Järgmised kohalikud valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. Valimisteni on aega veidi alla aasta, kuid õigeaegne ettevalmistus ja kampaania algus kindlustavad valimistel eduka tulemuse.

Kes ja milliste meeskondadega osalevad valimistel Ida-Virumaal ja Jõhvi vallas on veel spekulatsioonide teema. Kuid ühe valimisliidu osalus on kindlalt määratud – valimisliit “Jõhvi – Meie kodu” osaleb ning pakub valijatele konkreetse ja asjalikku programmi.

Valimisliidu “Jõhvi – Meie kodu” esinumber Nikolai Ossipenko selgitab, et viimastel päevadel on talle mitmel korral helistatud või kohtumistel küsitud osalemisest järgmistel kohalikel valimistel. Need küsimused tulevad kolleegidelt, oma firmade töötajatelt, koostööpartneritelt ja ka teistelt valla inimestelt. Osaliselt on valimistel osalemise küsimused tekkinud ühe intervjuu lausest, kus Nikolai Ossipenko mõtiskleb, kus oleks otstarbekas valimistel osaleda – Jõhvis või Kohtla-Järvel? Vastuse selle küsimusele avaldas ajaleht “Panorama” eelmises numbris. (loe: Fraktsiooni “Jõhvi – Meie kodu” oluline otsus). Selgituse antud küsimuses andis Jõhvi vallavolikogu fraktsiooni “Jõhvi – Meie kodu” juht Andrei Ojamäe, kes ütles: “Fraktsiooni koosolekul otsustati, et 2021. aasta kohalikel valimistel on Nikolai Ossipenko kindlalt valimisliidu “Jõhvi – Meie kodu” nimekirjas, kus temal on liidri koht”.

Nüüd sai ajaleht “Panorama” selge vastuse ka Nikolai Ossipenkolt. “Jõhvi- Meie kodu” on minu süda, see on minu meeskond. Tunnetan ennast mitte ainult tiimi liidrina, olen selle tööka tiimi aktiivne liige.

Järgmiste kohalike valimiste valimisliidu “Jõhvi – Meie kodu” valimisnimekiri ei ole veel lõplik. Täna ei ole ka selleks vajadust. Samas toimuvad vestlused inimestega, kes võiksid liituda. 100%-se kindlusega rõhutab Nikolai Ossipenko, et valimiste nimekirjas näeme uusi inimesi. Juba praegu on näha, et soovivad ühineda need, kes seni on erakondadest või valimisliitudest eemal olnud. Ossipenko on kindel, et valimisliit paneb kokku võimeka nimekirja. Meil on, mida rahvale öelda. Meie sihid on igale vallaelanikule selged. Seisame meie vanurite ja noorte eest. Muretseme, et laste ja noorte vaba aeg oleks sisustatud korraldatud tegevustega. Tegevused omavalitsuses peavad olema selgelt administreeritud.

Valimisliidu esinumbri staatus on seotud ka erilise vastutusega. Nikolai Ossipenkole on arusaamatu, kuidas saab mõni kohalik poliitik ja veel oma erakonna või valimisliidu mõjukas liige kergekäeliselt üle hüpata teise leeri. Ta on ju andnud lubadused oma valijatele ja südametunnistusele. Kohalikud valimised näitavad, milline on “Jõhvi – Meie kodu” toetus vallaelanike seas. Meil on aasta aega seda toetust kasvatada ja kindlustada, toonitab Ossipenko.

Rahvasaadikud peavad töötama nii, et nende töös on selgelt näha järjepidevust. Situatsioon, kus antakse uuele volikogu koosseisule üle pooleli jäänud projektid ei ole demokraatlik. Eriti siis, kui uus kooseis peab alustama eelmise kooseisu vigade parandamisega.

Ettevalmistused järgmisteks kohalikeks valimisteks ei saa olla takistuseks valimisliidule, kes on praegu Jõhvi vallavolikogu koalitsioonis. Nikolai Ossipenko iseloomustab hetke olukorda nii: “Töötame järgmise aasta eelarve koostamise tähe all, päevakorras on jalgpallihalli projekteerimine, lõpetamist ootavad laste mänguväljakute projektid, tegeleme pargi II etapi projekti teostamisega. “Jõhvi – Meie kodu” on kohalikule maastikule tulnud, et siia kindlalt ka jääda!”

Jana Kuiv

Reklaam