Äsja valminud Sillamäe merepromenaad on saanud linnlaste meelispaigaks. Selleks, et uus ehitis kestaks kaua ja saaks ka tulevikus rõõmustada Sillamäe elanike ja linna külalisi on promenaadile paigaldatud valvekaamerad. Nii on võimalik selgeks teha, kes rikub korda ja vandaalitseb, tekitades sellega arvestavat rahalist kahju linnale. Kaamerad aitavad fikseerida vandaale ja täpselt määrata korrarikkuja isiksuse.

Sillamäe linnas on ka vastuvõetud koerte ja kasside pidamise reeglid, kus on sätestatud, et lemmikloomade omanikud peavad jalutuskäikudel avalikel aladel ise ära korjama enda loomade väljaheited. Merepromenaad on samuti avalik linnaruum. Selle reegli eiramine on kehtivate reeglite rikkumine, mis võib omakorda tuua karistuse ehk rahalise trahvi.

Uuel Sillamäe linna merepromenaadil on kavandatud paigaldada eriurnid, kuhu lemmikloomade omanikud saaksid ära visata kotid loomade väljaheidetega. Linnavõimud kaaluvad ka erimääruse vastuvõtmist, mis keelaks lemmikloomadega viibimise uuel merepromenaadil. Selline otsus võetakse vastu juhul, kui lemmikloomade omanikud ei korista loomade väljaheiteid.

Larissa Kaljurand

Reklaam