29. septembril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil arutasid rahvasaadikud ainult kaks päevakorrapunkti. Sellepärast see volikogu istung võib saada kõige lühemkas istungiks linna ajaloos – ta kestis üle  20 minuti.

Selle aja jooksul kuulasid rahvasaadikud linnapea Toomas Naela vastuseid volikogu liikmete järelpärimistele seoses Keskerakonda kuuluvate nõukogu liikmete väljavahetamise printsiibile   einevates linna osalusega  ettevõtete  nõukogudes. Nagu mainis linnapea, ettepanekud nõukogu liikmete väljavahetamise kohta tulid linnavalitsuselt, mis omakorda  tugines volikogu enamuse ettepanekule. Väljakujunenud tradistsiooni järgi, tuletas meelde Toomas Nael, nõukogudes esindavad Kohtla-Järve linna huve võimuliidu esindajad. Kuna Kohtla-Järve linnas puudub koalitsioonileping, praegused kandidaatide nimed olid välja pakutud ja kinnitatud rahvasaadikute gruppide poolt, kes moodustavad volikogus enamuse. Osalemine nõukogudes on tasustatav.

Teise punktina valiti volikogu ajutine komisjon, kelle ülesandeks saab õigusaktide vastavusse viimine vastavalt riigis toimunud seadusemuudatustega, mis puudutab kohalike omavalitsusi. Sellega lõppes linnavolikogu töö.  

Andrei Ilnitski

Reklaam