Linnapea Toomas Nael allkirjastas lepingu heakorratööde läbiviimiseks Kohtla-Järvel.  Järgmised viis aastat hakkab töid teostama firma EKONV GRUPP OÜ – N&V tütarfirma.

Eelmise konkursi tähtaeg lõppes 30.septembril. Uus konkurss, mis oli läbi viidud juunis, selgitas parima pakkumise Kohtla-Järve heakorratöödele,  mille esitas ettevõte EKONV GRUPP OÜ ja  see hakkab kehtima 1.oktoobrist. See pakkumine osutus ainukeseks, sest teisi pakkumisi teostada aastaringseid heakorratöid rohkem keegi ei esitanud. Lepingu allkirjastamine ainukese pakkujaga venis. Üheks põhjuseks oli kriisiolukorra tekkimine, energiaressursside kallinemine, kõikide kulutuste, sealhulgas ka varuosade kallinemine. Sellepärast pidi ettevõte kõik kulutused veelkord üle vaatama ja oma võimalusi kaaluma, et uutes tingimustes tööde teostamisega hakkama saada. Nagu ütles OÜ N&V OMANIK Nikolai Ossipenko: „alles pärast ettevõtte suutlikkuse korduvat analüüsi täita lepingu tingimusi, nõustusime me lepingu allkirjastamisega». Panorama pöördus tema poole küsimustega:

– Nikolai Vassiljevitš, pärast rahvusvahelist riigihanke konkursi heakorratööde läbiviimiseks Kohtla-Järve linnas, ümbrikute avamist ja lepingu allkirjastamist on möödunud piisavalt aega. Mis põhjustas sellise lepingu allkirjastamise venitamise?

– Ajaline venitamine on seotud kahe aspektiga – majanduslike ja nagu alati juhtub meie tingimustes ka poliitiliste põhjustega. Konkursi läbiviimise ajaks majanduskriis juba süvenes ning me arvestasime sellega oma pakkumise tegemisel. Kui sai teatavaks, et me olime konkursil ainukesed pakkujad ja osalejad, kontrollisid meie spetsialistid veelkord üle meie võimalused tööde teostamiseks uutes tingimustes ning teatasime valmisolekust leping allkirjastada. Siis sekkuski allkirjastamise protsessi poliitika. Mõned rahvasaadikud hakkasid levitama erinevaid kuulujutte ja kirjutama linnavalitsusse kaebusi ebaseadusliku konkursi läbiviimise kohta. Sellist käitumist ma tõlgendan kui huvi tekitamist nende isikute vastu, võita Kohtla-Järve linnaelanike hulgas kahtlast autoriteeti. Kurb, kui  sellises tähtsas küsimuses nagu linna heakorra tagamine esinetakse mitte linnarahva huvides, vaid oma isiklikes poliitilistes  huvides. Saan aru, et paljud rahvasaadikud ei saa rahulikult magada meenutades hankekonkursi summat. See on esmapilgul muljetavaldav. Kui aga mõelda ettevõtte eesseisvate tööde teostamise kulutuste peale, siis see summa on samuti muljetavaldav. Soovitan rahututel vaadata naaberlinna Jõhvi kaose peale, millega vald kokku puutus. Lõpetades talve  lõpus,  enneaegselt lepingu teedehooldus firmaga, muutus linna hooldus täielikuks kaoseks. Väärilist asendust teede hoolduseks ei suudetudki leida. Minnes poliitiliste eelistuste teed, üritades säilitada koalitsiooni, anti hooldustööd juhuslikele väikeettevõtjatele, kellel puudus nii kogemus kui ka võimekus ehk vastav tehnika ja teedehoolduse spetsialistid. Sellise emotsionaalse otsustamise tulemusi näevad kõik, kes käivad Jõhvis, korralagedus ja võimu suutmatus midagi parandada. Kohtla-Järve linn, nagu ka teised suuremad linnad tõsiste juhtidega, lähenes antud väga tähtsa probleemi lahendamisse täie põhjalikkusega ning ei allunud üksikute rahvasaadikute emotsioonidele ja populismile. Kritiseerida on alati kergem kui vastu võtta kaalutletud mõistlikke  ja õigeid otsuseid võttes enda peale suure vastutuse.

– Te pole ainult ettevõtja. Teist räägitakse kui kohalikust poliitikust. Selge, et sellisel juhul on teil olemas oponendid. Kuidas te ennast nende ringis tunnete?

 – Ma ei tahaks meie jutuajamist viia poliitilisele tasandile. Peale poliitiliste huvide inimestevahelises suhtluses on alati juures ka teised faktorid, on isiklikud sümpaatiad- antipaatiad, materiaalse huvi küsimused, aga on ka lihtne inimlik kadedus. Omavalitsuste juhatustes istuvad samuti inimesed, nemad võivad samuti eksida. Et välja selgitada meievahelised suhted Jõhviga, me pöördusime kohtusse. Ootame vastust.

– Tuleme tagasi teie ettevõtte ettevalmistustööde juurde eelseisvaks talveks. Mida võiteöelda selle kohta?

– Praktiliselt oleme lõpetamas ettevalmistustöödega eesseisvaks talveks linna tingimustes. Eelmisel korral ma rääkisin ettevalmistustööde käigust talvisel ajal  riigiteedel. Linnades on palju teistmoodi. Siin tuleb lumest puhastada linna teede võrgustikke, kõnniteid, väljakuid, kvartalite siseseid teid. Spetsiifika on absoluutselt teistsugune. Kuid just linna hooldustöödel on meil väga suur kogemus. Narva, Sillamäe, Kohtla- Järve linnaelanikud teavad meie võimalusi ja võib öelda, et nad on meiega juba harjunud, meie aga teame ka väiksemaid nüansse tööprotsessis. Meie autojuhid ja mehhanisaatorid teavad peast probleemseid kohti, kus pidevalt tuiskab lund ja teelõigud  on kinni, kus võib tee kattuda „musta“  jääga jne. Midagi uut meie jaoks ei ole. Meie oleme talveks valmis.

– Narvas ja Sillamäel kehtivad lepingud juba mitte üks aasta. Nende sõlmimise ajal oli võimatu ette näha majanduslikku langust. Ilmselgelt lepingusse pandud summadest ei jätku. Kas pole välistatud territooriumide vähendamist?

– Praegu ma ei oska veel sellele küsimusele vastata. Meil seisavad ees läbirääkimised omavalitsuste juhtidega. Nii nemad kui ka meie saame aru, et olukorras kus kütuse, elektrienergia, varuosade jne. hinnad on kõvasti tõusnud pole vanade hindadega hakkama saada võimalik. Tuleb üheskoos maha istuda ja otsida väljapääsu tekkinud olukorrale. Omalt poolt püüame suurendada teedehoolduseks vajalike soola ja liiva varusid, sest ei tea kui kalliks nad võivad lähiajal kasvada ja kas neid üldse Eestis talviseks hooajaks jätkub. Kõik on väga ebastabiilne. Palju hakkab sõltuma ka ilmastiku oludest. Tahaks uskuda, et eesseisev talv tuleb parem ehk lumevaesem kui eelmine. Tänapäeva maailmas on väga palju väliseid faktoreid, mis mõjutavad meie elu ja on meie jaoks etteaimamatud.

– Nikolai Vassiljevitš, kas teile ei tundu, et me lõpetame teiega vestluse pessimistlikul noodil?

– Miks nii. Elu läheb edasi ja tulevikku tuleb vaadata optimismiga ja usus Jumalasse. Kõige halvem on see kui inimene hakkab masenduma ja kaotab enese üle kontrolli. Olen veendunud, et kõik probleemid on lahendatavad. Isegi valitseva kaose ajal on oluline säilitada kaine mõistus ja rahu, mitte alluda emotsioonidele. Elu jätkub, aga raskused taanduvad.

Andrei Ilnitski

Reklaam