Tänavune talv on kinkinud meile imelised lumised maastikud. Vaatamata piirangutele on paljud meist leidnud aega nautida suusatamist või kelgusõitu. Teedehooldajatele jääb 2020/2021 aasta talv meelde muutliku ilma ja pikkade töövahetustega. Autojuhtidele ja jalakäijatele pakkus talv libedust ja mitmeid ohtlikke hetki. Tegelikult ei saagi olla teisiti , elame ju Põhjamaal.

Teedehooldusfirma N&V on sellel talvel kuulnud nii kiidusõnu kui ka kriitikat. Palusime Nikolai Ossipenkol kommenteerida, mille eest kiidetakse ning tuuakse esile ja miks peavad dispetšerid vastama kurjadele telefonikõnedele?

Vastavalt sõlmitud lepingutele teostab firma N&V teedehooldust Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Teed ja tänavad on täpselt määratletud hanketingimustega. Nimetatud regioonides tegutsevad ka teised teedehooldajad, kellel samuti lasub kohustus hooldada just neid teid, mis on nende lepingutes märgitud. Talviseid hooldustöid mõjutasid Ida-Virumaal mitmed tegurid. Kindlasti oli 2020/2021 aasta talv ilma poolest halvem kui seda oli talv 2019/2020. Nikolai Ossipenko mainib peale ilmaolude veel ka koroonaviirust. Töölised olid haiged või pidid täitma isolatsioonireegleid.

Vaatamata sellele on firma omanik tehtud tööga rahul. Inimesed tegid kõik, mida pidid tegema, tihtipeale isegi rohkem, rõhutab Ossipenko. Kõikides kohalikes omavalitsustes, kus teede talihooldusega tegeleb N&V toimusid firma esinadajate kohtumised valla või linna juhtidega. Lepingupartnerite hinnang on teedehooldajatele positiivne. Kõik probleemsed küsimused said operatiivselt lahendatud.

Eluloogika aga ütleb – inimestel võivad olla erinevad seisukohad. Oleme ausad, meie seas on piisavalt palju neid, kes võtavad endale õiguse arvata, et nad on teistest targemad. Seda näeme igas eluvaldkonnas. Meie seas on targad „meedikud”, kes pole päevagi arstiteadust õppinud. Me kohtame „ehitusspetsialiste”, kes pole ühelgi ehitusel kunagi käinud või töötanud. Väga paljud arvavad, et teavad kõike teede hooldusest, samas pole ise kunagi öötundidel lumega võidelnud. Huvitav on märkida, et just need „spetsialistid” on kõige aktiivsemad kritiseerijad. Ja kui juba võetakse ette sõimukõne, siis väljandeid ei valita.

Nikolai Ossipenko märgib, et isegi siis, kui raevunud helistajale tehakse selgeks, et ta on eksinud aadressiga, siis vabanduste asemel läheb pahameel veel suuremaks ja võimsamaks. Siis võetakse ette sotsiaalmeedia või muud ajakirjanduse võimalused. Pildistatakse lumiseid või libedaid teelõike, jagatakse kommentaare… Vähesed kriitikud on võimelised endale kainelt selgitama, et „hull libedus” või „läbimatud lumehanged” ei ole üldse firma N&V poolt hallatavatel teedel või tänavatel. Unustatakse, et peale N&V tegelevad teedehooldusega ka teised operaatorid. Mõnigi korteriühistu eirab oma kohustusi hoolitseda omandis oleva hoovi või teelõigu eest.

Tundub, et mõned raevunud inimeste telefonikõned, kus avaldatakse pahameelt teede olukorra kohta, on ei midagi enamat, kui pahatahtlik vaenukõne. Vene keeles on selline mõiste nagu „pokazuha” ehk enesenäitamine. Selliste vihakõnede eesmärk pole sugugi soov näha korrastatud tänavat. Eesmärk on ainult üks – pean helistama ja sõimama! Tavaliselt võtame ette kaardi ja näeme, et meile räägitakse teelõikudest, mis ei ole meie haldusalad. Kritiseerida pole raske, võib ju minna linnaväljakule ja seal kõva häälega karjuda. Nikolai Ossipenko kasutab situatsiooni kirjeldamiseks kurba nalja: „Kui kõik on hästi, siis meid keegi ei kiida. Kui kusagil on midagi halvasti, siis on süüdi ikka N&V ja Ossipenko isiklikult. Mina olen sellega harjunud, aga kahju on lihtsatest tööinimestest, keda täiesti asjatult süüdistatakse tegudes, mida nad pole üldse teinud”.

Loomulikult on ka firma N&V töös probleemseid hetki. Inimlik faktor, ilmastiku kiired muutusd, tehnika vastupidavus – selle eest pole keegi kaitstud. N&V teeb kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti lahendada murekohad. Logistikud on alati valmis ümber suunama tehnika, töölised olid talvistel päevadel valmis töötama suurema ajalise panusega. Tavaliselt on talvel ühes töövahetuses väljas ligi 100 inimest. Vaatamata konkurentsile tööturul on teedehooldajad valmis abistama oma kolleege. Ossipenko ei varja, et N&V on pöördunud eriolikordades abipalvetega kolleegide poole, aga on ka sõlmitud alltöölepingud, kus konkurendid delegeerivad osa oma kohustusi firmale N&V.

Miks siis ei ole inimestel selgust, kes ja kus peab lumega võitlema? Tõesti kõik hankelepingud on omavalitsuste kodulehtedel nähtavad. Küsimusele, kas see info ikka jõuab inimesteni, Nikolai Ossipenko vastas: „Kahjuks ei võta valla- või linnavalitsused vaevaks avaldada talihoolduse täielikku infot”. Tegelikult on teede talihoolduse aeg alates 15. oktoobrist kuni 15. aprillini.

Lumekoristamisel teedelt ja tänavatelt on tähtis arvestada lükatud lume kogusega teeristidel ja jalakäijate ülekäikudel. Halb nähtavus ja kõrged lumevallid tekitavad ohtlikke liiklussituatsioone.

Palju nurinat kuuleb firma N&V dispetšer libedate tänavate või kaupluste parklate ja sissepääsude kohta. Nikolai Ossipenko tuletab taas meelde, et igal kauplusel või kontorihoonel on kindel omanik.Talihooldus on iga hoone omaniku ülesanne, keskteede ja tänavatega tegelevad omavalitsuste lepingulised partnerid. Inimeste soov kasutada talvel alati puhastatud teed või tänavat on igati mõistetav. Pärast Põhjamaadele iseloomulikku öist lumesadu kõiki tänavaid ühe minutiga korda ei saa. Mõne inimese jaoks on isegi 10 minutit juba maailma suurim katastroof, toob piltliku näite Ossipenko. Firmal N&V on olemas vastav tehnika, mis võimaldab tõrjuda libedust. 24 tundi ööpäevas töötavad dispetšerid, kes võtavad vastu teateid ohtlikest teelõikudest. Tagasiside klientidelt on üks oluline osa firma tööst.

Jõhvi valla näitel võime rääkida veel ka hanketingimustest, kus on juba algselt sisse programmeeritud segadused ja arusaamatused. Hanketingimustes ja hiljem sõlmitud lepingutes on osa teid üldese talihooldusest välja jäänud. Jõhvi vallavolikogu fraktsioon „Meie kodu” on mitmel korral hankemenetluse vigadele viidanud. „Minul on häbi, et meil töötavad sellised „spetsialistid”. Makse maksavad kõik elanikud. Need, kelle teed kuuluvad puhastamisele ja need, kelle teed unustati lepingutesse sisse kirjutada”, ütleb Ossipenko.

Erinevates meedikanalites on kõlanud üleskutse kardinaalselt muuta talihoolduse riigihangete tingimusi, jagades haldavad alad väikesteks osadeks ja sellega võimaldada osaleda talihoolduses võimalikult suurel arvul firmadel. Nikolai Ossipenko arvamusel, et sellised ettepanekud tulevad „spetsialistidelt”, kes on teedehoolduses täiesti võhikud. Teekonda Jõhvist Tallinna võib lepingusse sisse kirjutada mitmel kombel – otse mööda Narva-Tallinna maanteed, aga võib sõita ka läbi Paide ja Pärnu. Mis sellest, et kulub rohkem aega ja kütust… Teedehoolduse ja hankete menetlemisega peavad tegelema tõelised oma ala tundjad. Pole tähtis, kes otseselt võidab hanke, logistika oli, on ja jääb. Sama on ka tehnikaga – tööd saab teha firma, kus on olemas kogu vajalik tehnika. Me võime jagada kõik teed ja tänavad väikefirmade ja FIEde vahel ära. Aga, mis saab siis, kui väikefirmal puruneb traktor ja asendust pole kusagilt saada? Mis saab siis, kui FIE jääb haigeks? Nikolai Ossipenkol on teisigi spetsiifilisi küsimusi riigihankete tingimuste koostajatele.

Firmal N&V oli ja on ka tulevikus võimekus olla konkurentsivõimeline teedehoolduse turul. See veendumus baseerub neljal põhiteguril. Töötajatel on kõrge kvalifikatsioon, mida pidevalt erinevatel tasemekoolitstel tõstetakse. Selle aasta veebruaris soetati  kaks uut SCANIA tüüpi masinat. N&V on valmis võtma õpetust kolleegide parimatest kogemustest ja jagama oma oskusi. On veel üks oluline asjaolu – ükski klientide kaebus, inimestelt saabunud e-kiri või telefonikõne ei jää tähelepanuta. Firma N&V kollektiiv on noor ja ambitsioonikas , see on hea kaasaegse firma näitaja , rõhutab Ossipenko. Pealegi tuleb arvestada sellega, et tavaliselt osaleb riigihankes kuni 10 erinevat firmat. Konkurents turul on tihe. „Meie analüüsime alati , miks just meie võitsime konkursi, või miks just meie sellel korral ei osutunud valituks”, rõhutab Ossipenko.

Firma N&V on tänulik kõikidele, kes näitavad mõistvat suhtumist, kes aitavad ja toetavad. Inimlik suhtumine on suur väärtus, mis viib elu edasi.

Jana Kuiv

Reklaam