Uudisteportaalide lehtedel ilmub järjest enam teateid ettevõtete järjekordsest sulgemisest ja personali koondamisest.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk rääkis nädalalehele Panorama sellest, kuidas mõjutab olukord maailmas meie piirkonna tööturgu.

– Statistika järgi langes Ida-Virumaa töötuse määr augustis 10,8%ni ja septembri keskel oli see juba 10,4%. Positiivsed näitajad olid tingitud sellest, et Eesti Energia tütarettevõtted võtsid tööle täiendavalt 500 töötajat ja plaanivad aasta lõpuks palgata veel 100 inimest. Selle põhjuseks on põlevkivi ümbertöötlemise toodete kõrge hind maailmaturul ja tootmise kõrge kasumlikkus, mille jätkusuutlikkuse trend kestab veel pikka aega.

Ida-Virumaal oli 9. septembri seisuga registreeritud töötuid 6100 ja 9. novembri seisuga 6648 inimest. Tööturule sisenes täiendavalt 548 inimest, neist 296 on rahvusvahelise kaitse staatusega isikud. Kohalikest elanikest registreerus 252 inimest. Kuid see tõus on hooajaline, kuna suveperioodil tehtavad tööd on juba lõppenud. Seda täheldatakse igal aastal.

– Mis mõjutas näitajaid üldiselt?

– Palju tegureid. Nii need, mis korduvad igal aastal kui ka need, mis on tingitud pandeemiakriisist ja sõjast Ukrainas. Näiteks, rahvusvahelise kaitse staatuse saanud isikute arv kasvab, kuid tuleb märkida, et paljudel neist on tööturul nõutavad töökogemused ja erialad ning nad ei jää arvele kauaks. Nagu juba märgitud, mõjutab näitajaid mõnede talve alguseks lõppevate tööde hooajalisus. Elektrihinna tõus ei ole tööpuuduse seisu veel mõjutanud, sest tööandjad võtavad kriisist ülesaamiseks kasutusele meetmeid.

– Millised meie piirkonnas tegutsevad ettevõtted on Töötukassat oma sulgemisest või töötajate arvu vähendamisest juba teavitanud?

– Ida-Virumaal läks pankrotti Repo tehas. Koondati 148 töötajat, tegevuse lõpetab ka rõivatootja Lorinda (töötab 42 inimest), lisaks koondab Ida-Virumaal VNK tehas ning Narvas likvideeritakse Leones Inc (13 töötajat). Kärped on mõjutanud meie piirkonna tööpuuduse kasvu, kuid samas on tänase seisuga kohalikud tööandjad valmis inimesi tööle võtma – avatud on 719 vaba töökohta. Kuni 749-eurost palka pakub vaid 23% vabade töökohtade koguarvust ning üle 1000-eurose palgaga tööd 62%.

– Proua Teelahk, kas kahe pandeemia aasta jooksul ja tänase energiakriisi taustal on Töötukassa strateegia või prioriteedid muutunud (kui jah, siis kuidas?)?

– Töötamise põhiprintsiip on jäänud muutumatuks, aitame tööandjatel leida sobivaid töötajaid, töötajatel aga tööandjaid, osutades mõlemale erinevaid teenuseid ühise tulemuse saavutamiseks. Meie eesmärk on pakkuda tööd ja vähendada nende töötute hulka, kes on otseselt huvitatud tööle saamisest, samuti teha koostööd ülejäänutega, et neil oleks selleks huvi.

– Võttes arvesse osade poliitikute üleskutseid säästa raha soojuse ja elektritarbimise säästliku tarbimisega, kas Ida-Virumaa osakonnal on plaanis muuta oma filiaali töögraafikut või töövormi?

– Hetkel töötab Ida-Virumaa osakond tavapäraselt ning meie teenuste kättesaadavust ja lahtiolekuaegu pole plaanis muuta. Arvestades rohelise energia kontseptsiooni ja säästmist tarbimises, võttis Töötukassa juba enne kriisi ja hinnatõusu kasutusele mitmeid meetmeid, mis vähendasid elektri tarbimist. Näiteks kõigi monitoride ja arvutite vahetamine energiasäästlikumate vastu, LED-lampide paigaldamine jne. See aitab hoida organisatsiooni kulud vastuvõetaval tasemel,” – ütles Anneki Teelahk.

Intervjueeris Ilja Telnov

Reklaam