28. novembril valiti Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralisel istungil linnale uued juhid. Linnavolikogu esimeheks valiti Hendrik Agur, linnapeaks sai Virve Linder.

Sündmuste kroonika saadikute silmade läbi

Alustada tuleb sellest, et esimest korda toimus Kohtla-Järvel kuu aja jooksul koguni kolm linnavolikogu istungit.

Esimene toimus 14. novembril. Seekordne Kohtla-Järve linnavolikogu erakorraline istung kutsuti kokku sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmete avalduse alusel.

Arvan, et see oli Kohtla-Järve linnavolikogu kõige kasutuim istung. Päevakorras oli kümme küsimust, kuid sotsiaaldemokraatide fraktsioon otsustas päevakorda muuta. Tühistati linnavolikogu esimehe valimised ja tegelikult veel kuus sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni poolt läbivaatamiseks esitatud küsimust. Ehk siis kümnest küsimusest jäi kolm, mida oleks saanud arutada ka 24. novembri põhiistungil. Tsiteerin linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimeest Svetlana Vladimirovat: „ Sotsiaaldemokraatide fraktsioon kutsub meid kiirkorras kokku. Meie, kõik saadikud, jätame oma tööasjad, koguneme erakorralisele istungile ja mis? Odinets ja tema kaaslased muutsid meelt ning neile pole enam seda istungit vaja? Mingi lasteaed!»

Teine istung toimus 24. novembril. Päevakorras oli kaheksa punkti. Nii kommenteeris seda linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees Jevgeni Saltõkov.

«Esimene küsimus, mille kohta pidi ettekande tegema sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov, eemaldati. Teine küsimus puudutas Sompa piirkonna erametsade raiet. Seaduse järgi tuleb selline raie kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Mind häirisid väga sotsiaaldemokraat Tšužasi pretensioonid selles küsimuses. Justkui saab linn planeerida selle metsa kasutamist kodanike puhkealana. Ma ei nõustu sellega absoluutselt. Kui see oleks minu mets, siis mulle väga ei meeldiks, et minu mets planeeritakse muuta kõigi jaoks mõeldud puhkealaks. See on minu jaoks kummaline: teie isiklik mets ja ilma loata ei saa te sellega midagi peale hakata. Vaatasin kaardilt, kus see mets asub, seal on raske linlastele mingit puhkeala luua. Aga küsimus saadeti teisele lugemisele. Me kaalume seda uuesti.

Edasi oli kuus linnavolikogu komisjonide töö ettekannet. Sellised aruanded esitatakse igal aastal. Selle tava viis sisse eelmine linnavolikogu esimees Riina Ivanova. Mis on seekord muutunud. Peamiselt andsid aru komisjonide esimeeste asetäitjad, kuna enamik komisjonide esimeestest oli ametist vabastatud ja uusi ei olnud veel valitud. Isiklikult minu jaoks oli huvitav, et see linnavolikogu istung meenutas mu vanematele nende komsomoli minevikku. Mina neid komsomoliaegu pole kogenud, aga vanemad räägivad, et nii toimusid komsomoliorganisatsioonides iga-aastased aruandluskoosolekud. Komsomoliorganisatsioonide madalamad juhid andsid aru linna komsomoliorganisatsiooni esimesele (pea)sekretärile . Ja ma ei saa aru, miks Ivanova need komsomoli-partei reeglid linnavolikogusse juurutas. Täiskasvanud inimesed, saadikud, linnavolikogu komisjonide juhid annavad aasta jooksul tehtud tööst aru esimehele ja teistele saadikutele. Saadikud teavad niigi, mida nad oma komisjonides tegid ja kui on lisahuvi, saab Internetist alati lugeda kõikide komisjonide koosolekute protokolle. Kõik materjalid on vabalt saadaval. Nende vanamoodsate komsomolikommetega on vaja lõpetada. Aga see on minu isiklik arvamus.»

Kolmas linnavolikogu istung kuu aja jooksul toimus 28. novembril. Sellel erakorralisel istungil valiti linnale uued juhid. Linnavolikogu esimeheks valiti Hendrik Agur, linnapeaks sai Virve Linder.

Valimisliidu Restart eelised

Hendrik Agur ja Virve Linder olid valimisliidu Restart kandidaadid. Seetõttu palusin seda linnavolikogu erakorralist istungit kommenteerida valimisliidu Restart juhil Janek Pahkal.

«Erakorralise istungi päevakorra esimene punkt oli linnavolikogu esimehe valimine. Sellele kohale esitati kaks kandidaati: Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Eduard Odinets. Mul on väga hea meel, et Aguri kandidatuuri poolt hääletas 15 saadikut, Odinetsi poolt aga vaid 10. Mõistan Odinetsi solvumist, kui ta kuulis hääletustulemusi. Pole kellelegi saladus, et ta tahtis väga sellele ametikohale asuda. See on tema kolmas ebaõnnestunud katse linnavolikogu esimehe toolile istuda.

Teine punkt oli linnavolikogu aseesimeeste valimine. Valimisliit Restart esitas kandidaadiks Viktor Andrejevi, Reformierakond – Svetlana Vladimirova, Keskerakond – Arne Berendseni. Aseesimeesteks valiti Svetlana Vladimirova ja Viktor Andrejev. Oleme ka nende tulemustega väga rahul.

Peamiseks intriigiks oli Kohtla-Järve linnapea valimine. Sellele ametikohale esitati linnavolikogu liikme Mare Roosilehe ettepanekul valimisliidust Restart Virve Linder. Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist esitati linnapea kandidaadiks Henri Kaselo.

Virve Linderi poolt hääletas 15 saadikut. Henri Kaselo poolt 10.

Istungil võeti vastu ka rida teisi otsuseid. Näiteks, nüüd ei saa linnavolikogu esimees oma töö eest linnapea palka, nagu sai kaheksa aastat Riina Ivanova, vaid ainult tasu kahe kuupalga alammäära ulatuses. Nii hoitakse linna eelarves kokku üle 46 000 euro aastas. Mis rõõmustab väga.

Valimisliidu Restart nimel soovin tänada saadikuid, kes meie kandidaate toetasid. »

Tehes linnavolikogu erakorralise 28. novembri istungi tulemustest kokkuvõtteid võib öelda, et tegemist oli Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja valimisliidu Restart vahelise “lahingu haripunktiga”. Ja selle lahingu võitis Restart.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon eesotsas Eduard Odinetsiga esitas Kohtla-Järve linnavolikogu juhi kandidaadiks tallinlase, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Eduard Odinetsi ja linnapea kandidaadiks Henri Kaselo, samuti tallinlane ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

Valimisühing Restart esitas linnavolikogu juhi kohale Kohtla-Järve Riigigümnaasiumi direktor Hendrik Aguri ja linnapea kandidaadiks Viru Vangla projektijuht Virve Linderi.

Tulemus: 15 : 10 valimisliidu Restart kasuks.  Pealinna sotsiaaldemokraatide võimuhaaramise katse Kohtla-Järvel kukkus läbi.

Aga võit on pool võitu, tähtis on võitu hoida. See on palju raskem. Valimisliidul Restart on vaid neli saadikut, sotsiaaldemokraatide fraktsioonil viis saadikut, kuid neil on võimas ajakirjanduse toetus, nii maakondliku kui vabariikliku. Seega ootavad meid ees uued poliitilised lahingud.

Vladimir Evve

Reklaam