Mõni aeg tagasi kirjutas nädalaleht Panorama noorest ujujast Eneli Jefimovast. Andekas sportlane täitis olümpianormi, nüüd on kindlustatud koht ka EM finaalis. Enne Tallinna siirdumist õppis Eneli Sillamäel, Eesti põhikoolis. Nüüd on aga põhjust kirjutada tema Sillamäe klassivennast. Nimelt pälvis Sillamäe Eesti Põhikooli 8. klassi õpilane Gaabriel Kaljurand Eesti presidendi poolt ellukutsutud õpilaste ajalooteemaliste uurimistööde võistlusel auväärse III koha. Lisaks sai noor ajaloohuviline veel ka ühe eripreemia.

2020/2021 õppeaasta alguses kuulutas Eesti president Kersti Kaljulaid välja õpilasteadustööde võistluse „Murrang”. Võistluse korraldamise võttis enda kanda Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Aprilli esimestel päevadel pidid võistlusel osalejad esitama oma uurimistöö ja 25. mail kuulutati välja võitjad. Põhikooli õpilaste arvestuses sai Sillamäe Eesti Põhikooli 8. klassi õpilane Gaabriel Kaljurand III koha ja rahalise preemia. Tema uurimistöö „Eesti Vabariigi postiteenistuse loomine. 1918-1925” sai lisaks veel ka võistluse toetaja, firma Regio eriauhinna.

15-aastane noormees huvitub mitmest asjast. Oli aeg, kui talle pakkus huvi jalgpall, ta käis kohaliku klubi Dina trennis ning osales võistlustel. Seda aega meenutavad mõned medalid. Praegu on Gaabrieli suureks huviks arvutimängud, noormees on isegi mõelnud tõsisemalt tegeleda uue spordialaga – e-spordiga. Veel üheks harrastuseks on postmarkide ja euromüntide kogumine.

Eelmise aasta septembris sai Gaabriel teada, et 8. klassi õppekavas on loov- või uurimistöö koostamine. Noormees oli valiku ees, kas valida uurimiseteemaks eurorahasüsteemi või filateelia. Margiteema jäi kaalukausile ja juba varsti sai Gaabriel aru, et ei saa piirduda töö koostamisel ainult filatelistliku lähenemisega. Kooskõlas kooliga palus Gaabriel endale appi Virumaa koguja Samuel Golombi, kellest sai töö juhendaja. Samuel Golomb on tegelenud filateeliaga juba üle 54 aasta, kogenud kollektsionäär lubas noorel ajaloohuvilisel kasutada oma filateeliaalast raamatukogu.

Uurimistöö materjalide otsingu eel külastas Gaabriel ERMi postiosakonda, kus talle korraldati individuaalne tutvumine postiajaloo eksponaatidega. ERMi näituste produtsent Eve Aab ja teadur Reigo Lokk olid üllatunud, et noor õppur otsustas uurida posti ajalugu. Eve Aab kirjutab muuseumi Facebooki lehel, kus on ka Gaabrieli esitlus nähtav: „Seda juhtub üliharva, et kooliõpilane asub uurima postiajalugu. Seega väga väärikas töö ja tulemus.”

ERMi külastusele järgnes vestlus raamatu „Eesti postmargi 100 aastat” autori ja tuntud filatelisti Elmo Viigipuuga Hiiumaalt , kes samuti väljandas toetust, soovitades otsida lisamaterjale Eesti Rahvusarhiivi digisüsteemist SAAGA. Kogu uurimustöö ettevalmistamine ja koostamine käis kindla kava järgi, kus igale nädalale oli märgitud tegevus – materjalide valik, lisade skaneerimine, intervjuud, arhiivi materjalide kirjeldamine, muuseumide külastused.

Uurimistöö olekski jäänud ainult 8. klassi loovülesandeks, kui täiesti juhuslikult ei oleks töö juhendaja märganud internetis teadet 22. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatavast õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusest Vabariigi Presidendi auhindadele teemal „Murrang“. Sellest  hetkest võttis uurimustöö ettevalmistamine täiesti uue pöörde. Gaabriel Kaljurand selgitab, et koolitasemel uurimises ei olnud nõuet koostada kogu töö sündmuste kronoloogilist kirjeldust, sama oli ka nimeregistriga. Võistlusel „Murrang” aga andsid need täiendused tööle lisaväärtuse.

Võistluse tulemuste kokkuvõttes kirjutab žürii liige,  Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons Gaabrieli võistlustöö kohta nii: „Töö seadis endale eesmärgiks panna kirja Eesti Vabariigi postiteenuse kujunemise loo ja kasutas selleks muuhulgas Eesti Rahva Muuseumi kogusid ning intervjuusid nii kollektsionääride kui muuseumitöötajatega”.

Piirangute tõttu ei saanud Gaabriel külastada Lennusadama muuseumit, kuid ta on seal varem käinud. See kogemus oli vajalik õhuposti ajaloo kirjeldamiseks. Kokku kasutas noor ajaloohuviline ligi 50 erineva allika materjale. Sellised väljaanded nagu Eesti Filatelist, Elva Filatelist ja Hiiu Koguja aitasid luua pildi Eesti postiteenistuse loomisest. Gaabrieli uurimus koosneb viiest osast – postiteenistuse loomine Eesti Vabariigis, esimeste rahvusvaheliste lepingute sõlmimine, Eesti esimesed postmargid, õhuposti käivitamine ja kogujate ühingute tegevus.

Gaabriel märgib, et tutvumine lennupostiajalooga oli eriti huvitav. Lennukitega toimetati postisaadetisi Tallinna ja Helsingi vahel, hiljem lennuposti geograafia laienes Rootsi, Lätti, Leetu ja ka Venemaale. Veel oli põnev uudistada ERMis innovaatilist stendi, kus on võimalik tutvuda kõikide Eestis ilmunud postmarkidega. Internetilahendus võimaldab uurida postmarke väljalaske aastate, teemade, kujundajate kaupa.

Töö juhendaja Samuel Golomb kiidab Gaabrieli püsiva huvi eest, uurimistöö ettevalmistamine võtis mitu kuud aega. Kahjuks ei tulnud mingit abi kooli poolt. Kogu ettevalmistamise aja jooksul oli vaid üks vahearuanne, kool oli huvitatud eelkõige, et õppekavas ettenähtud loovtöö saab õigeks ajaks valmis. Veel vahearuande ajal teatas Gaabriel, et soovib esitada oma töö presidendi poolt väljakuulutataud võistlusele. Abistavat reaktsisiooni klassijuhatajalt, ajalooõpetajalt või kooli IT-spetsialistilt ei tulnud. Ka peale seda, kui oli selge, et Gaabriel saavutas auhinnalise koha, koolist mingit kiitvat reaktsiooni ei tulnud.

Tegelikult oli abi väga vaja. Eriti siis, kui Gaabrielile teatati, et tema töö on esimese kolme hulgas. Siis palusid võistluse korraldajad koostada paari päeva jooksul esitluse ja veel nii, et videosalvestusel oleks näha töö autorit, kuulda tema esinemist ja lisaks veel näha ka selgitavaid slaide. Kodustes tingimustes monteerida kümneminutiline „tv-ülekanne” oli keeruline. IT-spetsialisti kogemus oleks olnud teretulnud. Õnneks sai Gaabriel selle tööga hakkama. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel on kõikide võidutööde esitlused järelvaadatavad. Samuti paigaldas Gaabrieli esitluse ERM oma Facebooki leheküljele.

Huvitav on märkida, et 2012. aastal, kui Sillamäe eesti Põhikooli lõpetas Gaabrieli vend, siis kooli lõpetajad otsustasid kinkida koolile oma postmargi. Postmark telliti OMNIVA teenuse MINU MARK kaudu. Margi kujundas Eerik Kaljurand.

Sellel aastal esitati võistlusele 81 tööd. Põhiliselt olid esindatud Tallinna ja Tartu koolid. Ida-Virumaalt leidis korraldajate tunnustuse peale Gabrieli töö veel Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpilase Vjatšeslav Šurõgini töö „Ülemaailmselt tuntud eestlased: Eduaard von Toll”, Vjatšeslav sai nn Raamatupreemia. Tema töö juhendaja oli Margarita Sendetskaja. Gümnaasiumide arvestuses sai Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirja Daniil Markelov (juhendaja Natalia Birsanova) Narva Soldino Gümnaasiumist, tema uuris Eesti Töörahva Kommuuni tegelasi ja tegevust Narvas. Loovtööde arvestuses sai Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirja Mäetaguse Põhikooli õpilane Allan Mesilane (juhendaja Christo Alliksoo) töö eest „Salme viikingid – murranguline minevik on saabunud”.

Jana Kuiv

Reklaam