Meeldiv on tunnistada, et Eesti Vabariik on teinud tõsiseid samme eakate inimeste toetamiseks ja hoolekande asutuste tegevuse parendamiseks meie riigis. Euroopa Liidu struktuuri-ja investeerimisfondide abil on eraldatud arvestatavaid vahendeid ka hooldekodudele erinevate projektide elluviimiseks sealhulgas nakkushaiguste leviku tõkestamise eesmärgil. Viimane toetus 65000 eurot eraldati ka Ahtme Seenioride Keskusele, mis aitab tulevikus maja tööd  paremini korraldada erinevate nakkushaiguste leviku korral. Kuigi ehitustööde rahaline maht on suurem kui eraldatud raha, igasugune toetus on hetkel väga teretulnud. Endine Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu või praegune  Ahtme Seenioride Keskus on juba 30 aastat seisnud poolelioleva ehitisena, mis kunagi 90.aastate alguses oli planeeritud Kohtla-Järve linna poolt kui prioriteetne suurehitis. Tollal veel Ain Kalmaru ja Valdek Murdi linnavalitsuse ajal räägiti sellest kui poliitikute sajandi ehitisest, kuhu viidi alati linna külalisi küll Norderstedtist või sõpruslinnadest Outokumpust või Saranskist. Hoolekande asutus projekteeriti 250-le elanikule ja sellest pidi saama üks suuremaid Kirde-Eestis.Sellest ajast on Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu seisnudki pooliku objektina. 2022.aastal otsustas Kohtla-Järve linn ta ebaõnnestunud müügikatsete järel veelkord müügile panna enampakkumise teel ning seekord leidusid ostjad kohapeal.Sellest hetkest algas poolelioleva objekti ellu äratamine. Koostöös Päästeameti, Terviseametiga ning toiduametiga tehti kindlaks kõik puudused ja alustati puuduste kõrvaldamisega ja maja korrastamisega. Uus Kohtla-Järve linnavalitsuse juhtkond on saanud heaks partneriks Seenioride Keskusele  ning maja hakkab võtma uut ilmet. Avati oma köök ja pagaritsehh. Avamist ootavad ka uus kohvik ja iluteeninduse osa. Juuli lõpus  on oodata uue lifti käivitamist. Seenioride keskuse lõviosa klientidest moodustavad Kohtla-Järve linna elanikud, keda on majas üle saja. Ülejäänud elanikud on tulnud naaberomavalitsustest Jõhvist, Toilast, Alutaguselt, Narvast ja ka Tallinnast ja Tartust. Kokku on majas hetkel 146 klienti.

Ahtme Seenioride Keskuse  omanik mainib, et plaanis on ikkagi kogu maja korda teha ning muuta teeninduse kvaliteeti nii, et ta vastaks Seenioride Keskuse  nimetusele. Suurte era-investeeringute kõrval selline EL ja meie riigipoolne abi on väga tervitatav ja alati teretulnud. Tänud nendele inimestele ja poliitikutele, kes ikka hoolitsevad meie vanema generatsiooni eest ja üritavad panustada nende inimeste  väärika vanaduspõlve heaolu eest. Meie püüame anda endast parima, et klientidel oleks meie juures maksimaalselt turvaline, kodune ja elamistingimused vastaksid nende ja lähedaste ootustele.

Arthur Seppern

Reklaam