Koguni 73% Ida-Virumaa elanikest huvitatud päikesepaneelide paigaldamisest, seejuures 9% huvilistel on paigaldamise kavatsus kindel, selgus uuringufirma Nielsen küsitlusest.

Päikeseenergia populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud. Tänavu on valminud üle Eesti ligi 6000 päikeseelektrijaama.

Eesti Energia hajaenergia müügijuht Mikk Tootsi selgitab pressiteate vahendusel , et inimesteni on jõudnud arusaamine, et Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota.

„Aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Kesk-Saksamaal, aga madalama õhutemperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega. Eestis on päikesepaneelide töö kõrgaeg aprillis-mais, kui on pilvitud ilmad ja väljas piisavalt jahe,“ lisab Tootsi. Kuigi praegu on päevad juba võrdlemisi pimedad, on Tootsi sõnul sügis parim aeg päikeseelektrijaama planeerimise alustamiseks, sest sellisel juhul saab päikesepark kevadeks  

„Päikesepaneelid on mitmes mõttes kasulik investeering. Võrgust ostetava elektrienergia kogus väheneb ja sellega kaasnevad madalamad võrgutasud ning riiklikud maksud. Lisaks on võimalik teenida täiendavat tulu tarbimisest üle jäänud ja võrku antud elektrienergia müügilt,“ selgitab Tootsi.

Tootsi annab ka indikatsiooni, et keskmine jaam tasub end ära kümne aastaga ning äriettevõtetel  – toidupoodidel, tööstushoonetel, loomafarmidel – sageli aga isegi lühema ajaga, sest toodetud päikeseelekter tarbitakse kohe kohapeal kasutamiseks ära.

Larissa Kaljurand

Reklaam