Augusti viimase neljapäeva volikogu päevakorra projektis oli kolmteist punkti. Kohaliku parlamendi töö alguseks oli saalis 23 rahvasaadikut ja üks volikogu liige registreerus veebis.

Oma tööd alustas volikogu päevakorra kinnitamisest. Pärast pikki vaidlusi päevakord kinnitati. Volikogu tööd alustati Eduard Odinetsi järelpärimistega eelmise linnavalitsuse väljamaksetest linnapeale ja tema asetäitjatele, veel eelmise volikogu valitsemise ajal. Edasi läks teisele lugemisele linna arengukava. Ei leidnud toetust rahvasaadik Tšužasi ettepanek mitte lubada Ahtme lähistele ühtegi tööstuslikku tootmist. Rahvasaadikud ei hakanud seda ettepanekut arutama. Kolmanda katsega hääletati personaalsed muudatused kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisus. Mitte kõikidel soovijatel ei õnnestunud saada kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmeteks, sõltumata isegi pedagoogilisest haridusest. Seejärel pöördusid volikogu liikmed uuesti Kohtla-Järve volikogu töökorra muudatuste tegemise juurde. Kolm volikogu liiget võivad moodustada fraktsiooni. Linnapea Toomas Nael esitas arutamiseks rahvasaadik Ljudmilla Jantšenkole pikaajalise töö eest linnavalitsuses  kompensatsiooni maksmise eelnõu. Rahvasaadikud ei toetanud linnapea esitatud taotlust Ljudmilla Jantšenkole kompensatsiooni maksmiseks põhjendades seda sellega, et esitatud dokumendis toodud põhjendused polnud piisavad.

Peremeheta jäänud paljukorteriliste elamute lammutamise juriidiliseks probleemiks on tühjaksjäänud korterite omanike leidmine, mis ei võimalda majade lammutamist ja linna heakorrastamist. Seepärast otsustas volikogu kasutada nende majade suhtes sundvõõrandamist. See peaks kergendama ja kiirendama nii omanike leidmist ning aitab ka vältida endiste omanike poolt kohtusse pöördumisi. Volikogu töö lõpus kiideti heaks asenduskorterite väljaadmine lammutamisele minevate Kohtla-Järve kortermajade  elanikele, kes on sunnitud leidma endale uue eluaseme.

Andrei Ilnitski

Reklaam