Rida Kohtla-Järve korteriühistuid on välja tulnud oma pretensioonidega ettevõtte Ekovir vastu konteinerite sihiliku lõhkumise pärast. Milles seisneb konflikti tuum?

Selgituste saamiseks pöördus toimetus ettevõtte Ekovir juhatuse liikme Igor Safajevi poole.

– Oma klientide sihilikku vara rikkumist või lõhkumist võib-olla võib väga suure soovi korral selgitada. Aga oma vara spetsiaalset lõhkumist oma töötajate poolt, olgugi et rendile antud, on minu meelest selgitada problemaatiline. Kuid võib-olla te siiski üritaksite meile selgitusi anda?

– Jah, tõepoolest on viimastel päevadel sellised süüdistused meie suhtes kõlanud. Ja isegi kui nad on absurdsed, reageerime me ikkagi alati sissetulnud pretensioonidele, isegi kui nad on kas välja mõeldud või väga absurdsed. Igale ametlikule pretensioonile me reageerime, võtame selle esitajaga ühendust ja analüüsime pretensiooni. Nii juhtus ka sellel korral. Meie poole pöördusid korteriühistud aadressil Tuuslari 8, Ahtme mnt.31, Estonia pst.25 ja Outukumpu 7, palvega välja vahetada konteinerite ratakesed. Pärast asjaolude väljaselgitamist ilmnes, et jutt käib mitmest konteinerist, mis said kannatada pärast nende postamendilt või platvormilt  alla võtmist. Vaidlused tekkisid uuesti korteriühistute esimeestega, kelle majades on prügišahtid. Konteineri täitumisel viiakse see sealt välja õue, prügiauto ooteplatsile, mille eest vastutab korteriühistu ise. Kes konkreetselt selle tööga korteriühistu poolt tegeleb vastutab korteriühistu esimees koos oma korteriühistuga. Olemasolevas lepingus puudub punkt selle kohta, et prügivedaja peab prügi väljavedamisel seda konteinerit tõstma 20 sm kõrguselt platvormilt maha, see on seadusega reguleeritud nii vabariigis kui ka kohalikul tasandil. Kohtla-Järve linnas on oma jäätme käitlemise kord, mis reguleerib ka antud prügiveo teemat. Lähtuvalt sellest korrast on konteinerite mahatõstmine platvormidelt täiendav osutatav teenus, mida prügivedaja pole kohustatud tegema. See kohustus kehtib kõikidele prügikonteineritele mahuga kuni 800 liitrit kaasa arvatud. Prügiveo auto saabumisel peavad kõik tühjendamist vajavad konteinerid olema kõval pinnal oma ratastega  analoogselt prügivedaja omadega. Kõvakatteks loetakse betoon-asfalt kattega platsid, kus on võimalik prügivedajal ka manööverdada.  Kuid mitte kõikidele elulistele probleemidele on võimalik leida vastused läbi seadusandluse dokumentide. Nagu ma ütlesin, on probleemid mõnekümne korteriühistuga, kes ei soovi neid kõrgeid prügikonteinerite poodiume või platse ümber ehitada. Kõik konfliktsed situatsioonid tuleks lahendada läbirääkimiste teel ja lahendused tuleks leida samuti iga konkreetse juhtumi puhul eraldi, kuid seaduse piires. Osapooltel peaks olema  vastastikune huvi ja soov leida sobilik lahendus. Esialgu pole aga sellise lahenduse leidmiseks meie poole veel keegi pöördunud.

Kuidas siis toimub suhtlus klientidega ja millistele pretensioonidele Ekovir reageerib?

– Meie jaoks on klientideks eramute omanikud, korteriühistud, keda esindavad korteriühistute esimehed, ettevõtete juhid, kellega meil on allkirjastatud lepingud, garaažikooperatiivid nende esimeestega.  Nemad oma staatuses on pädevad pidama läbirääkimisi või langetama mingeid otsuseid. Kõik ülejäänud on meie jaoks kõrvalised isikud. Paljud nendest isegi ei tunne seadusandlust, osalevad diskussioonidel sotsiaalvõrgustikus nimetamata konkreetseid asju, tekitades lihtsalt emotsioone. Tihti isegi elades teises omavalitsuses üritavad sekkuda naaberomavlitsuse probleemidesse, milles nad pole sugugi pädevad. Mina olen nad lahterdanud „laiaprofiilsete diivanispetsialistide“ hulka, kes lihtsalt tekitavd täiendavaid raskusi  olemasolevate reaalsete probleemide lahendamisel. Praegu aga hakkab ettevõte Ekovir laiali saatma teatiseid sellest, et ta loobub prügikonteinerite allalaadimise teostamisest, kuna see on korteriühistute endi kohustus. Poodiumitele jäetud konteinereid lihtsalt ei tühjendata.

Kui palju on Kohtla-Järvel selliseid korteriühistuid, keda see probleem otseselt puudutab?

– Majad selliste kõrgete prügikonteinerite postamentidega on nii Ahtme kui ka Kohtla-Järve Järve linnaosades. Kokku on neid umbes mitukümmend maja. Kui aga lugeda konteinerite hulka, siis neid tuleb viiesaja juures. Väljavedude tihedus oleneb individuaalselt koostatud graafikutest. Kuid ma kordan veelkord, me oleme valmis otsima lahendusi igas juhtumis eraldi ning oleme valmis läbirääkimisteks kõikide korteriühistutega eraldi, keda see probleem puudutab.

Vestles Andrei Ilnitski

Reklaam