13. jaanuaril toimus ZOOM keskkonnas jätkuprogrammi “Hea avalik ruum“ kahe ideevõistluse tingimuste tutvustus. Esmalt tutvustati Sindi linna keskväljaku võistlustingimusi, teisena oli päevakorras Kiviõli linnakeskuse võistluse tutvustamine. Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus on juba käimas ja lõppeb 12. veebruaril, Kiviõli keskuse arhitektuurivõistlusega on kavas alustada veebruaris.

Kiviõli linnakeskuse võistluse tingimusi tutvustasid ja jagasid selgitusi Lüganuse vallavanem Andrea Eiche, vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo ja võistlustingimuste koostaja Ülle Maiste. Virtuaalkonverentsi juhtis „Hea avalik ruum“ programmi juht, arhitekt Kalle Vellevoog. Kokku osales ZOOM konvrentsil üle 40 inimese, Sindist ja Kiviõlist.
Kiviõli linnal (nüüd Lüganuse vald) on varasem kogemus arhitektuurivõistluse korraldamisel. 2006. aastal korraldati Kiviõli linnaväljaku arhitektuurivõistlus. Selle võistluse võitis arhitektide grupp koosseisus Tiina Skolimowski, Kai Süda ja Risto Parve võistlustöö “Figuur”.

2020. aastal Lüganuse valdotsustasühineda Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100“ korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud missiooniprojektiga „Hea avalik ruum“, mis tegeleb linna- ja vallakeskuste korrastamisega.

Kiviõlis soovitakse arhitektuurikonkursi abil saada parim lahendus ajaloolise õunapuupargile ja seda ümbritsevate tänavate piirkonnale. Võistlusega seotud ala on vaja siduda uue keskväljakuga. See võimaldaks rajada kesklinna jalakäijate promenaadi. Keskpuiestee ja Vabaduse puiestee vaheline ala peaks saama tervikliku arhitektuurilise lahenduse.

Kiviõli õunapuupargil on oma lugu, mis on tihedalt seotud Kiviõli linna loomisega ja arenguga põlevkivitööstuse õitseaegadel. Võistluse korraldajad rõhutavad, et seda linnaosa peaks rohkem väärtustama. Kiviõli linna südames, asuval rohealal, asusid pärast II maailmasõda barakkelamud, nende kõrvale istutati õunapuud. Praeguseks on barakid lammutatud, maapinnal on vaevalt näha hoonete vundamentide jälgi. Õunapuud on aga jäänud ning metsistunud, kuid kevaditi, õitsemisajal, pakuvad jätkuvalt romantilist meeleolu ja silmarõõmu.

Ajaloolise õunapuupargi muutmine linnaelu atraktiivseks avalikuks ruumiks on Kiviõli linnale tähtis mitmest vaatenurgast. Kiviõli on nüüd Lüganuse vallasisene linn ja valla keskus. Tulemas on Kiviõli põlevkivitööstuse 100. aastapäev. On kavatsus püstitada seoses selle majandusliku juubeliga linna keskuse alale tähis. See idee tuli Kiviõli Põlevkivitööstuse OÜ juhtkonna poolt ja on saanud pooldava vastuse vallavõimudelt. Linna- ja vallaürituste korraldamine võiks samuti nihkuda Kiigeplatsilt õunapuuaeda. Kiigeplatsi ala on kavandatud hoonestada, mis looks ehitusterviku tänavale.

Arhitektuurivõistlus peaks andma lahenduse linnas puuduva turualale ning võimaliku lava paigaldamisele õunapuuparki.

Uusi parkimiskohti Kiviõli kesklinna ei peaks juurde tulema. Praegu on piisavalt parkimiskohti kaupluste ees. Suurürituste ajal on tavaks sulgeda liikluseks mõned tänavad, mis muutuvad ürituse ajaks ajutisteks parklateks.

Koos linna keskosa ümberplaneerimisega kerkivad Kiviõlis palju mahulisemad muudatused. Peab arvestama, et Kiviõli on ruumilise kahanemise linn. On isegi koostatud ruumilise kahanemise analüüs. Kiviõlis kahanevad mitte ainult hooned vaid ka elanike arv. 2% aastas on murettekitav näitaja. Koos elanike arvu vähenemisega on aastatega jäänud tühjaks “hrušovkad”, mitmed hooned on lammutatud. 2022. aasta peaks panema lõpliku piiri “hrušovka” ajastule. Suureks väljakutseks linnale on ajaloolise stalinistliku linnaosa renoveerimine. Siia on kavandatud anda elamispind neile, kes peavad üle kolima seoses hoonete lammutamisega teistes linnaosades. Hetkel veel ei ole see protsess saanud õige hoo sisse. Hoonete renoveerimine nõuab valla eelarvelisi vahendeid ning inimeste soov ümber kolida just stalinistliku hoonete tsooni on pehmelt öeldes külm. Eelistatakse korterelamuid, mis asuvad samuti kesklinna läheduses. Kuigi leida seal vaba munitsipaalpinda on väge keeruline.

Programmi „Hea avalik ruum“ käigus on 2014. aastast korraldatud juba 20 arhitektuurivõistlust eesmärgiga rajada või rekonstrueerida suuremates ja väiksemates linnades ja tõmbekeskustes avalikud linnaruumialad. 2019. aastal toimusid programmi “Hea avalik ruum” raames arhitektuurivõistlused Tapa, Lihula, Paide ja Võsu keskusaladele. Programmi rahastavad Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused. Linnade ja asulate keskosade korrastamise programmi raames toimub 2020.-2021. aastal kokku neli võistlust: Jõgeva, Kunda, Sindi ja Kiviõli keskusaladele.

Jana Kuiv

Reklaam