Nagu oodatud,muutub3.septembriks renoveeritav Ahtme linnaosa keskus.

Kohtla-Järve renoveeritavast objektist ekspluatatsiooni antavaks  objektiks.

Selleks päevaks on planeeritud põhjalikult uuendatud Ahtme linnaosa keskuse avamine. Pidustused toimuvad siin endise parkla territooriumil ilusal väljaehitatud laval. Avamine  ühendatakse veel ühe tähta sündmusega mis on saanud juba traditsiooniks, see on Ahtme linnaosa päev, mida tähistatakse tavaliselt septembris, kuid seekord otsustati tähistada topelt sündmusega pisut varem.

Tegelikult pidi nii suur projekt maksumusega 3,7 miljonit eurot olema üle antud Jaanipäevaks, aga selleks ajaks jõuti valmis ainult esimene etapp. „Erinevatel objektiivsetel põhjustel -arvab Vitali Borodin, ei jõutud ehitusega õigeaegselt valmis ja seepärast nihkuski objekti üleandmine sellesse aega. Perioodiliselt tekkisid probleemid materjalide tarnetega Euroopast, nagu ka asfaldi puudusega teatud ajal ka siin kohapeal. Mõjutasid ilmastiku olud – kord kuiv ja palav, kord niiske ja vihmane. Teine ekspluatatsiooni andmise tähtaeg oli juulis, kuid ka see kujunes vahepealseks ülevaatuseks. Nüüd loodame augusti lõpusobjektilõplikult valmissaada, kus on kõrvaldatud kõik ehitajale tehtud märkused ja puudused. Pärast esimest ülevaatust korraldasime väljakul ürituse ja tulid välja esimesed puudused elektriga, kusagil ei sobinud elektriühendused ja oli häiritud suure ekraani ja andurite töö. Ilmnesid probleemid purskkaevuga. Oli ka puudusi jalgratta kõnniteega, kus olid osade tänavakivide vuugid vihmagakannatada saanud ja kivid ei asetsenud tasapinnal ühtlaselt. Oli probleeme ka haljastusega ning mitte kõik istutatud taimed ei läinud kasvama. Muidugi on tähtaegadest kinnipidamine oluline, aga veel olulisem on teostatud tööde kvaliteet ja objekti ekspluatatsiooni kindlus.

Järgneval kevadel on plaanis veel üks garantiiülevaatus. Garantii tähtaeg objektile on tavapäraselt 3 aastat,ka väljakule ja kõikidele sõlmpunktidele. Jalgratta- ja kõniteede garantiiaeg on 2 aastat. Keskuse renoveerimine koosneb kolmest osast: jalgratta- ja kõnniteed, spordiväljakud (neid on koos seadmete ehk trenažööridegakokku 9). Veel üks suur objekt – Kesklinna Põhikooli ehitus lammutatud vana kooli asemele.

-Lõpetatud on tööprojekti koostamine, algavad vundamendi tööd,- kommenteerib ehitusobjektil Vitali Borodin, kui muidugi ei teki mingeid ettenägematuid olukordi. Me pöördusime Haridus-ja Teadusministeeriumi poole rahastuse suurendamise taotlusega seoses ehitustööde ja ehitusmaterjalide  kallinemisega ehitusturul, et see ei langeks omavalitsuse õlgadele. Esialgselt eraldati meile5 miljonit eurot, aga taotlesime juurde 4,2 miljonit, mille sisse läks ka koolimööbli ja varustuse tellimine. Tänaseks on riik otsustanud toetada koole kuni 15 miljoni euro suuruse toetusega, tegime uue rahastuse taotluse 10-le miljonile eurole. Riigi poolt tulnud otsuses aga selgub, et Ahtme linnaosa kooli ehitamise küsimuses on meil võimalik taodelda isegi 15 miljonit eurot. Vana kooli lammutamise ja uue ehitamisega tegeleb meil firma Revin Grupp, kes võitis riigihanke nende tööde läbiviimiseks.

-Erinevate ajaolude sunnil  valitseb ehitusobjektil harjumatu vaikus ja kaotatud on palju aega, aga Vitali Borodin teataboptimistlikult:- Vastavalt linnavalitsuse ja ehitusfirma Revin Grupp vahelisele lepingule peab objekt järgmiseks kevadeksvalmis olema. Kuigi aega ei ole eriti palju,jääbsee tähtaeg muutmatuks. Vähemalt ehitaja poolt pole siiani mingit ehituse pikendamise taotlust tulnud. Vana koolimaja on lammutatud ja püsima on jäänud ainult spordisaali osa, mille ehituseks riik raha ei eralda ning meil endal sellist raha ka ei ole. Uue spordisaali ehitamine on aga väga kallis  -lõpetab Vitali Borodin. Vaatamata sellele on meie linnas ka väga korralik spordirajatiste infrastruktuur, mida  tuleks nüüd  intensiivsemalt kasutada. Mis saab vanast spordihoonest, näitab meile tulevik. On olemas kolm varianti: lammutada ja ehitada täiesti uus, teise variandina lihtsalt lammutada ja kolmas variant on jätta vana alles ja rekonstrueeridavastavalt võimalustele. Tänaseks oleme otsustanud, et halvim variantonlammutada ja mitte ehitada uut. Jätame alles ja esialgu jätkame tundide andmist selles  spordihoones.

Linn plaanis ka väljaehitada hosteli või võõrastemaja, mis nägi ette sportlaste majutamist ja mis oli spordi infrastruktuuri väljaehitamise üheks lahutamatuks osaks. Pidi tulema vana spordikeskuse kõrvale. Vana spordikeskuse hoone sai väliselt ilusti värskendatud ja uuendatud, aga hosteli ehituseni pole kuidagi veel jõutud. Oleme otsustanud selle ehituse esialgu ära külmutama – märkis Vitali Borodin, sest ehituse hinnad on vahepeal märgatavalt kallinenud ja sellega ei osnud me siis veel arvestada. Riigilt saime toetust küll 1,0 miljonit eurot, aga ehitus läheb hinnaguliselt maksma 2,5 miljonit eurot. Ootame kuni ehitusturg ja hinnad stabiliseeruvad ja siis kuulutame ehitajaväljaselgitamiseks riigihanke ning liigume edasi – lisas Vitali Borodin.

Samas tegeleb linn ka koolide õppetööksettevalmistamisega ja see tähendab, et koolides tehaksesanitaarremonditöid(kosmeetilised remondid).Üldiselt on koolid enam-vähem korras, aga värskendamist on vaja ja sellega tegelevad koolid ise. Jah, olid ka kiireloomulised avaritööd nagu lekkiva katuse parandamine Järveküla teel 3, kus on praegu ajutiselt Kesklinna Põhikool. Praegu tehakse sanitaarremonti ühes Slaavi Põhikooli kabinetis. Kuna vahendeid on vähe, siis tuli neid teistelt koolidelt ümber tõsta ja suunata sinna, kus seda vaja esmajärjekorras. Linnavalitsuse poolt on planeeritud kahe ventilatsiooniprojekti teostamine Slaavi Põhikooli aktustesaalis ja Maleva Põhikooli  spordisaalis. Seal töötab väheefektiivne kohtventilatsioon, aga vajaoleks välja ehitada jahutusega sundventilatsioon. See on aga terve mehhanism. Mõtlesime, kas teeme ühe projekteerimishanke kahele objektile või kaks hanget- kummalegi objektile eraldi. Kuna vahendeid napib, otsustasime koostada tehnilised ülesanded nii, et läbi viia kahe objekti üks projekteerimishange.

Pärast projekti valmimist kuulutame uue hanke ventilatsioonisüsteemi ehitaja ja paigaldaja leidmiseks. Ajaliselt planeerime seda juba järgmiseks suveks koolivahaeajale. Nagu praktika näitab- spordihalli ehitamisel venisventilatsioonisüsteemide ehitus väga pikalt, ventsilatsioonisüsteemi hakatakse tehases ehitama alles siis kui konkreetene tellimus laekub.

Kui koolid suvel puhkasid, siis lasteaiad töötasid ja nende üleminek uuele õppeaastale toimub sujuvamalt. Linn püüab tasapisi renoveerida ka lasteaedu. Viidi läbi energiaauditid kahes lasteaias – Buratino Järve linnaosas ja Kolobok Ahtme linnaosas. Eesmärgiga taodelda raha lasteaedade soojustamiseks oli vaja saada hoonete soojapidavuse energiaauditi näitajaid raha taotlemiseks nende hoonete soojustamiseks läbi projektide. Kui kõik läheb hästi, siis viime kõigepealt läbi projekteerimishanke ja seejärel ehitajate leidmiseks ehitushanke. Tänase päeva seisuga on 14 lasteaiast sellisel moel juba mitu ära renoveeritud. Kolmes lasteaias – Teremok, Aljonuška ja Punamütsike on tehtud projekteerimine, millele eelnes energiaauditi läbiviimine, raha taotlemine ja eraldamine – selgitas Vitali Borodin

Antonina Vaskina

Foto autorilt

Reklaam