Juba terve nädala on Ida-Virumaal võimalik töökohal vaktsineerida ilma vanusepiirita ehk inimestele alates 16. eluaastast. COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühm otsustas 6. mail, langetada Ida-Virumaal tööandjate juues vaktsineerimise vanusepiiri ennetähtaegselt. Otsuse tegemisel lähtuti piirkonna nakatumistasemest, vaktsineeritutega hõlmatutest ja tööandjate tagasisidest.

„Oleme n-ö piloodi korras pakkunud kohapealset vaktsineerimist suurematele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele ning praktika näitas, et ettevõtete suurest huvist hoolimata on 50 aasta vanusepiiri tõttu keeruline ka suurtes ettevõtetes kokku saada korraga nii palju töötajaid, et vaktsineerijail oleks mõttekas kohale sõita,“ kommenteeris töörühma juht Marek Seer. „Kuna just Ida-Virumaal on hetkel oluline vaktsineeritute osakaalu kiiresti tõsta, otsustasime ettevõtetega konsulteerimise järel avada seal töökohas kaitsesüstimine kõigile vanusegruppidele planeeritust varem.“ Seeri sõnul sõltub kaitsesüstimise tempo ja järjekord vaktsiinide tarnest ning teenusepakkuja logistikast. „Seetõttu võib minna aega, kuni kõigi soovi avaldanud tööandjateni jõuame. Palume kannatlikkust ja mõistmist,“ lisas ta.

Tingimused vanusepiirangust hoolimata tööandja juures vaktsineerimiseks on järgmised:

– Ettevõte peab asuma Ida-Viru maakonnas (kooskõlastatult töörühmaga võib teha erandeid, kui ettevõte ei asu Ida-Virumaal, küll aga elab seal suurem osa töötajatest).

– Suurem osa töötajatest ei saa teha kaugtööd (tootmine, sadamad, logistika, teenindus, põllumajandus jne).

– Minimaalne vaktsineeritavate arv ettevõttes on 20 töötajat.

– Lubatud on vaktsineerida ka töötajate täiskasvanud pereliikmeid. Eriti teretulnud on eakamate pereliikmete julgustamine ja vaktsineerima toomine.

– Vaktsineerimine toimub ettevõttes kohapeal.

Praeguseks käib vaktsineerimine ligikaudu 20 tööandja juures. Ligi 20 ettevõttet on veel avaldanud soovi liituda vaktsineerimiskampaaniaga. Sotsiaalministeeriumi edastatud teabe järgi oli vakksineerimise esimesel nädalal eraldatud ettevõtjatele ligikaudu 1500 doosi koroonavaktsiini.

Oma soovist töökohal vaktsineerimise korraldamiseks tuleb tööandjal teada anda aadressil: madis.kallas@haigekassa.ee. Samale kontaktile palutakse pöörduda ka täiendavate küsimuste korral. Ida-Virumaal korraldavad vaktsineerimist Haigekassa partnerid OÜ Corrigo ja S Silmarõõm OÜ.

Töökohal vaktsineerimine jätkub senises korralduses ka Harjumaal, ent esialgu jääb kehtima vanusepiirang. Vaktsineerimisest huvitatud tööandjatel, kelle organisatsioonis on suurem hulk vaktsineerimiseks valmis olijatest vähemalt 50-aastased ja kellel ei ole võimalik teha kaugtööd, tuleb oma soovist teada anda samale meiliaadressile. Harjumaal on tööandjatele pakkuda Astra Zeneca ja Jansseni vaktsiine.

Ida-Virumaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ligi 22% täiskasvanud elanikkonnast, samas kui Eestis keskmiselt on vaktsineeritud 33%. Samas on nakatumine Ida-Virumaal Eesti keskmisest kõrgem ehk 544 nakatunut 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul (Eestis keskmine 357).

Allikas: Sotsiaalministeerium                            

Toimetuselt: Vaktsineerimise töörühm otsustas, et 16–49-aastaste vanuserühma rohkem tükeldama ei hakata ning alates esmaspäevast, 17. maist saavad lasta end vaktsineerida kõik soovijad. Kui veel kaks nädalalt tagasi oli õhus võimalus, et laiema elanikkonna vaktsineerimisel tehase täiendavaid vanuserühmi, nii et 40–49-aastased saavad ülejäänutest varem võimaluse vaktsineerida, siis nüüd otsustas vaktsineerimise töörühm eesotsas projektijuht Marek Seeriga, et edasi liigutakse üldpopulatsiooni vaktsineerimisega korraga See tähendab, et 16–49-aastased saavad alates 17. maist kõik ennast vaktsineerimisele kirja hakata panema.

Reklaam