Ida-Virumaa Rahvusseltside Ümarlaud, mis tegutseb kultuuriministeeriumi juures, korraldab oma nõupidamisi kord kuus. Tavaliselt saadakse kokku maakonnakeskuses, kuid on ka erandeid. Vähemalt kord hooaja jooksul toimub väljasõiduistung, sellel korral oli magnetiks Sillamäe uus merepromenaad.

Ümarlaua koosolek seadis kaks põhieesmärki – tutvustada Sillamäe linna juhtidele Ümarlaua viimaste aastate tegemisi, peale selle arutati jooksvaid küsimusi. Hetkel on aktuaalne festivali Loomepada ettevalmistus ja juulikuu viimasele päevale kavandatud Riigikogu külastus.

Ülevaate Rahvusseltside Ümarlaua viimaste aastatate tegevusest tegi Aleksandr Dusman. Ta märkis, et mitteformaalsesse ühingusse kuulub 36 liiget. On saanud tavaks, et rahvusseltsi esindab selle juht. Ümarlaud koostöös Ida-Virumaa Integratsioonikeskusega on korraldanud kultuurifestivali Loomepada, rajanud Narva linna Rahvaste salu, on toimunud teadus-praktlised konverentsid tolerantsuse teemadel ning ilmunud on mitmed trükised.

Sillamäe vene kultuuriühingu tegevusest rääkis Tatjana Osetsova ja Ukraina ühingu „Vodograi” juht Larissa Žitnik, kes peatusid koostööküsimustel. Kohalik ukraina ühing toetub oma tegevuses linnavalitsuse, Eesti Ukraina Kongressi ja Urkraina Eesti Suursaatkonna abile. Erilist rõhku asetatakse rahvuslike käsitööoskuste säilitamisele ja pühapäevakooli tegevusele.

Sillamäe linna poolt tervitasid Ümarlaua liikmeid linnapea Tõnis Kalberg ja volikogu esimees Jelena Koršunva. Kalberg märkis oma sõnavõtus, et Sillamäe linnas on ka eesti ühing vähemusrahvuste esindaja, selline on juba linna demograafiline olukord.

Jelena Koršunova tegi ettepaneku võõrustada Sillamäel mõnda huvitavat külaliskollektiivi, keda on palutud esinema kutuurifestivalile Loomepada. Seni on Loomepaja külalised esinenud Jõhvi Kontserdimaja laval ja veel ka Narvas. Koosolek Sillamäe Kultuurikeskuses lõppes keskuse direktori Vladimir Võssotski kutsega osalda kohe-kohe algavatel Linnapäevadel. Siis aga suundusid Ümarlaua liikmed uuele merepromenaadile, kus linnagiidiks oli Jelena Antuševa.

Ida-Virumaa Valgevene ühingu juht Zinaida Klõga kommenteeris nädalalehele Panorama Ümarlaua väljasõiduistungite vajadust nii: „Omavalitsuse ametnikud vahetuvad tihtipeale nii sageli, et meie tegemisi ei märgata. Aga meie üheks ülesandeks on juhtida tähelepanu meie tegevusele. Ümarlaud vajab kindlasti ka kohalike omavalitsuste toetust. Veel on tähtis, et kohaliku omavalitsuse juhid näeksid just nende haldusalal tegutsevaid rahvusvähemuste ühinguid.

Jana Kuiv

Reklaam