15.septembril toimunud Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralise istungi päevakorras oli ainult üks punkt – Muudatused sotsiaaltoetuste eraldamise korras.

Rahvasaadikutele esines ettekandega Kohtla-Järve abilinnapea Evelin Danilov.

Nagu ütles Evelin Danilov pärast istungit nädalalehele Panorama, oli see küsimus tõstatatud Kohtla-Järve linnavalitsuse initsiatiivil – oli vajalik viia sisse mõningad muudatused elanikele sotsiaaltoetuste maksmise korras.

-Vastava korra puudumisel me ei saa ja ei tohi toetust maksta – rõhutas Evelin Danilov. – Peamine põhjus miks oli vaja muudatused sisse viia, seisnes  paragrahvis 32 – väljamaksed esimesse klassi minevatele lastele ehk „ranitsatoetus“. Siiani võisime seda maksta ainult nendele lastele, kes läksid Kohtla-Järve munitsipaalkoolidesse. Nüüd aga hakkame maksma kõikidele esimesse klassi minevatele Kohtla-Järve lastele, kes käivad ka teiste omavalitsuste koolides. Arvestades sellega ja mis on meie jaoks samuti väga oluline, 29 last läks esimesse klassi teiste omavalitsuste koolides: Tartus, Narvas, Illukal, Toilas, Kohtla-Nõmmel, Sillamäel, Jõhvis. Näiteks läks Jõhvi Põhikooli esimesse klassi 14 õpilast Kohtla-Järve Oru linnaosast, kus suleti Oru Põhikool ja Jõhvi on õpilastel kõige lähem sõita. Eestis on vanematel seadusega lubatud valida millises koolis lapsed õppima hakkavad. Arvame, et siiani meie kord rikkus, diskrimineeris selle valiku tegemise õigust. See tähendab, et ei tohi piirata  lapsevanematele kooliminevate laste toetuse väljamaksmist. Arvestades, et Järve Gümnaasium pole enam Kohtla-Järve koolide nimekirjas ja muutis staatust munitsipaalkoolist riigikooliks. Meie linnas on ka üks erakool Intellekt, kuhu samuti lähevad lapsed esimesse klassi. Seetõttu tekkis liiga palju nüansse, mistõttu vana korra järgi oleksid väga paljud inimesed jäänud toetusest ilma.  Samal ajal kui nad kõik on maksumaksjad ja väärivad sotsiaaltoetust, kuid pannes  lapsed mitte Kohtla-Järve koolidesse jäävad sellest ilma. Aga nüüd hakkavad kõik meie linna lapsed seda toetust võrdselt saama sõltumata millisesse kooli nad lähevad. Täidetud peab olema  tingimus, et vähemalt üks vanematest on viimase aasta jooksul rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve elanik. See tingimus oli seatud juba varem.

-Erakorraline oli volikogu istung mitte juhuslikult, sest oli juba septembri keskpaik ja selgunud oli kõikide Eesti koolide esimesse klassi läinud õpilaste nimekirjad ja arvud ning lastevanematel on võimalik saada ettenähtud toetust. „Ja võiksid seda teha võimalikult kiiremini – täpsustab Evelin Danilov.- Kuigi vastavat taotlust võib teha oktoobri lõpuni. Tähtis on, et lastevanematel on taotluse esitamiseks veel piisavalt aega. Seetõttu viiski linnavalitsus sisse ettepaneku erakorralise volikogu koosoleku kokkukutsumiseks enne 29.septembrit, mil toimub korraline volikogu istung.  Lisaks kavatseb linnavalitsus suurendada toetuse suurust 100-lt eurolt 150-le eurole, mis tehakse teatavaks järgmisel nädalal alates 26.septembrist. Peale seda toimuvad ka väljamaksed.“

-Samuti viidi mõnedes paragrahvides sisse korrektiivid, väiksemad tehnilised muudatused, mis puudutasid teisi väljamakseid ja toetusi. „Seoses sellega, et alates 2019. aastast tegeleb dotatsioonide ja väljamaksetega linnavalitsus, aga 2019.aastani tegeles sellega Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus” – selgitab Evelin Danilov.

-Kuigi kogu see töö toimis, olid muudatused ja korrektiivid dokumentidesse sisse viimata. Siiani oli nendes märgitud, et väljamaksetega tegeleb sotsiaalhoolekandekeskus mitte linnavalitsus. Ühesõnaga, paberkandjal oli üks, reaalselt aga teine, mis nõudiski reguleerimist ja korda tegemist seadusandlikul alusel.

-Rahvasaadikud toetasid üksmeelselt korrektiivide sisseviimist.

Antonina Vaskina

Reklaam