Vahetult enne Eesti Vabariigi aastapäeva teatas Presidendi Kantselei selle aasta riiklike teenetemärkidega tunnustatud isikud. Varasemalt olid teenetemärkide saajad teada juba veebruari alguspäevadel. See asjaolu andis hea võimaluse spekuleerida erinevate versioonidega – sotsiaalmeedias avaldati arvamust, et pandeemia ajal jääb autasustamine ülde ära või toimub suvel võidupühal. President Kersti Kaljulaid suutis nimekirja avaldamisega just päev enne vabariigi aastapäeva eriliselt tähtsustada riiklikku tähtpäeva ja kõrgeid autasusid.

Virulaste ordenisaak oli sellel aastal, võrreldes kogu nimekirja, veidi tagasihoidlikum – Ida-Virumaale tuli seitse teenetemärki,naabermaakonda Lääne-Virumaale vaid kaks. Tunnustatud isikute seas on Virumaa haridus-, spordi- ja kultuuritegelased ning ettevõtjatjad. 

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” arendusjuht ja Kiviõli I Keskkooli endine direktor Heidi Uustalu, kes valiti viis aastat tagasi aasta haridusjuhiks. Rohkem kui aasta tagasi astusid Heidi Uustalu kaitseks välja tema kolleegid Kiviõli I Keskkoolist ja kohalik kogukond, kui Lüganuse tollased vallavõimud ta koolijuhi ametist tagandasid. Pärast Lüganuse vallas toimunud võimupööret olid süüdistused maha võetud, Uustalu võitis ka kohtuasja valla vastu.

Samuti tunnustas president Kiviõlis asuva enam kui 200 töötajaga õmblusettevõtte Svarmil juhatuse liiget Merle Rostet Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Tema teeneks on järjepidev panustamine vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamisse. Huvitav on märkida, et Kiviõli ettevõte Svarmil on olnud president Ilvese ja president Kaljulaidi Ida-Virumaa töövisiidi kavas.

Valgetähe IV klassi teenetemärkide saajate nimekirjas on ka keelekümbluse edendajad: Sillamäe lasteaia Pääsupesa direktor Maarika Priske ja Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju direktor Ingrid Ustav. Maarika Priske poolt juhitav koolieelne lasteasutus on edukas keelekümbluse keskus regioonis. President Kersti Kaljulaid on samuti külastanud Sillamäe lasteaeda Pääsupesa.

Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju on aga linna suurim lasteaed, kus rakendatakse üle kümne erineva kasvatusliku programmi – “Keelekümblus”, “Tervist edendav lasteaed”, “Ettevõtlik lasteaed”, “Kiusamisest vaba lasteaed”, “Roheline kool” jne.

Riikliku autasu, Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvivad kaks tervisespordi edendajat Ida-Virumaal – Alutaguse suusa- ja rattamaratonide korraldaja Tiit Pekk ja Narva mitmekülgne spordiaktivist Vladimir Všivtsev, kes treenib noori laskesuusatajaid, korraldab rahvaspordiüritusi ning on olnud Äkkeküla tervisespordikeskuse rajamise eestvedaja. 

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis Eesti kultuuri ja kirjanduse tutvustaja Ida-Virumaal, Sillamäe keskraamatukogu kauaaegne direktor Elviira Sidorova, kes on seal töötanud ligemale pool sajandit. Ida-Virumaa raamatukogude esindajana kuulub Elvira Sidorova Virumaa kirjandusauhinna žüriisse. 2017. aastal antiti talle Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia.

Lääne-Virumaalt pälvisid kõrge tunnustuse kaks meest – põllumajandusettevõtja ja teenekas näitleja. Rabaveere talu peremees Olav Kreen, kes on andnud olulise ja pikaajalise panuse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arengusse ja põllumajanduspoliitika kujundamisse, saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi ning Rakvere Teatri näitleja Volli Käro Valgetähe V klassi teenetemärgi. Detsembris 2020 tähistas Volli Käro oma 80. sünnipäeva.

Rakvere teatri eakaaslane Volli Käro on jätkuvalt töölainel: üks lavastus koduteatri mängukavas, teine Pärnus uuslavastuses „Pimevalge” ning munk Lodevicu roll mängufilmis „Apteeker Melchior”.

Nädalaleht Panorama kohtus värske Valgetähe IV klassi teenetemärgi saaja Sillamäe lasteaia Pääsupesa direktori Maarika Priskega 24.veebruari varahommikul kodulinna keskväljakul riigilipu heiskamise tseremoonial.Ja juba keskpäeval korraldas Maarika Priske linlastele pidupäeva pereürituse „Talve trall”, kus keskseks võistluseks oli 103. meetri suusatamine. Uudis kõrgest autasust jõudis Maarikani meedia vahendusel. Kohe algasid ka kolleegide telefoniõnnitlused. „Autasu oli suureks üllatuseks. Meie ju kõik teeme tööd, mina pole ainus inimene Eestis, kes tegeleb lasteaias keelekümblusega”, ütles Maarika Priske. Ta tuli Sillamäele tööle 1995. aastal, oli palju aastaid lasteaias õpetaja. Koolieelse asutuse juhi kohustusi täidab Priske alates 2017. aastast. 2009. aastal tunnustas Sillamäe linn teda aasta õpetaja tiitliga.

Maarika Priske meenutab president Kersti Kaljulaidi külastust Sillamäele 2018. aastal. President käis igas grupis, vestles õpetajate ja lastega ning oli üllatunud vene kodukeelega laste eesti keele oskusest. Lasteaia juht on kindlal arvamusel, et keele omandamist on oluline alustada just lasteaias. Keelekümblus peab olema täielik, see tähendab, et lapsed peavad terve õppepäeva olema eesti keele keskkonnas. Päeva poolitamist kahe keele vahel Priske ei poolda.

Küsimusele, mida ta arvab teistest presidendi autasude selle aasta saajatest, vastas Priske, et vaatas nimekirja huviga . Eriti heameel on sellest, et autasu sai kunagine kolleeg Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju direktor Ingrid Ustav. Kohtla-Nõmmelt pärit Maarika Priske oli noore tudengina praktikal just Kirju-Mirju lasteaias.

Veel rõõmustas Maarika Priske Narva sporditegelase Vladimir Všivtsevi autasustamise üle. Maarika pere on samuti spordilembeline, armastatakse rahvasporti ning tütar tegeleb tõsiselt kergejõustikuga.   

Täna pole veel selge, millal 2021.aasta kõrged riiklikud autasud üle antakse, aga on oletus, et alles juunis võidupühal.

Larissa Kaljurand
Autori foto

Reklaam