Eesti IT-ettevõte Primend OÜ kinkis Ida-Viru Keskhaigla insuldi arendusprojekti tegevuste elluviimiseks tahvelarvutid. Isheemilise insuldiga patsiendi raviteekonna arendusprojekti raames piloteerib haigla uusi lähenemisviise, kuidas muuta patsiendi haigusest üle saamine ja taastumine sujuvamaks. Rõhku pannakse nii uute IT-arenduste kasutuselevõtule kui ka lähedaste rollile insuldihaige hooldus- ning taastumisprotsessis. 
 
Üks lahendustest hõlmab nii õepoolset nõustamist kui digitaalset tuge patsiendi lähedastele – see on mobiilirakendus, mis sisaldab õpetlikke-toetavaid videoid õendushoolduse ja koduse taastusravi teemal. Projekti kaasatakse alatest selle aasta jaanuarist 20 raske isheemilise insuldi diagnoosiga patsiendi lähedast. Praktika on siiani näidanud, et osal lähedastest puudub rakenduse kasutamiseks nutiseade.
Vajalike seadmete hankimiseks otsiti abi eraettevõtjatelt ning appi tuli Primend OÜ, kes oli valmis projekti elluviimiseks varustama haiglat kümne tahvelarvutiga, mida saab projektis osalevatele lähedaste kasutusse anda, et ka need, kellel puuduvad isiklikud seadmed, saaksid abimaterjale kasutada. IVKH insuldiprojekti meeskond näeb raviteekonna digilahendustes suurt potentsiaali. Tahvelarvutid on juba jõudnud jõudsid Ida-Viru keskhaiglasse.  Haigekassa insuldipatsiendi raviteekonna juhtprojekt ja IVKH arendusprojekt estavad kuni selle aasta lõpuni.

Larissa Kaljurand

Reklaam