Teisipäeval, 26. jaanuaril toimus Ida-Virumaa rahvuskultuuriühingute Ümarlaua koosolek taas virtuaalselt. Ühingute juhtide oskust kasutada ZOOM programmi on märgatavalt paranenud võrreldes eelmise kevadega. Kõik, millega uuel hooajal tegelevad maakonna rahvusvähemuste ühingud, on samuti oma sisult virtuaalne.

Ümarlaua koosolek algas piduliku tseremooniaga. Õnnitleti Valgevene ühingu BEZ juhti Zinaida Klõgat juubeli puhul, kes koos arvukate õnnitlustega sai ka Kultuuriministeeriumi aukirja ja rahalise preemia.

Vastavalt kultuuriministri käskkirjale Ida-Virumaa rahvuskultuuriühingute ümarlaua tegevust hakkas kureerima ministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Artjom Tepljuk. Oma sissejuhatavas sõnavõtus Artjom Tepljuk märkis, et äsja ametisse astunud uus Vabariigi Valitsus ja kahe koalitsiooni erakonna lepingus on märgitud vajadus jätkata integratsiooni tööga. Veel on koalitsioonilepingus kirjas, et valitsus tagab kõikidele Eestimaa rahvastele kultuurilise arengu. Artjom Tepljuk teatas, et lähiajal tutvustatakse eelmisel aastal toiminud rahvaste kultuuriarengu seire andmed. 2021. aastal on kavas korraldada Tartus hõimurahvaste kongress, see rahvusvaheline ettevõtmine jäi eelmisel aastal pandeemia tõttu ära.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Olga Sõtnik tutvustas Ümarlaua koosolekul Rahvustiku ja sidusa ühiskonna arengukava aastateks 2020-2030. Arengukava ettevalmistamise programmi kohaselt peaksid koostajad esitlema dokumendi Riigikogule veel selle aasta kevadel. Arengukava valmib Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi spetsialistide koostöös. Rahvustiku ja sidusa ühiskonna arengukavas on kavandatud tegevused grupeeritud viieks teemaks – sidus Eesti, kestlik Eesti, kogukondlik Eesti, nutikas Eesti ja üleilmne eestlus ehk diaspora. Vaatamata sellele, et arengukava projekt on sisuliselt valmis, võivad sinna tekkida muudatused. See on seotud uute suundadega kultuuri arengus, mis on koostatud äsja ametisse astunud Vabariigi Valitsuse poolt, märkis Olga Sõtnik.

Traditsiooniliselt jagab Ümarlaua koosolekul infot Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonnajuht Kristina Pirgop. Vaatamata piirangutele kultuurielus, toimuvad mitmed projektikonkursid rahvuskultuuri ja lõimumise valdkonnas. Huvitavaks väljakutseks Ida-Virumaa rahvusühingutele peaks olema projektikonkurss, kus võimalik korraldaja peab kindlasti tagama oma üritusele vähemalt 1000 osalejat.

Jõhvi Huvi- ja kultuurikeskuse juht Anne Uttendorf, samuti Ümarlaua alaline osaleja, tõstis koosolekul üles eelmisel aastal ära jäänud kultuurifestivali Loomepada korraldamise 2021. aastal. Hetkel arutatakse, millal oleks kõige otstarbekam ära jäänud kultuurifoorum korraldada – kas jaanipäeva paiku või juulikuu alguses? Ettepanek on korraldada Loomepada augustis või septembris. Lõplik otsus oleneb esmalt piirangutest ja maakonna üldisest kultuurikalendrist. Veel teatas Anne Uttendorf, et 2021. aastal on kavas kutsuda Jõhvi Eesti Rahvamajade Liidu esindajad. Selle aasta foorumi teema on rahvamajade töö, rahvuste lõimumise valdkonnas.

Veel üheks Ümarlaua traditsiooniks on ühingute uudiste pooltund, kus ühingute esindajad saavad tutvustada oma projekte ja lähiplaane. Näiteks IdaVirumaa Ingerisoomlaste Selts valmistab osalemiseks 30. Ingerisoomlaste Laulu- ja Tantsupeol, mis toimub juunis Pärnus. Ida-Virumaa valgevenelaste ühingud soovivad korraldada virtuaalse rahvusvahelise emakeelepäeva, kuhu kutsutakse osalema Ukraina, Läti ja Eesti valgevenelaste seltsid.

Kuna Ümarlaua koosolek toimus virtuaalselt, siis ka Ümarlaua esimehe valimised olid samuti virtuaalsed. Ümarlaua esimehe töö on täies mahus ühiskondlik tegevus. Esimehe ülesanneteks on koosolekute korraldamine ja juhtimine ning Ümarlaua liikmete ühistöö korraldamine. Esimees valitakse kolmeks aastaks. Seni on esimehe kohustusi edukalt täitnud Ida-Virumaa Juudi Kogukonna juht Aleksandr Dusman. Ümarlaua liikmed valisid Aleksandr Dusmani taas oma esimeheks. Virtuaalse valimise tulemused kinnitas ka Kultuuriministeerium, kuna peale maavalitsuse töö reorganiseerimist, Ida-Virumaa rahvuskultuuriühingute Ümarlaud tegutseb Kultuuriministeeriumi halduses.

Jana Kuiv

Reklaam