19. mai Jõhvi vallavolikogu istungil hääletas enamus volikogu liikmeid rahvaküsitluse läbiviimise poolt Jõhvi valla ümbernimetamiseks Jõhvi linnaks. Praeguse Jõhvi valla elanike rahvaküsitlus on planeeritud läbi viia juuni kuus.

 See on juba teine poliitikute  katse nimetada Jõhvi vald tagasi linnaks. Esimene oli initseeritud 2018. aastal valimisliidu „Jõhvi Meie Kodu“  ja  „Jõhvi Keskfraktsiooni“  poolt ning rahvaküsitlus viidi läbi 2019. aasta jaanuaris. Tol korral rahvahääletus ebaõnnestus, sest hääletamisel osalenute protsent ei võimaldanud lugeda rahvahääletust toimunuks. Vajalik oli vähemalt 20% elanike osavõtt hääetamisest aga see oli kõigest 13,8%. Oli ka teine tõsine põhjus miks seda oli tol ajal raske teha. Riigi seadus lubas selliseid muudatusi teha omavalitsustel kes osalesid haldustereformis ja  omavahel ühinesid. Jõhvis sellist ühinemist ei toimunud. Sellepärast jäigi Jõhvi vald vallaks. Paar aastat tagasi lihtsustas riik omavalitsustel soovi korral statuudi muutmist, mis praegu annabki võimaluse muuta rahva tahtel vald linnaks. Nüüd jääb järele loota, et elanikud osalevad aktiivselt selles rahvahääletuses ning Jõhvi omavalitsus omalt poolt suudab rahvast agiteerida ja ergutada osalema selles protsessis, milles me päris kindlad muidugi pole. Hea näide sellest on juba teist korda väljakuulutatud  ideede konkurss kaasava eelarve kasutamiseks, mille tulemusi siiamaani  pole  teada ja kui palju või kas üldsegi midagi rahvalt laekus, millal toimub parimate ideede väljaselgitamine.  Võib arvata, et paljude elanike jaoks on Jõhvi üheselt –  linn. Oluline on see, et valla või siis linna ametnikud hoolsalt täidaksid oma tööülesandeid mille eest neile makstaksegi palka. Pole tähtis millise statuudi Jõhvi saab, oluline on et teda hooldatakse  ja ta on  puhas. Oluline on ka  Jõhvi infrastruktuuri arendamine. Siin peavad toimuma spordi- ja kultuuriüritused. Kõik see peab toimuma mõistliku  juhtimise mitte isiklike huvide ja hüvede ning poliitiliste kaalutluste eesmärgil.

Tuleb leida võimalused projektide realiseerimiseks vastavalt arengukavale ja tegevuskavale ning otsida täiendavalt lisafinantseerimise kanaleid projektide elluviimiseks. Kuigi palju lihtsam on loobuda projektidest nagu seda oli Jõhvi Jäähalli ehitamine ja ujula, mida lubasid  täielikult finantseerida eraettevõtjad. Küsimärgi all on nüüd ka Jalgpallihalli ehitamine mille jaoks on vald saanud riigilt 1,5 miljonit eurot. Pole projekti pole ka peavalu ja mingeid probleeme.

Väga keeruline on pretendeerida  regionaalkeskuse statuudile linnal kellel pole tulevikus millegi üle uhkust tunda!

PANOPRAMA

Reklaam