Selle aasta esimeses pooles käivitab Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega 30. erinevas Eestimaa omavalitsuses koolitusprogrammi „Imelised aastad”. Esimeste seas on  Alutaguse ja Toila vallad ning Kohtla-Järve linn.

Koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega. „Imelised aastad” koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist. Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programm koosneb 16 nädala jooksul kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.

Koolitusprogrammis kasutatakse õppevahendina raamatut „Imelised aastad. Juhend 2–8-aastaste laste vanematele“, mille on koostanud Carolyn Webster-Stratton.

Eestis läbi viidud mõju-uuring näitas, et kui enne koolituse algust oli lapsevanemate hinnangul käitumisprobleeme 59% lastest, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 19%. Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega. 

2021. aastal toimuvad eestikeelsed koolitused järgmistes Ida-Virumaa omavalitsustes: I poolaastal (eesti keeles) Alutaguse vald¸ (vene keeles) Alutaguse vald, Kohtla-Järve linn, Toila vald; II poolaastal (eesti keeles) Alutaguse vald; (vene keeles) Alutaguse vald, Kohtla-Järve linn.

Larissa Kaljurand

Reklaam