametis on Toomas Nael. Kohtla-Järve linnapea palk on praegu 4320 eurot ja abilinnapeadel 3780 eurot.

Linnavolikogu kinnitas veel hariduse-‘ja kultuurikomisoni koosseisu.

Jõhvis järgmisel päeval arutati naabritega sarnaseid küsimusi. Peale 17. oktoobril toimunud kohalike valimisi volikogud panevad paika valitsuste ja komisjonide koosseisud ning määravad palga numbered ja hüvituste suurust.

Jõhvi vallavolikogu kinnitas vallavanema Maris Toolmeli töötasuks 3800 eurot kuus, abivallavanema Arvo Alleri töötasuks 3200 eurot kuus, abivallavanema Ingrid Spitzi töötasuks 3200 eurot kuus, valitsuse liikme Messurme Pissareva hüvitiseks 2500 eurot kuus, valitsuse liikme Sergei Andrejevi hüvitiseks 1000 eurot kuus, valitsuse liikme Avo Kiire hüvitiseks 560 eurot kuus.

Lisaks personaalsetele küsimustele Jõhvi vallavolikogu võtis vastu vallavanema/asendaja sõiduauto kasutamise korra. Volikogu andis vallavanem Maris Toomelile õiguse kasutada vallavalitsuse ametiauto Škoda Superb täiesti piiramatult. Auto garažeerimise kohaks on vallavanema igakordne asukoht, lisaks selle saab vallavanem õiguse teha kõiki oma erasõite. Vallavanema puhkuse ajal kasutab autot samadel tingimustel vallavanema asendaja.

Veel Jõhvi rahvasaadikud võtsid vastu 2021. aasta neljanda lisaeelarve kogumahuga 222813 eurot.

Volikogu istungi lõpetas rutiinne alaliste ja ajutiste komisjonide liikmete kinnitamine. Kokku on volikogu juures 8 alalist komisjoni: majandus- ja eelarvekomisjon (esimees – Paul Paas , aseesimees – Irina Šulgina), noorsookomisjon esimees – Vallo Reimaa, aseesimees – Irina Šulgina ), sotsiaalkomisjon esimees – Kaia Kaldvee, aseesimees – Evelyn Danilov), spordikomisjon esimees  – Timo Muttanen, aseesimees – Arkadi Zakarljuka ), hariduskomisjon esimees -Tea Allikmäe, aseesimees – Irina Šulgina), kultuurikomisjon esimees – Ilmar Aun, aseesimees – Evelyn Danilov), maaelukomisjon esimees – Priit Kama, aseesimees – Evelyn Danilov) ja revisjonikomisjon (esimees – Evelyn Danilov, aseesimees – Paul Paas). 

Jana Kuiv

Reklaam