28. detsembril täitus kaevandusel Estonia 50 aastat. Aktsiaseltsi Enefit Power, mille koosseisu kaevandus-juubilar kuulub,  juhtkond kutsus varem “üheksas” (vanasti kaevanduse Estonia number) töötanud pensionärid, et seda tähtpäeva koos tähistada. Estonia oli üheksas kaevandus ja oli ka kümnes – Ahtme kaevandus. Tänaseks on Eesti Vabariiki jäänud vaid kaks kaevandust: riiklikule kontsernile Eesti Energia kuuluv Estonia ja VKG-le kuuluv Ojamaa. Kolmest põlevkivikarjäärist on riigil alles üks, Narva karjäär. Estonia kaevandus on olnud ja jääb suurimaks põlevkivi kaevandavaks ettevõtteks mitte ainult Eesti põlevkivibasseinis, vaid ka Euroopas. Ja eelmisel kolmapäeval tõi buss kaevandusse kolmkümmend viis endist töötajat – endise Eesti Põlevkivi pensionäride ühingu liikmed.

Selle ühingu juht Aleksei Kisseljov ütles ajakirjanikule, et pensionäridele ekskursiooni korraldamise initsiatiiv tuli Eesti Energia juhtkonnalt. Veteranidele telliti mugav buss, mis tõi nad endisesse töökohta. Endistele kaevanduse töötajatele oli siin kõik tuttav. Kuid mõned asjad olid ka uutmoodi. Loomulikult teadsid nad muutustest, mis ettevõttes pärast pensionile jäämist toimusid, sest siin töötab palju sõpru ja sugulasi. Sergei Ljusini õde töötab siin. Sel ajal, kui veteranid rikastusvabrikus käisid, tuli Raisa Adamsonile vastu siin töötav poeg German. Ja Galina Kihari võttis soojalt vastu tema endine ülemus, kes teda hästi mäletab.

Kaevanduse juhtkond arvas, et inimesed, keda juubelil vastu võetakse, tulevad siia kohtuma oma nooruspõlvega. Ja juhtkond usaldas pensionäride vastuvõtmise ja kaevanduse ringkäigu läbiviimise kahele noorele ja võluvale töötajale: personali arendamise spetsialist Vassili Bezljudnõile ja tehnoloog Angelina Bõstrovale. See töötas. Paljud külalistest meenutasid, kuidas nad noortena esimestesse kaevandustesse tulid ja kui avati Estonia, läksid nad sinna tööle.

Pensionärid – endised läbindajad, kaevurid, kaevandusinsenerid, mäepäästjad, kontoritöötajad – on täna auväärses eas. Tootmisjuht Stanislav Ignatovets tänas pärast ringkäiku kaevanduses külalisi soojalt. „Täname teid, kallid veteranid, et panite meie tänasele tööle tugeva aluse. Nüüd on meie põlevkivi taas nõutud. Ja see, et me seda edukalt kaevandame, on paljuski teie teene„. Tootmisjuht tegi külalistele üksikasjaliku ülevaate viimaste aastate tootmisprotsessist, tutvustas ettevõtte arenguväljavaateid. Seejärel vastas ta küsimustele. Ning pärast külalistega vestlemist pühkis ta laubalt higi ja vastas ajakirjaniku küsimustele.

– Uhh… Lihtsam on pidada kohtumisi võõrastega: valitsusest, Euroopa Liidust, kes kaevandamisest vähem teavad. Ja raskem on inimestega, kes ise räägivad kõikidest kaevanduses töötamise nüanssidest ja keerukustest. Millised inimesed! Paljud on umbes kaheksakümnesed või isegi rohkem, aga neid huvitab põlevkivi hind, uued võimsused, seadmed… Need mured peaksid olema kõigil nende vanuses! Meie eakad kolleegid näitasid üles suurt huvi ettevõtte töö vastu.
– Stanislav, kui kaua olete Estonias töötanud?

– Alates 2014. aastast.

– Mis on kaevanduses aastate jooksul põhimõtteliselt muutunud?

– Töötajatevahelised suhted. Kollektiiv on üle elanud suurt stressi, mis ühendas inimesi. Selle aja jooksul on kasutusele võetud palju uuendusi: maa-alune mobiilside ja ratastransport on asendanud raudteetranspordi ning muutunud on tunnelitehnoloogia.

– Kaasaegsed seadmed, uued tehnoloogiad on tõstnud tööohutust?

– Jah. Kuid me ei tohiks unustada, et kaevanduses töötamine on ohtlik töö, mis on seotud kõrgendatud riskiga.

– Tänaseks on kaevandus pool sajandit vana. Kui palju põlevkivi on kaevanduses 50 aasta jooksul kaevandatud?

– Aastate jooksul on kaevandatud 250 miljonit tonni kaubanduslikku põlevkivi.

– Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi direktor Ainar Varinurm väitis kunagi, et kogu Eesti põlevkivi kaevandamise ajaloo jooksul üritati kolm korda selle maavara kaevandamist ja töötlemist sulgeda, kolm korda alustati uuesti. Nagu ütles üks naaberriigi poliitik: ” Kunagi pole sellist olnud ja siis on see jälle.” Kellele oli seda vaja?

– Muidugi tahaks stabiilsust. Kui töötame nagu “Ameerika mägedel”, kord palju, kord vähe, see segab.

– Kuidas personalil läheb?
– Praegu töötab kaevanduses 450 inimest, kes on otseselt seotud põlevkivi kaevandamisega. Järgmise aasta keskpaigaks on vaja värvata veel ligikaudu 90 inimest.

– Tänan teid intervjuu eest. Head uut aastat.
– Ja teilegi häid pühi.

28. detsembril tundsid pensionärid-kaevurid end paarkümmend aastat nooremana. Ja nagu ütles endine kaevur Sergei Julin: “nüüd mööduvad pühadki lõbusamalt.” Ja ometi oli märgata, et nii mõnelgi pensionäril läikisid kaevanduse ringkäigul kahtlaselt silmad. Eriti naistel. Võib-olla sattusid sinna põlevkivi tolmuosakesed?

Jevgeni Kapov

Autori foto

Reklaam