Patsientide ja nende sugulaste arvamuste,ettepanekuteärakuulamiseks ning rakendamisekson loodud Ida-Virumaa Keskhaigla (IVKH) nõukoda. Oktoobri keskel toimus esimene selle nõukoja koosolek, valiti esimees ja tehti mitu konstruktiivset ettepanekut sihtasutuse juhtkonnale.

IVKH juures hakkas tööle 9 liikmeline grupp inimesi, kes esindavad haigla patsiente ja nende sugulasi. Uue patsientide nõukoja liikmed on erinevate elukutsete ja vanuste esindajad, kes vabatahtlikkuse põhimõttel pakuvad omi ideid haigla meditsiiniteenuste parendamiseks.Nagu ütles õenduse ja patsiendikogemuse juhtKsenija Verhovskaja, on sarnane kogemus meie riigis juba olemas, konsultatiivsed nõukojad tegutsevad viies Eesti haiglas (Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Pärnu Haiglas, Kuressaare Haiglas, Viljandi Haiglas). 

-Kõigepealt tuleks ära kuulata meie haigla patsientide ja nende sugulaste arvamused osutatavatest teenustest. Meil on mitmeid võimalusi saada tagasisidet, aga seda on vähe, seepärast püüame me kaasata inimesi,kes on valmis meid haigla töö parendamiselaitama. Osalemine nõukojas ei ole tasustatav, need inimesed on motiveeritud panustama oma kogemusi, teadmisi, jõudu ja vaba aega täiesti tasuta – ütleb haigla juhatuse liige Ksenija Verhovskaja.

Juba 19. oktoobri esimesel istungil jõudsid osavõtjad tutvuda Ahtme osakonna eskiisidega, mida esitas haigla arhitekt.  IVKH juhtkond sai rida ettepanekuid territooriumi infrastruktuuri parendamiseks, kus käesoleval ajal on palju korpuseid. Toimus põhjalik uue projekti arutelu, mille eesmärgiks on patsientide abistamine uute hoonekomplekside vahel orienteerumisel. Mõne aja pärast ilmuvad korpuste fassaadidele suured nimetused ja korpuste numbrid, aga kogu territooriumile pannakse üles infotablood, mida on näha linna sõiduteelt.

Ida-Virumaa Keskhaigla patsientide nõukottaesitasid avalduse,motivatsioonikirja ja CV 15 inimest. IVKH kolmeliikmeline komisjon võttis pärast vestlusvooruvastuainult 9 soovijat.

Valiku tegemisel oli otsustavaks inimeste tugev soov ja motivatsioon anda oma panus haigla tervishoiuteenuste parendamiseks. Täna esindavad patsiente Ando Sajor (nõukoja esimees), Vladislava Vassitškina (Eesti Sclerosis Multipleksi Ühingu esindaja), Anu Piirimaa, Helin Metsatalu, Ivi Prits, Jaanika Mikk, Jarmo Juhanson, Ksenija Moskvina ja Veronika Kossar.

-Sellise meie haigla nõukoja loomise idee oleme saanud tuginedes Euroopa kolleegide kogemusele. Viimase viie aasta jooksul on ilmunud rida artikleid ja aruandeid selle kohta, et haiglate juhtkond ja patsiendid saaksid ühe laua taga arutada probleeme, neid kommenteerida ja teha oma ettepanekuid olukorra parandamiseks. Selle aasta alguses Eesti haiglate üldkoosolekul saime palju positiivset tagasisidet selliste nõukodade tööst meie riigis- ütleb meditsiinitöötaja.

Patsientide esindajatel endil onhaigla külastamisest erinevad kogemused. Esimesel,suuremalt jaolt informatiivsel kohtumisel, valisid liikmed nõukoja esimeheks suure personalijuhtimise kogemusega pensionäri Ando Sajori. Samuti vormistas nõukoda mitu sooviavaldust, mida haigla juhtkond võib lähiajal ellu viia. Näiteks, juba on organiseeritud õdedele, arstidele ja hooldusõdedele kursused patsientidega suhtlemiseks,suurendatud on rehabilitatsiooni kabinettidevastuvõtu aegu kella 18.0-ni. Varsti aga paigutatakse igale korrusele,kus toimub ambulatoorne vastuvõtt,  joogivee aparaadid.

Patsientide nõukoja koosolekutel hakkavad osalema haigla esindajad – õenduse ja  patsiendikogemuse juht Ksenija Verhovskaja ja klienditeeninduse juht Krista Meeru.

Aleksandr Šteinert

Autori ja IVKH foto 

Reklaam