26 juuni oli Uikala prügila jaoks eriline päev. Siia sõitsid kokku külalised kogu Eestist, kes esindasid oma firmasid töötlemise, sorteerimise ja utiliseerimise valdkonnas. Siin toimus Eesti firma Autra presentatsioon Saksa firma Komptech  uue võimsa purustaja „Terminator 6000 S ec“ tutvustamiseks.

Uikala Prügila tootmisjuhi Maksim Danilovi sõnul on see purustaja (kaal 25 tonni) ette nähtud erinevate jäätmete purustamiseks ja rändab mööda Euroopat tutvustades oma võimalusi. Kolme kuu jooksul esitleti purustajat Soome erinevates prügilates ja utiliseerimisjaamades, tutvustades masina võimsust ja uuenduslikke võimalusi – täpsustas Maksim Danilov

Presentatsiooni ei viidud läbi juhuslikult just Uikala Prügilas. Esiteks on Uikala Prügila suurim jäätmete töötleja Eestis ning suuruselt peale Tallinna prügilat teine Eestis. Kokku on neid Eestis 5. Me oleme juba teinud koostööd firmaga Autraja soetanud neilt kaks  Komptechi sõela, mis on ennast kasutuses väga hästi näidanud – selgitab Maksim Danilov.

Suure huviga jälgisid osalejad purustaja võimalusi ja tööd, kuidas ta tuli toime 9 erineva  materjali purustamisega: puit, plastik, kumm, segujäätmed, kabariitne prügi… Võimsad ekskavaatori kopad laadisid neid jäätmed väikeste vahedega, mis seejärel tükeldatuna väljusid masina teisest osast. Tulemus oli spetsialistide arvates väga hea välja arvatud kummitoodetega, eriti auto- ja traktorikummide töötlemisel. Nende jaoks vajab seade ümberhäälestamist just nende toodete režiimile, selgitas firma Autra esindaja. Tegelikult on iga materjali jaoks võimalik häälestada seade spetsiaalsele režiimile, see kas suurendab lõikehambaid ja läheb üle selle materjali purustamiseks ettenähtud seadistusele. Praegu lastakse erinevad materjalid läbi kõik ühe programmiga ja nagu näha on tulemus ikkagi väga muljetavaldav. Seade võimaldab isegi tolmuse prügi purustamisel selle niisutamist veega, välistades  tolmu levikut.

-Praktiliselt toimub praegu kogu prügi töötlemine purustamis-peenestamise meetodil ja väga palju ehk lõviosa on segaprügi – rõhutab Maksim Danilov. – See tähendab, et enne kui töödelda prügi sõelade ja separaatoritega, tuleb see prügi purustada ja peenestada. Meil on kaks sellist purustajat, kuid teistelt firmadelt, on ka sarnane seade nagu presentatsioonil aga väiksema võimsusega. Need töötavad võib öelda ööpäevaringselt – samuti purustades ja peenestades praktiliselt kõiki jäätmeid. Arvestades seda, et töödeldava prügi kogused kogu aeg kasvavad, hakkame kaaluma lähitulevikus uue tehnika soetamist, kuigi ka praegused pole sugugi vanad 5-7 aastat.

Pärast kõike nähtut ja kuuldut ettevõtte Uikala Prügila (nagu ka kõik teised firmad) analüüsib, kaalub ja hindab seadme soetuse vajadust. Seda enam, et sellise seadme maksumus on küllaltki kallis alates 600000 eurost (sõltuvalt seadme lisavarustusest jne).

-Seadme eelistuseks on see, et ta purustab kõiki jäätmeid mis meile saabuvad, välja arvatud muidugi ohtlikud jäätmed – resümeerib Uikala Prügila tegevdirektor Stanislav Matišinets. Eriline huvi oli näha missugune on purustamisjärgne fraktsioon, mis tuleb pärast seadmest läbi laskmist. See on väga tähtis, sest vastavalt meie riigi ja Euroopa Liidu nõuetele on vajalik minimaliseerida prügi jäätmeid ja võimalusel lasta nad korduvkasutusse kas ehituses või muus valdkonnas, mida tehakse ka meie prügilas.

 …Presentatsioon on lõppenud, osalejad tehes kokkuvõtteid langetasid  oma verdikti, et uus seade saab ülesseatud  ülesannetega hakkama hindele neli pluss. Tegelikult ei ole võimalik luua sellist masinat, mis töötaks absoluutselt ideaalselt kõikide materjalidega, sest materjale on ikkagi nii erinevaid kergelt purustatavaid ja raskelt purustatavaid. Nii avaldati lootust, et see seade võib aidata kaasa veel edukamalt ja paremini töödelda jäätmeid Eestis, sealhulgas ka Ida-Virumaal.

Antonina Vaskina

Autori foto

Reklaam