Lastekaitse Liit ühes koostööpartneritega valis loovkonkursile „Minu unistuste pere“ pea tuhandest laekunud tööde hulgast välja parimad, mis kujundatakse käesoleva aasta jõulukaartideks. Võitjaaate ja tunnustuse pälvinud noorte seas on mitu  Kohtla-Järve kunstide kooli õpilast. Õnnitleme!

November on Lastekaitse Liidus kuulutatud lapse õiguste kuuks, mille üks traditsioon on laste loovkonkursi korraldamine. Käesoleval aasta 20. novembril möödus 30. aastat hetkest, kui Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Loovkonkursi teema oli ajendatud kõnealuse dokumendi 5. artiklist, mis sätestab, et igal lapsel on õigus kasvada perekonnas, täpselt sellises, kus on temal hea ja turvaline kasvada ning mis arvestab tema õiguste ja kohustustega.

„Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Loovkonkursi teema „Minu unistuse pere“ andis lastele võimaluse väljendada enda mõtteid ja ideid selle kohta, milline võiks olla nende pere, et nad saaksid olla täpselt sellised, nagu nad soovivad,“ ütles Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro, kelle sõnul paluti lastel loovtöid tehes mõelda sellele, millises peres on neil hea kasvada, kellega koos soovivad nad tähistada jõule, kes kuuluvad nende unistuste perre ning milliseid tegevusi nad oma unistuste perega koos teevad.

25. novembriks laekus Lastekaitse Liidule 986 loovtööd lastelt vanuses 418 aastat. Enim joonistusi saabus lasteaialastelt ‒ 444. 1.‒3. klassi vanuserühma tuli 406, 4.‒6. klassi 85, 7.‒9. klassi 28 ja 10.‒12. klassi 23 tööd.

Lastekaitse Liit ja Wise valisid igas kategoorias ühe parima töö, lisaks andis liit igas vanuserühmas välja kaks tunnustust. Parimad tööd kujundatakse organisatsioonide jõulukaartideks, mis jõuavad nende koostööpartneriteni. Tunnustuse saanud töö autoritele on auhinnad välja pannud Lastekaitse Liit, Wise ja COOP Pank. Auhinnad toimetatakse võitjatele posti teel detsembri kuu jooksul.

Wise’i tunnustuse said

4.‒6. klassist Aljona Vernidub, Kohtla-Järve kunstide kool,

7.‒9. klassist Sofia Germ, Kohtla-Järve kunstide kool.

Lastekaitse Liidu tunnustuse said lasteaialapsed

esikoht ‒ Taisija Patitejeva, Kohtla-Järve lasteaed Karuke,

tunnustus ‒ Aljona Vernidub, Kohtla-Järve kunstide kool,

7.‒9. klass 

esikoht ‒ Emili Matjušenko, Jõhvi vene põhikool,

tunnustus ‒ Sofia Germ, Kohtla-Järve kunstide kool.

Lastekaitse Liit tänab kõiki loovkonkursil osalenud lapsi ja nende juhendajaid!

Panorama

Reklaam