Nädalaleht Panorama pöördus Jõhvi vallavalitsuse poole palvega selgitada, kuidas on korraldatud järsult suurenenud energiakulude kompenseerimine?

Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste teatab kirjalikus vastuses, et energiakulude hüvitamise taotlusi võtavad vastu ja menetlevad kaks sotsiaaltoetuste spetsialisti – Sirle Lumiste (e-mail: sirle.lumiste@johvi.ee , tel 53452269) ja Moonika Räitsak (e-mail: moonika.raitsak@johvi.ee , telefon 51941950). Lisatööjõudu vald selleks palganud ei ole.

Taotlusi saab esitada:

· kodulehel allalaetaval dokumendil  (taotluse vorm: .rtf, .pdf );

· elektroonselt läbi e-keskkonna SPOKU;

· saates koos lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna otse sotsiaaltoetuste spetsialisti e-posti aadressile; 

· tuues taotluse koos lisadokumentidega paberkandjal Jõhvi valla sotsiaalteenistusse.   

25. jaanuari seisuga on esitatud 195 taotlust, enamus neist elektroonselt. Väljamakstud on  energiakulude hüvitamise toetust 25-le inimesele, kahe taotluse puhul ei ole toetus välja tulnud, seega otsus on olnud mitterahuldav.

Enne taotluse esitamist on soovitav helistada sotsiaaltoetuste spetsialistidele ja konsulteerida, kas hüvitis tuleb välja või mitte. On vajalik selgitada endale, mis dokumente taotlusele kindlasti on vaja juurde lisada.

– Milliste probleemidega puutuvad kokku vallavalitsuse töötajad avalduste vastuvõtmisel?

Enamus probleeme on seotud asjaoluga, et inimesed ei lisa taotlusele juurde kuludokumente (elekter, gaas). Probleemiks on ka energiakulude arvete kättesaamine nendel, kes on näiteks teinud pangas otsekorralduse, mille alusel energiakulu automaatselt isiku pangakontolt maha läheb. Sellisel juhul tuleb pöörduda panka ja küsida arve viitenumbrit. Kui on olemas isiku isikukood ja viitenumber on võimalik läbi e-teenuste vastavat energiakulu arvet näha ja välja printida. Kindlasti peavad olema taotluse juures energiakulusid tõendavad arved (ei pea olema juba makstud kuludokumendid).

Energiakulude kompenseerimise info on põhjalikult kajastatud Jõhvi valla kodulehel Energiakulude hüvitamine – Jõhvi vallavalitsus (johvi.ee). Samas kasutades energiakulude kalkulaatorit on võimalik ise välja arvestada, kas tasub sotsiaalteenistusse pöörduda või mitte.

Jana Kuiv

Reklaam