Detsembri keskel olid eesti keele ja kultuuri klubid sunnitud katkestama iganädalased kohtumised, algas koroonapiirangute aeg. OÜ Mitteldorf´i poolt kureerivates Ida-Virumaa keeleklubides, jõudis Jõuluvana külastada ainult ühte klubi. Nüüd, kui rangemad piirangud enam ei kehti, alustati taas klubi kohtumistega.

OÜ Mitteldorf osales eelmise aasta alguses Integratsiooni SA hankekonkursil, mille tulemusel avati viis eesti keele ja eesti kultuuri klubi Jõhvis, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja ka Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Reeglite järgi võib ühes keele klubis osaleda kuni 16 inimest, kellel on vähemalt B2 keeletase. Osalust klubi töös on aktiivselt kasutanud koolide ja lasteaedade pedagoogid, meditsiini- ja sotsiaaltöötajad. Keele kohviku programm näeb ette 24 iganädalast kohtumist, seega programm kestab pool aastat. Peale kohtumiste korraldatakse ühiseid õppekäike ja kohtumisi huvitavate inimestega. Igas klubis korraldavad tegevusi kaks juhendajat, kes on eesti keele kandjad. Siit ka loogiline järeldus, et kogu klubi tegevus toimub ainult eesti keeles.

Vaadates tagasi ajavahemikule, mis jäi klubide käivitamisest eelmise aasta septembrist kuni detsembrini, märgib OÜ Mitteldorf´i juht Paul Kesküla, et vaatamata ka siis juba kehtivatele piirangutele, suudeti korraldada Jõhvi Mihklilaada kontserdi külastus, jõuti tutvuda ERMi ekspositsiooniga. Klubide külalisteks olid Maire Petrova – Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsist ja Tiia Linnard Jõhvi keskraamatukogust.  Kohtla-Järvel tegutsev klubi „Lobisejad” korraldas õppekäigu riigigümnaasiumisse, Jõhvi Nurruklubi, arutades eesti huumori teemat, kutsus külla showmehe Samuel Golombi.

Veebruari esimestel päevadel said eesti keele klubide liikmed taas kokku. Ees on veel 9 kohtumist ja vähemalt kolm õppekäiku. Vaatamata sellele, et klubi suhtlemisel on omad iseärasused, peab järgima ka kõiki hetkel kehtivaid nõudeid – maski kandmine, sotsiaalne distants. Näiteks, Kohtla-Järve keele klubi Miskusmillal liikmed otsustasid, et loobuvad traditsioonilisest kohvipausist. Juba jaanuari viimastel päevadel oli selge, et haridus- ja huvitegevuses saab alustada grupitööga. 30. jaanuaril kaks klubi – Lootus ja Miskusmillal, küll vähendatud kooseisus, võtsid ette õppekäigu Avinurmesse. Eesmärgiks oli tutvumine käsitööettevõtega Strauss, kes korraldab Avinurme Puiduaida tööd. Klubi juhendaja Kristi Klaamann kirjutab klubi blogis: „Esiteks tutvustati meile oma toodangut ja klubilised said ära arvata, milleks mitmeid tooteid kasutatakse: suitsuvorsti lõikelaud, saapa jalast eemaldaja, saunalava peaalune jne. Mõne toote puhul sai nalja ja otstarbedki tundusid põnevad. Salakarbi avamine nõudis tähelepanu ja õnne.

Töötoas tegime laastust kaunistusi, seekordne valik oli väike kuusk. Eks kõik teavad, et pühadeks tuleb valmistuda juba varakult, seega selle aasta jõulupuu valmis kõigil varakult ja pühendumusega”.

Eesti keele klubi võimaldab arendada keeleoskust, samas on klubi programmis suur osa eesti kultuuri tutvustamisel. Kohtumistel räägitakse eesti kirjandusest, laulupeo traditsioonist ja rahvatavadest.

Nüüd jääb ainult loota, et uusi tegevuspiiranguid ei tule ja klubid saavad oma programmi aprillis edukalt lõpetada. Praktika näitab, et katkendlik keele klubi tegevus mõjutab osalust. Kaob süsteemsus ja sunnitud pausi ajal tekivad uued tegevused või muutuvad esialgsed plaanid. Näiteks klubi Miskusmillal üks osalejatest teatas, et on lapseootel ja ei soovi viirusekartuses aktiivselt kontakteeruda teiste klubi liikmetega.

Veel üheks keele praktika vormiks on keelekohvikud. Kersti Võlu õppekeskuse juures tegutsevad sellel hooajal neli keelekohvikut – Jõhvis, Narva-Jõesuus ja kaks kohvikut Sillamäel. Ka keelekohvikute kohtumised tuli detsembri keskel peatada. Kuid juba 8. veebruaril on keelekohvikusse palutud Sillamäe inimesed. Keelekohviku tegevused ja programm erineb keele klubi programmist. Esmane erinevus on kohtumiste ajas – keele klubi kohtumine kestab 4 akadeemilist tundi, kohvikukohtumine on poole lühem. Keele klubis käib koos kindel registreeritud grupp, keelekohviku tööga võib ühineda kogu projekti kestvuse ajal.

OÜ Mitteldorf kavatseb kevadel avada registreerimise uutesse eesti keele ja eesti kultuuri klubidesse, hetkel on plaan avada neli uut klubi.

Larissa Kaljurand

Reklaam