Eesti rahuorganisatsioon Peace Action Community Estonia (PACE) tõi Ida-Virumaale omanäolise lõimumisprojekti “Kuula.me: Minu, sinu, meie lugu”. Tegemist oli virtuaalkohtumiste sarjaga, kus viidi kokku Jõhvi, Alutaguse ja Narva noored ning noorsootöötajad. Projekti teine osa on aga silmaga nähtav – noored kaunistasid seinamaalingutega Jõhvis Jaama 6 hoonet, Kurtna noortekeskust ja Narva Äkkeküla silda.

Noortele ja noorsootöötajatele suunatud projekti esimeses osas korraldati Zoomi keskkonnas kaks tutvustavat kohtumist. Esmalt toimus kohtumine “Minu lugu”, kus osalejad said jutustada lugusi elust oma kogukonnas. Teine virtuaalkohtumine “Sinu lugu” andis võimaluse rääkida oma loo läbi tänavakunsti. Projekti koordinaator Maria Sakarias selgitas, mida tähendab lugude jutustamine ja lugude rääkimine. Projekti olid kutsutud noored kolmest Ida-Virumaa regioonist, virtuaalkeskkonnas said kokku eri rahvusest noored. Mitte ainult eesti ja vene kodukeelega, Virumaal elab praegu ka palju noori, kes on tulnud siia välismaalt. Seega toimusid  vestlused lausa kolmes keeles, ilma inglise keeleta tänapäeva noor inimene enam hakkama ei saa. Noored tutvusid, neil paluti jutustada oma kodukandist. Seejuures paluti tuua välja oma kodukoha väärtused. Maria Sakarias märgib, et lood, mida jutustati näitasid noorte lugupidamist oma kodukoha vastu. Järgmisel virtuaalkohtumisel tehti noortele ettepanek märgistada erinevate sümbolitega oma elukohaga seotud väärtusi.

Näiteks Alutaguse noored Kurtna noortekeskusest nimetasid oma kodukoha uueks sümboliks karu, keda juba teist aastat järjest näeb kevadeti nende koduümbruses. Narva noored näitasid läbi sümbolite oma suhtumist kodulinna ajaloosse.

Kõikide nende tegevuste eesmärgiks oli tuua kokku erinevad kogukonnad ning erineva kultuuri- ja keeletausta või päritoluga inimesed. Kunsti ja jutuvestmise kaudu leitakse ühisosa erinevate kogukondade vahel ning mõeldakse koos Eesti kestlikule ja kaasavale arengule.

Projekt “Kuula.me: Minu, sinu, meie lugu” jätkus 16. aprillil Jõhvis, 17. aprillil Kurtnas ja 18. aprillil Narvas. Varasemates virtuaalvestlustes väljatoodud ideed ja kohasümbolid muutusid värvilisteks seinamaalinguteks. Noori juhendasid kohalikud kunstnikud, loomekeskuste ja noorsookeskuste töötajad.

Vestluses ajalehega Panorama täpsustas Maria Sakarias, et Jõhvis valmis seinamaaling Jaama 6 hoonel, kus asub loomemajanduskeskus. Siin olid loominguliseks algideeks värvilised triibud. Iga kaheliikmeline tiim valis oma värvitooni just oma triibu joonistamiseks. Veel märkis Maria Sakarias, et sellesse kunstiaktsiooni kutsuti kaasa lööma ka juhuslikke möödujaid. Mõnigi vanem daam naasis koos oma lapselapsega, et osaledada seinamaalingu loomes. Kurtnas tehti tööd koos Kurtna Noortekeskuse meeskonna ja noortega ning värviti rõõmsamaks keskuse betoonplats. Ikka selleks, et Ida-Virumaa üldine kuvand oleks positiivsem ja mõjutaks halvustavaid müüte.  Narvas tegutsesid noored koos MTÜ Vita Tiim liikmete ja linnakunstnik Deniss Polubojaroviga. Koos kaunistati Äkkeküla spordi- ja puhkealal asuvat jalakäijate tunnelit. Tiimidega lõid kaasa kunstnikud Anastasia Lemberg-Lvova, Merili Mägi ja Katrina Kolk. Projekti “Kuula.me: Minu, sinu, meie lugu” koordinaator Maria Sakarias märkis rõõmuga, et Narva noored oskasid oma maalingutel kõikide äratuntavate Narva sümbolite sekka poetada sümpaatsed kaheksajalad. Nii soovisid Narva noored edastada sõnumi,et Narvas on võimalik tegeleda paljude huvitavate asjadega.

Maria Sakarias on kindlal arvamusel, et noortel inimestel on nii palju andeid, erinevaid oskusi ja hästi palju loomingulisi ideid. Võib-olla koolis eksameid ja kontrolltöid tehes ei avaldu noorte anded nii selgelt – me tahame anda neile võimaluse eneseväljenduseks läbi kunsti. See on vaba ja julgustav meetod, kuidas igaüks saab olla see, kes ta on ja tunda end kogukonna osana. Teine aspekt ongi koostegemine, päriselt ja füüsiliselt, kui sa võtad pintslid ja värvid kätte ning su kõrval on teine, kes tegutseb sinuga koos. Nii tekivadki sellised tugevad kestvad suhted. Kui me midagi koos loome ning pärast vaatame ja meenutame seda, mida koos tegime, see jääb linnapilti alles ja tuletab meile meelde kui äge meie kogukond on. See lisab meile julgust, enesekindlust ja uhkust.

PACE on vabaühendus Eestis, mis keskendub demokraatia, inimõiguste ja rahukultuuri edendamisele. Ühingu tegevuste eesmärk on dialoogi loomine erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste vahel, mis soodustaks kogukondade koostööd ning sidusust. Organisatsiooni tegevused on suunatud noortele ja noortele täiskasvanutele.

Maria Sakarias arvab, et projekti “Kuula.me” peab kindlasti saama edasi areneda, korraldajad on valmis koostama jätkuprojekti. Taas loodetakse saada toetust Integratsiooni Sihtasutuselt.

“Lõpptulemuseks on meie jaoks olulised kaks asja, esiteks muudame  linna ilusamaks ja teiseks viime kokku noored, kes räägivad erinevaid keeli”, ütles lõpetuseks Maria Sakarias.

Larissa Kaljurand

Reklaam