Sillamäe Lasteaed „Pääsupesa” kannab hoolt 74. lapse eest ja on tööandjaks 25. töötajale. Tegemist on koolieelse keelekümblus haridusasutusega ja selles valdkonnas on saavutatud märgatavaid tulemusi. Ei jäänud lasteaed sellel keerulisel pandeemiaajal ka ilma jõulupidudest. Sillamäe Lasteaia „Pääsupesa” juhataja Maarika Priske valju häält on kuulda üle terve kahekorruselise maja, selline on juba lasteaia juhi töö omapära. Lahendamist vajavad korraga mitmed küsimused – töötaja haigestumine nõuab kiiret asendamist, viiruseepideemia määrab eritingimused, aastalõpp seab preemiate küsimuse, jõulupeod vajavad korraldamist ja pealegi onveel käivitatud iga-aastane Päite loomapargi toetamise heategevuskampaania.

Panorama. „Pääsupesa” on keelekümblus lasteaed. Valdav enamus lapsi on vene emakeelega peredest. Kuidas omandavad lapsed eesti keelt,millised on rõõmud ja takistused?

Maarika Priske. Keeleõpe lasteaias käib läbi mängu,teisiti ei olegi võimalik. Rühmades kõnelevad õpetajad lastega ainult eesti keeles. Suhtlemisel lastaga arvestame, et lapse kodune keel on vene keel, sealt ka vead eesti keele kasutamisel. Kuid õpetaja ei paranda vigu, vaid läbi õige väljendivõi sõna kordamisel parandab keele kasutust. Meie lasteaias on valdav enamus õpetajatest eesti keele kandjad. Paar õpetajat on küll vene rahvusest, kuid nad on omandanud riigikeele kõrgtasemel. 2016. aastal pälvis meie lasteaed „Keelekümbluse aasta algõppeasutuse” kõrge tiitli. Selle aasta lõpus saime soetada Haridusministeeriumi sihttoetuse abil moodsa foto-videoprinteri „Potter”, raha eraldati keelekümblusprogrammi alusel.

P. Kas kõik lapsed suudavad nö „püsida eesti keele lainel”? Kas on loogiline, et keelekümblus lasteaiale järgneb eesti keeleõppega põhikool?

M.P. Suurem enamus meie lapsi jätkab õpinguid Sillamäe Eesti Põhikoolis. Kooliga on meil hea koostöö, lapsed läbivad eelkooli. Korraldame ka ühiseid üritusi, kahjuks viiruse aeg tingis meie koostöös suuripiiranguid. Kahjuks peame tõdema, et on juhuseid, kus lapsevanemad otsustavad katkestada keelekümblusega lasteaia etapil. Laps viiakse üle vene õppekeelega lasteaeda ja juba mõne kuuga on märgata, et laps unustab eesti keele. Loomulikult sellise tasemega lapse edasine õppekäik on vene põhikoolis. Eesti õppekeelega koolisjätkamine on rohkem kuiproblemaatiline.

P. Mainisite, moodsa printeri soetamist jõulueelsel ajal. Kaasaegne lasteaed juba ammu ei kasuta laste kasvatamisel ainult nukke ja mänguautosi. Infotehnoloogia pole ka väikelastele võõras. Tooge mõni näide teie lasteaiast.

M.P. Nimetan mõned märksõnad IT-valdkonnast, millest veel 10 aastat tagasi lasteaed poleks saanud isegiunistada. Robootika, tahvelarvutid, sülearvutid igas rühmas, printerid. Meie õpetajad on nüüd ka IT-spetsialistid. See aga ei tähenda, et väikesed lapsed istuvad terve päev arvutis. Lõppeval aastal saime täiendust mänguväljakule – uue ronila ja karusselli. Lisan veel ka meie osalemise Rohelises programmis. Õueala taimekastid meelitasid lapsi isegi rohkem, kui tavaline liivakast. Meie kasvatatud rohelist jätkus ka Päite loomapargi jaoks.

P. Päite loomapark on „Pääsupesa” ammune koostööpartner. Kuidas edeneb selle aastaheategevuskampaania?

M.P. Meie sõprus loomapargiga algas kolm aastat tagasi ja iga aastaga kasvab heategevuskampaanias osalejate arv. Loomatoitu ja muid tarvikuid toovad meie lapsevanemad ja ka teised linna elanikud. Kui eelmistel aastatel saime kokku 2-3 kasti, siis sellel jõulukuul on juba kogunenud terve autotäis annetusi. Otsustasime, et osa annetatud loomatoitu ja muid tarvikuid viime Narva loomade varjupaika. Meielapsed on teadlikud, et lasteaed„Pääsupesa” hoolitseb loomapargi elanike eest. Oleme koos vaadanud videosalvestusi ja rääkinud lastele, vajadusest hoolitseda loomade eest.

P. Milline on lapsevanema osatähtsus lapse arengus, millised on koostöö võimalused?

M.P. Pandeemia aasta on ka siin teinud suured korrektiivid. Varasem kogemus näitab, et laste vanemad on huvitatudosalemisest lahtiselõppetegevusel või tullakse hommikuringidesse. Praegu suhtleme e-kirjade abil, igal grupil on oma Facebooki lehekülg. Jõuludeks kuulutasime välja lastevanemate käsitöönäituse teemal„Ideekorje.“ Rohkem hääli sai jõulukaunistuste valmistamise idee. Nüüd kaunistab see näitus meie lasteaeda.

P. Saabumas on aastavahetus. Mis on südamel lasteaia direktoril nendel päevadel?

M.P. Minul ja minu kolleegidel on heameel, et saime jõulupeod igas rühmas kenasti korraldatud. Kahjuks ei õnnestunud kutsuda kohale lapsevanemaid, samuti meieei saanud korraldada jõulumaa perepäeva. Rõõmustan, et viirusemured on meie lasteaiast suure kaarega mööda läinud. Loodame, et suudame situatsiooni hoida kontrolli all. Muret aga valmistavad erivajadustega lapsed. Eriti need, kes vajavad logopeedilist abi. Meie lastearvuga asutuses on logopeedil lubatud töötada ainult 0,5 koormusega. Erivajadustega lastetöö nõuab täiendavaid oskusi ja koolitusi õpetajatele.

Meie maja vajab iga-aastaga üha rohkem sise- ja välihooldust. Kahjuks, Sillamäe linna 2021. aasta eelarves on Pääsupesa lasteaed sissekirjutatud ainult jooksvate kulutusteridadega. Ei midagi enamat!

Vestles Larissa Kaljurand

Reklaam