Jõhvi gümnaasiumis käivitati uute õpilaste vastuvõtt juba märtsis, kui alustati õpilaskandidaatide registreerimisega. Praegu toimuvad gümnaasiumis vestlused, kokku peab õpilaskandidaat läbima viis olulist sammu ning lisaks veel osalema viies kandidaatidele suunatud üritusel. Koolijuht Tatjana Alt selgitas Panoramale 2022. aasta vastuvõtuga seotud küsimusi.

– Alustame intervjuud rõõmsa sõnumiga. Jõhvi gümnaasium on taas jõudnud üle-eestilise konkursi „Aasta kool 2022” finaali. Rahvahääletamine lõppes pühapäeval, 22. mail. Millise tundega loete sõnumeid konkursist?

– Tõesti on meil suur rõõm, et oleme taas konkursi „Aasta kool 2022” finalistide seas. Gümnaasium osaleb sellel konkursil juba kolmandat korda ja iga kord oleme finaalis.
„Aasta kool 2022” tiitlile võistleb kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus, mis kestis 9. maist kuni 22. mai õhtuni. Samuti on hea tõdeda, et finalistide seas on veel üks Ida-Virumaa kool – Iisaku gümnaasium.

– Suure osa ettevalmistustest, et konkursil osaleda, tegid õpilased ise. Palun selgitage, milles on „Aasta kool 2022” konkursi idee?

– Konkursi algataja on ERRi hommikune saade „Terevisioon”, kus selgitatakse välja Eesti kõige mõnusamat, ägedamat ja uuenduslikumat kooli. Finaali pääseb kümme kooli, kelle hulgast aitab parima välja selgitada rahvahääletus. Võitja kuulutatakse välja „Terevisiooni” otsesaates.
Õpilased ise valmistavad ette oma kooli tutvustuse, koostatakse pildigalerii ja videod. Tutvustuseks sobivad tantsud, lavastused ja just konkursiks kirjutatud laulud. Konkursil osalemine on hea näide noorte ettevõtlikkusest ja algatusvõimest, mida saab ainult tervitada.

– Soovime Jõhvi gümnaasiumile edu konkursil ja jääme tulemusi ootama. Gümnaasiumis on hetkel käimas aga vestlused õpilaskandidaatidega, kes soovivad jätkata õpinguid teie koolis. Kuidas on kulgenud tänavune vastuvõtt?

– Alustasime juba märtsis – alates 7. märtsist kuni 17. aprillini toimus õpilaskandidaatide registreerimine. Teise sammuna, 26. aprillil viisime läbi sisseastumiskatse – kirjaliku testi. Mai esimeses pooles toimusid vestlused. Maikuu viimastel päevadel teatame tulemustest. Meie gümnaasiumi vastuvõtukampaania hüüdlause kõlab nii: „Tuleviku arhitekt!”

– Iga kool leiab vastuvõtukampaania korras erinevaid võimalusi enda tutvustamiseks. Mida olete teie teinud?

– Juba jaanuaris käivitasime kampaania „Tule gümnasisti varjuks”, mis osutus põhikooliõpilaste seas väga populaarseks. Märtsis toimus lahtiste uste päev. Viisime läbi kaks veebiinfotundi, kus osalesid ka lapsevanemad. Neid õpilasi, keda soovime näha gümnaasiumi uues kümnendas klassis, kutsume augustis kaheks päevaks koolialguse laagrisse.

– Kui palju saab gümnaasium uusi õpilasi vastu võtta? Kui tihe on rebimine kandidaatide seas?

– Gümnaasiumis on praegu 450 õpilast, 145 lõpetab sellel õppeaastal kooli. Asemele võtame 150-155 uut õpilast. Konkurss on tihe – soovijatest umbes pooled peavad leidma muud õppetöö jätkamise võimalused. Samas paljud õpilaskandidaadid esitasid avaldused mitmesse gümnaasiumisse. Ida-Virumaal on veel mitu gümnaasiumi, kus saab õpinguid jätkata. Põhikoolilõpetajad julgevad ka Tallinna ja Tartu koolidesse kandideerida.

– Kirjalik test on õpilaskandidaatidel sooritatud. Selgitasite välja nende eesti keele ja matemaatikaalaseid teadmisi. Kas saate anda hinnangu Ida-Virumaa põhikoolide lõpetajate teadmiste ja oskuste tasemele?

– Alati loodame parimatele teadmistele. Tänavu peame tunnistama, et koroonapiirangutest tingitud distantsõpe on põhikoolilõpetajate üldise haridustaseme madalamale viinud.

– Millised õppemoodulid on sellel aastal Jõhvi gümnaasiumis eriti populaarsed?

– Kõige rohkem on tulnud avaldusi sooviga saada lisaks keskhariduse omandamisele teadmisi ka meditsiinist ja sisejulgeolekust.

– Täname vestluse eest ja soovime gümnaasiumile kõige paremaid uusi õpilasi! Tuult tiibadesse tänavustele lõpetajatele!

– Täname meie gümnaasiumi vastu huvi tundmast! Meil on alati hea meel, kui just meie kooli soovitakse tulla, et oma haridusteed jätkata.

Vestles Jana Kuiv

Foto Larissa Kaljurand

Reklaam