Ühes kohalikus lehes oli avaldatud särav artikkel: “Sotsdemmid teevad ettepaneku kaitsta Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ohtliku tööstuse eest“. Miks ainult Ahtme linnaosa?

Tähendab, ülejäänud Kohtla-Järve linnaosi sotsdemmide arvates see ei puuduta? Miks?

Võib-olla sellepärast, et materjali autorid elavad Ahtmes ja nad sülitavad selle peale, et Järve linnaosa elanikud hingavad iga päeva sisse keemiatööstuse väljaheitegaase. Selline väiklane separatism: “hea peab olema seal, kus ma elan aga ümberringi olgu prügila ja prügihunnik“.

Väiklane separatism baseerub müütidel ja subjektiivsel reaalsuse tajumisel. Millistel müütidel baseerub siis see artikkel?

Esimene müüt ja minu arvates poliitiliselt oluliseim on, et poole aasta pärast tulevad riigikogu valimised. “Kohtla-Järve sotsdemmide fraktsiooni esimees Eduard Odinets tuletas meelde, et keemiatööstuse teema tuli teravalt päevakorda 2019. aastal ja juba siis võtsid sotsdemmid linnarahva seisukoha toetamise“. Aga mis toimus tegelikult?

Tegelikult aga võttis Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjon seisukoha mitte alustada Ahtme õlitehase ehitamise detailplaneeringut. Linnavolikogu istungist võttis toona osa 22 saadikut 25-st. Seitse volikogu liiget hääletasid planeeringu algatamise vastu ja kolmteist hääletasid poolt. Pange tähele, ainult seitse rahvasaadikut ei toetanud tehase detailplaneeringu algatamist. Need olid Keskfraktsiooni liikmed, sealhulgas ka mina. Sotsdemmide 5-liikmeline fraktsioon hääletas vastupidiselt ühehäälselt detailplaneeringu päevakorra arutamise vastu.

Sotsdemmide fraktsioon põhjendas tol ajal oma hääletamist sellega, et dokument on halvasti koostatud, ta on vasturääkiv ja vajab muudatuste tegemist. Aga miks nad siis ei viinud sisse neid muudatusi? Neil oli selleks piisavalt võimalusi ja aega. Tervelt 20 päeva, mis on ettepanekute ja muudatuste tegemise aeg.

Majanduskomisjoni esinaine (2019.a.) Viktoria Tsventarnaja, kes  komisjoni poolt pakkus välja mitte initseerida detailplaneeringut, oli sotsdemmide käitumisest üllatunud. Neil oli  20 päeva ettepanekute tegemise aega, aga keegi mingeid ettepanekuid ei teinud.

2019. aasta novembris teatas sotsdemmide fraktsioon ajakirjanduses: “Jah, otsust vastu ei võetud. Meie just toetasime sellist asjade käiku täna. Ja nagu meile tundub ka ülejäänud volikogu ei ole veel valmis selles küsimuses otsust vastu võtma” (sotsdemmide liider Eduard Odinets, kohalik ajakirjandus). Aga nüüd see sama inimene kirjutab, et Ahtme õlitehase ehitamise küsimus kerkis teravalt esile 2019. aastal ja siis  võtsid nad linnakodanike toetava positsiooni. Aga millise seisukoha võtsid siis linnakodanikud? Tähendab linnakodanikud pole valmis otsustama ehitada tehas või mitte?

Nüüd, kolme aasta möödudes, väidab äkki sotsdemmide liider, et nad olid algusest peale Ahtme õlitehase ehitamise vastu. Kas see on lootus sellele, et linnakodanikel on lühike mälu?

Nüüd teeb sotsiaaldemokraatide fraktsioon ettepaneku keelustada üldise linna planeeringu tasandil kõrgendatud ohuteguritega tööstuste rajamist, sealhulgas keemiatööstuse rajamist Ahtme linnaosas. Nende liider Odinets kirjutab ajalehes: “Tänu linnarahva aktiivsele kodanikupositsioonile jäigi Ahtme keemiatehase ehitamise detailplaneering paberile. Kuid vältimaks tulevikus selliseid katseid, tuleks vastu võtta vastav otsus volikogu tasandil“. Selline otsus oleks võinud olla vastu võetud juba kolm aastat tagasi 2019.aastal kui just sotsdemmid hääletasid sellise otsuse vastuvõtmise vastu.

Vladimir Evve, Kohtla-Järve linnavolikogu liige

Reklaam