Vabariigi Valitsus otsustas saata Harjumaa ja Ida-Virumaa kekkoolid ja gümnaasiumid koduõppele. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiun oli selliseks asjade kulgemiseks juba varakukt ettevalmistunud. Kevadine kogemus ja koolis läbiviidud küsitlus aitasid praeguses olukorras õppetöö operatiivselt ümberkorraldada.

Valentina Lausmaa, Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori juhtimisel omandavad haridust sellel õppeaastal ligi 150 õppurit. Õpilaste vanus ja hariduslik ettevalmistus on erinev, siit ka erilised nõuded pedagoogide tööle distantsõppe tingimustes.

Detsembri esimeste päevade seisuga on Ida-Virumaal distantsõppel gümnaasiumi klassid, põhikoolid töötavad tavapärases rütmis. Kuid kõik võib muutuda, olukord on igati ohtlik, märgib Valentina Lausmaa. Koolijuht täpsustab, et Haridusministeerium lubab jätkata kontaktõppet nende õpilastega, kes vajavad järelaitamist. Sellisel juhul konsultatsioonide aeg lepitakse eelnevalt kokku, konsultatsioonil saab osaleda piiratud arv õpilasi. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi oludes on selline kontaktõppe eriluba ülitähtis.

Koolis on läbiviidud anketeerimine, mis tõi esile kevadise koduõppe probleemid ja kitsaskohad. Küsitlus pidi andma vastuse, kuidas said koduõppega hakkama erineva vanusega ja haridusliku tasemega õpilased. Koduõppet mõjutas ka õpilaste igapäevane töö ettevõttes või töötu staatus. Distantsõppe sobis õpilastele siis, kui oli võimalus kasutada internetimaterjale. Gümnaasiumi kodulehel on antud lai valik viiteid erinevatele täiendavatele materjalidele ja ülesannetele. Peale selle on pedagoogid ettevalmistanud virtuaaltunnid. Samas on kõik õppeaied erinevad, rõhutab Valentina Lausmaa. Emakeel, ajalugu, geograafia, kujutav kunst – nendes ainetes on internetis palji infot, presentatsioone ja ülesandeid. Anketeerimine näitas ka seda, et täppisainete (näiteks, matemaatika) omandamine koduõppel ei anna vajalikke teadmisi. Siin on hädavajalik otsene kontakt õpetajaga.

Anketeerimine näitas veel ka seda, et täiskasvanud õppuritele langeb kodus lisakoormus, nooremad õed-venand, kes samuti õpivad kodus vajavad abi.

Valentina Lausmaa toetab teisi Ida-Virumaa gümnaasiumite juhtide seisukohta, et kevadine karantiin viis õpilaste teadmised ja oskused täppisainetes nähtavalt madalemaaale tasemele. See on eriti nähtav koolides, kus õppetöö toimub kahes keeles. Täiskasvanute gümnaasium on siin heaks näiteks. Mõned päevad tagasi asusud gümnaasiumis õppima kaks noort – Venemaalt ja Inglismaalt.

Veel mainis koolijuht, et sellel korral toimus üleminek distantsõppele ühe nn vahenädala jooksul. See andis õpetajatele võimaluse ettevalmistada õppematerjalid, klassides võeti ette rohkem teoreetilisi teadmisi. Nüüd, olles koduõppel, kasutatakse rohkem praktilisi materjale ja ülesandeid.

Täiskasvanute gümnaasiumi üheks „filiaaliks” on Viru vangla. Siin on ka ilma eriolukorrata alati eriolukord. Praegu toimiub õppeprotsess vangla haridusspetsialisti vahendusel, kes kord nädalas võtab vastu ja tagastab õppelehed, töövihikud ja õpetajate kommentaarid tehtud ülesannete juurde. Täna on see ainus võimalus teostada õppetööd vangla tingimustes.

Meie vestluse lõpetuseks gümnaasiumi direktor Valentina Lausmaa kutsus üles kõiki virulasi olle eriti tähelepanek ja teadlik epideemia leviku suhtes. Õpilased klassis – see on grupp, grupiga töötavad õpetajad. Igaühelt oodatakse erilist tähelepanu. Täna meie elu sarnaneb mitme tundmatuga lineaarvõrranisüsteemile. Vaaalem vajab lahendamist.

Jaa Kuiv

Reklaam