Läbirääkimised Kohtla-Järvel uue koalitsiooni moodustamiseks veel käivad. Kuid olenemata sellest, kas uus koalitsioon moodustatakse või mitte, ei kesta see kaua. Miks?

Uut koalitsiooni moodustab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. See on aasta jooksul juba selle fraktsiooni kolmas katse luua enda juhtimisel koalitsioon. Nüüd üritavad koalitsiooni moodustada kolm poliitilist jõudu: sotsiaaldemokraadid, osa saadikuid Keskerakonna nimekirjast ja osa saadikuid valimisliidust Restart Kohtla-Järve. Teatatakse, et koalitsioonileping on juba kokku lepitud ja alustatud on portfellide jagamisega linna juhtimiseks.

Esimesel katsel moodustati koalitsioon ja koostati koalitsioonileping, jagati ametikohad, ning sel puhul joodi ka šampust. Kuid ikkagi lagunes koalitsioon. Kas laguneb ka seekord. Miks? Millised on selle “südamliku liidu” vastuolud? Vaatame lähemalt järjekorras.

Vastuolud sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja valimisliidu Restart Kohtla-Järve vahel.

Neli Kohtla-Järve linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liiget  esinesid augusti keskel avaldusega Narva tanki T-34 teisaldamise vastu: “Probleemi jõuga lahendamine näitab valitsuse tõelist palet”. Oma pöördumises nad kirjutavad: „Näeme pretsedenditut hoolimatust nende inimeste tunnete suhtes, kes siiralt ei mõista, miks valitsus tahab ajalookillukese, fašismi üle saavutatud võidu monumendi oma ajaloolisest kohast eemaldada. Peaminister ja osa tema kabinetist kuulutavad valjuhäälselt vajadust fašismi üle saavutatud võidu monument sunniviisiliselt teisaldada…”. Pöördumisele kirjutasid alla Kohtla-Järve volikogu Sotsiaaldemokraatliku Partei fraktsiooni saadikud Vladimir Tšužas, Sergei Butšinski, Jelena Mutonen ja Nikolai Kutašov.

Jah, neil on õigus nii arvata. Aga kas selle arvamusega nõustuvad ka nende meeskonna uued liikmed (pärast koalitsioonileppe allkirjastamist saavad nad kõik ühtseks meeskonnaks), valimisliidu Restart Kohtla-Järve saadikud Hendrik Agur, Mare Roosileht ja Viktor Andrejev? Ilmselt mitte. Iga otsingumootor Internetis päringule: “Avaldus Narva tanki T-34 teisaldamise vastu” annab välja mitte ainult Tšužasi, Butšinski, Mutoneni, Kutašovi, vaid ka Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Aguri ja Kolledži direktor Mare Roosilehe nimed.

Lisaks teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu saadik Sergei Butšinski laupäeval 29. oktoobril, et astub välja koalitsiooniläbirääkimistest valimisliiduga Restart Kohtla-Järve, kuna tema jaoks on vastuvõetamatu, et selle valimisliidu saadikud avaldasid neljapäeval volikogu istungil linnapea Toomas Nael’ile umbusaldust. Butšinski märkis, et on nõus koalitsioonis osalema vaid juhul, kui Restart Kohtla-Järve saadikud kinnitavad avalikult, et ei osale mingitel läbirääkimistel nende selja taga.

Loomulikult ei saanud Restart Kohtla-Järve saadikud päeva jooksul avalikult kinnitada, et nad ei osale mingitel läbirääkimistel. Kuid vaatamata sellele ütles Butšinski päev hiljem  pühapäeval, et on saanud vajalikud positiivsed vastused ja muutis oma meelt läbirääkimistest taandumisel. Milliseid “avalikke positiivseid vastuseid” sai ta Restart Kohtla-Järvelt?

Veel üks vastuolu. Restart Kohtla-Järve liikmed väitsid avalikult: “Kui keegi tuleb meie juurde ja jutt tuleb sellest, kes millise koha saab, siis lõpeb see jutt kohe” ja Odinets väidab oma intervjuus, et “kandidaate pole veel arutatud, aga läbirääkimised jätkuvad sellel kolmapäeval.” See tähendab, et “räägitakse sellest, kes millise koha saab”.

Vastuolud sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna fraktsiooni vahel

Peamine on vastuolu nende poliitiliste jõudude juhtide Valeri Korbi ja Eduard Odinetsi vahel. Ja see algas paarkümmend aastat tagasi. Toona algas Valeri Korbi suhtes kriminaalmenetlus ja see ei toimunud ilma Odinetsi osaluseta. Korb oli sunnitud linnapea ametist loobuma. Kokku algatati tema suhtes kolm kriminaalasja ja nagu Korb hiljem õiglaselt kommenteeris, siis “kõik see lõppes mitte millegagi. Kaks – Riigikohtus, mis tühistas eelmiste astmete otsused, ja kolmas peatati üldse”. Kuus aastat kohtuvaidlust! Kas Odinets vabandas selle pärast? Muidugi mitte.

Sergei Butšinski nõudis oma avalikus kirjas saadikutele Riina Ivanova töölt kõrvaldamist. Ja nüüd on nad üks mõttekaaslaste meeskond? Väga suured kahtlused.

Vastuolud valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja Keskerakonna vahel

Valimisliit Restart Kohtla-Järve: “Meil on väga erinevad arusaamad. Mitte ühe inimesega, vaid kogu parteiga. Meil on erimeelsusi nii sotsiaaldemokraatide kui ka keskerakondlastega. Ei saa öelda, et seda mõjutab keegi üks isik, tuleb vaadata laiemat pilti.

Hendrik Agur: “Valimisliit Restart Kohtla-Järve ei tahaks uues linnavalitsuses näha keskerakondlasi Valeri Korbi ja Riina Ivanovat.”

Janek Pahka: “Koalitsioonis osalemisel on takistuseks keskerakondlastest veteranide hulk kohalikus poliitikas ja nende linna valitsemise meetodid.”

Viktor Andrejev: “Meie seisukoht jääb endiseks: me ei tahaks end siduda nendega, keda on varem mingis korruptsiooniskeemis nähtud, rääkimata neist, keda praegu kahtlustatakse.

Kavandatava uue koalitsiooni koosseis: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed Eduard Odinets, Nikolai Kutašov, Jelena Mutonen, Sergei Butšinski, Vladimir Tšužas; Valimisliidu Restart Kohtla-Järve liikmed Mare Roosileht, Viktor Andrejev ja Hendrik Agur; Keskerakonna fraktsiooni liikmed Riina Ivanova, Valeri Korb, Svetlana Korotkova, Sergei Lopin ja Arne Berendsen ehk 13 inimest.

Aga see on 13 inimest paberil. Tegelikkuses on nii, et kui Valeri Korb ja Riina Ivanova eemaldatakse, nagu nõuavad Valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad, siis jääb koalitsiooni alles 11 liiget ehk vähemus saadikuid. Kuidas teisiti, kui te ei taha neid inimesi oma koalitsioonis näha?

Vastuolud Keskerakonna nimekirjas

Ja see on üldiselt jama. Keskerakonna fraktsiooni juht Sergei Lopin ütles rus.err.ee-le, et Restarti seisukoht Valeri Korbi ja Riina Ivanova osas ei tohiks koalitsiooniläbirääkimistel probleemiks saada. “Mis puudutab seda, kas nad juhtkonnas tööle hakkavad, siis vastus on kategooriliselt “Ei”. Rääkisime sellest nendega. Ei Ljudmila Jantšenko, Riina Ivanova ega Valeri Korb ei asu juhtivatele kohtadele.”

Hästi: see, et poliitilised vastased nii väga kardavad Keskerakonna liidreid, on mõistetav. Poliitiline võitlus. Aga et sinu meeskonna liige, sama erakonna liige, teeks selliseid avaldusi… Tõepoolest, selliste sõpradega pole vaenlasi vaja.

Oktoobris, pärast avalikult tundmatu isiku või isikute rühma kuriteo teadaannet võimudele, esitati viiele linnavalitsuse ametnikule ja peaaegu kõikidele valitseva koalitsiooni linnavolikogu liikmetele kahtlustus mõjuvõimuga kauplemises ja korruptsioonis. Vaatamata nende süü tõestamise puudumisele on nad juba linnavolikogu seinte vahel ja ajakirjanduses hukka mõistetud. Selge on see, et kui teadaanne on hästi koostatud, pole kohut enam vaja. Kuid pretsedent on loodud. See tähendab, et kui uus koalitsioon jõuab juhtivate portfellide ja ettevõtete nõukogude kohtade jagamiseni, siis suure tõenäosusega kirjutatakse analoogne teadaanne. Ja ka neid saab süüdistada mõjuvõimuga kauplemises ja korruptsioonis. Järgneb uus tagasiastumise laine.

“Kui seltsimeeste vahel pole kokkulepet,

Nende asi hästi ei edene,

Ja sellest ei tule välja midagi, ainult vaev”.

I.A. Krõlov. “Luik, haug ja vähk”

Vladimir Evve

Reklaam