Kohtla-Järvel on koolilastel ja gümnasistidel uudiseid. Täiskasvanute gümnaasiumis vahetus direktor. Kesklinna põhikooli uue maja ehitusel on sarikapidu, mis tähendab, et maja saab katuse alla. Millised haridussüsteemi uuendused ootavad väikesi ja suuri õpilasi rääkis Panoramale Kohtla-Järve haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea linnapea asendaja Kristiine Agu.

– Proua Agu, sel aastal on tulemas muudatused haridussüsteemis. Millised need on?

– Koolis töötavad õpetajad peavad olema magistrikraadiga, samuti valdama eesti keelt tasemel C1. See seadusandluse täiendus laieneb riigi- ja munitsipaalkoolidele, erakoolid töötavad veidi teisiti.

Aga täiskasvanute gümnaasium?

– See on munitsipaalõppeasutus, endise õhtukooli järglane. Seal õpivad inimesed, kes kunagi keskharidust ei saanud ning õppida saavad ka lapsed, kes mingil põhjusel tavakoolis õppida ei saa. Täna õpib täiskasvanute gümnaasiumis üle saja inimese. Täiskasvanute gümnaasium on ebatavaline, mittestandartne kool, seal on Viru vanglas peetavate osakond ja noorte rehabilitatsioonikeskuse osakond.

– Mõned “eriti andekad” noored, kellel on ainulaadne võime olla laisk, arvavad, et täiskasvanute gümnaasiumis on nõuded nii madalad, et ka nemad saavad seal õppida käed rüpes. Kas neil on õigus?

– Nõuded on täpselt samad nagu tavagümnaasiumis. Ainuke on see, et selles koolis on õppevorm mittestatsionaarne. Igale õpilasele lähenetakse individuaalselt. Arvestatakse, et inimestel on tööl graafik, võib esineda perekondlikke asjaolusid. Ja olenemata nüanssidest sooritavad kõik riigieksameid samade reeglite järgi nagu tavalises gümnaasiumis.

– Personaliküsimus. Täiskasvanute gümnaasiumis on vahetunud direktor. Kas see on kuidagi seotud uute nõuetega hariduses?

– 2. jaanuarist määrati täiskasvanute gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks endine linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Olga Golovatšjova.

– Proua Agu! Miks kohusetäitja? Ilma selletagi on linn “kohusetäitjaid” täis ja täiskasvanute gümnaasiumi direktor on ka kohusetäitja?

– Sest konkurssi direktori kohale pole veel läbi viidud. Endine direktor lahkus omal soovil.

– Ja kuidas on lood õpetajatega, kellest on kogu Eestis puudus?
– Ka Kohtla-Järvel pole piisavalt õpetajaid. Neid, kes suudavad õpetada lapsi vastaval eesti keele tasemel.

– Ja mis saab edasi?

– Mis saab? Värbame töötajaid. Loodame, et valitsuse poolt Ida-Virumaa koolidesse tööle soovijatele lubatud 1,5-kordne palgatõus on stiimuliks.

– Õpetajad hakkavad saama kõrgemat palka ja kohe jooksevad kõik siia koolidesse tööle! Kas te ise usute seda?

– Ma ei saa öelda, et “kõik jooksevad”, kuid meie koolidega võtavad juba ühendust teiste piirkondade õpetajad, aga ka pedagoogika ülikoolide lõpetajad, neid huvitab, kas on töökohti ja koormust.

– Ja endised kogenud töötajad, kas nad ei kavatse uute nõuete tõttu mõelda tegevusala muutmisele?

– Alates 2023. aasta jaanuarist teostab meie linna koolides õpetajate kvalifikatsiooni ja eesti keele oskuse nõuete täitmise järelevalvet   Haridusministeerium. Jaanuari lõpus toimub audit Slaavi põhikoolis, seejärel toimub ministeeriumi audit ka teistes koolides. Kõik pole nii lihtne, kõik pole üheselt mõistetav.

– Ameerika režissöör Woody Allen ütles hiilgava aforismi: “Kui tahad Jumalat naerma ajada, räägi talle oma plaanidest.” Käesoleva aasta 1. septembrile on planeeritud õppetöö algus Kesklinna põhikooli uues majas, mis praegu ehitatakse Pärna tänavale vana kooli kohale. Kas olete 100% kindel, et see on reaalne?

Meie ajal ei saa milleksi 100% kindel olla. Loodame, et plaanid teostuvad.

– Ja kas praegu vanas õhtukooli majas asuv täiskasvanute gümnaasium kolib kaasaegsematesse tingimustesse, kasvõi sinna, mis pärast Kesklinna kooli uude majja kolimist vabaks jääb? Endise Järve Vene Gümnaasiumi maja, kus praegu õpivad põhikooli õpilased, sobib ju paremini täiskasvanute gümnaasiumiks?

– Hoone on ainult täiskasvanute gümnaasiumi jaoks liiga suur, praegu õpib siin üle 400 Kesklinna põhikooli lapse. Kaaluti erinevaid variante, kuid lõplikku vastust ja lahendust hetkel pole.

Tänanud proua Agut vestluse eest, oli ajakirjanik juba linnavalitsuse majast lahkumas, kui kohtus koridoris majandusteenistuse abilinnapea kohusetäitja Vitali Borodiniga. Hea juhus!

– Härra Borodin. Täna möödusin Pärna tänava uue kooli ehitusplatsist. “Rubiku kuubik” on omandanud koolimaja välimuse. Kas olete kindel, et linnavalitsuse plaanide järgi võtab tänavu 1. septembril uus kool lapsi vastu?

– Ma ei näe põhjust kahelda selles, et neist tähtaegadest kinni peetakse. Nüüd on hoone karp ja kõik kommunikatsioonid valmis. Kõik vaheseinad ja vitraažid paigaldatakse kuu aja jooksul. 23. jaanuari keskpäeval toimus ehitusplatsil sarikapidu, millega ehitajad tähistavad hoone katuse alla saamist. Nii et ma ei näe põhjust kahelda selles, et tunnid algavad siin 1. septembril.

Jevgeni Kapov
Foto autor

Reklaam