Eelmise aasta detsembri keskel olid eesti keele ja kultuuri klubid sunnitud katkestama iganädalased kohtumised, algas koroonapiirangute aeg. Jaanuaris-veebruaris, kõigest paariks nädalaks, suudeti taastata tavapärane kokkusaamiste graafik. Tänaseks on kontaktõpe ikka veel keelatud. Ja alles aprilli teises pooles lubas Integratsiooni SA taastada klubide tegevuse, aga virtuaalselt. Maikuu viimastel päevadel toimuvad viimased kokkusaamised, mis tegelikult pidid lõpema veebruari esimestel päevadel.

OÜ Mitteldorf osales eelmise aasta alguses Integratsiooni SA hankekonkursil, mille tulemusel avati viis eesti keele ja eesti kultuuri klubi Jõhvis, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja ka Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Reeglite järgi võib ühes keele klubis osaleda kuni 16 inimest, kellel on vähemalt B2 keeletase. Osalust klubi töös on aktiivselt kasutanud koolide ja lasteaedade pedagoogid, meditsiini- ja sotsiaaltöötajad. Keele klubi programm näeb ette 24 iganädalast kohtumist, seega programm kestab pool aastat. Peale kohtumiste korraldatakse ühiseid õppekäike ja kohtumisi huvitavate inimestega. Igas klubis korraldavad tegevusi kaks juhendajat, kes on eesti keele kandjad. Siit ka loogiline järeldus, et kogu klubi tegevus toimub ainult eesti keeles.

Vaadates tagasi ajavahemikule, mis jäi klubide käivitamisest eelmise aasta septembrist kuni selle aasta maikuuni, märgib OÜ Mitteldorf  juht Paul Kesküla, et vaatamata kehtivatele piirangutele, suudeti korraldada Jõhvi Mihklilaada kontserdi külastus, jõuti tutvuda ERMi ekspositsiooniga, külastati Avinurme Puiduaita. Klubi Lootus juhendaja Kristi Klaamann kirjutab klubi blogis Avinurme külastusest: „Esiteks tutvustati meile oma toodangut ja klubilised said ära arvata, milleks mitmeid tooteid kasutatakse: suitsuvorsti lõikelaud, saapa jalast eemaldaja, saunalava peaalune jne. Mõne toote puhul sai nalja ja otstarbedki tundusid põnevad. Salakarbi avamine nõudis tähelepanu ja õnne. Töötoas tegime laastust kaunistusi, seekordne valik oli väike kuusk. Eks kõik teavad, et pühadeks tuleb valmistuda juba varakult, seega selle aasta jõulupuu valmis kõigil varakult ja pühendumusega”. Kohtla-Järvel tegutsev klubi „Lobisejad” korraldas õppekäigu riigigümnaasiumisse. Klubide külalisteks olid Maire Petrova – Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsist, Tiia Linnard Jõhvi keskraamatukogust ning showmees Samuel Golomb.

Eesti keele klubi võimaldab arendada keeleoskust, samas on klubi programmis suur osa eesti kultuuri tutvustamisel. Kohtumistel räägitakse eesti kirjandusest, laulupeo traditsioonidest ja rahvakommetest.

Üks juhendajatest ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi eesti keele õpetaja Ursula Einmaa märgib, et klubi kohtumistel arutletakse pidevalt üheskoos erinevate teemade üle ja kasutatakse interaktiivseid meetodeid: arutelud, rühmatööd, filmide vaatamine, keelemängud, viktoriinid, esitlused. Suhtlemine klubis on vaba, kuna juhendajad ei tegele kogu aeg grammatikavigade parandamisega. Ursula Eimann ütleb: „Tekitasime keskkonna, kus osalejate vahel oli võrdsus ja tundsime end partneritena. Rääkisime ka enda (eestvedajate) kogemustest ja elust. Klubi liikmed tunnetasid, et usaldus on vastastikune ja oleme avatud”.

Klubiline õppevorm arvestab klubiliste ettepanekute ja nende vajadustega, teemade valikul ollakse paindlikud. Just pingevaba ja turvalise keskkonna loomine on keele klubi eelis teiste aktiivsete ja mitteformaalsete keeleõppevormide seas. Veel märgib juhendaja Ursula Eimann, et võivad olemas olla kõik (tugi-)vahendid – ruum, tehnika, inimesed, õppematerjal jne kuid soovitud tulemusi tagab siiski inimlik ja sobiv õhkkond, kus tuntakse end võrdsena, turvaliselt, kus on võimalik rääkida tõsistel teemadel, kuid samas saab ka nalja ja lõõgastuda.

Kohtla-Järve keele klubi Lobisejad otsustas esitada ühe oma klubi liikme – Alina Lemeševskaja Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) konkursile Aasta Õppija nominatsioonis. Alina Lemeševskaja on lasteaia Aljonuška tasandusrühma õpetaja, ta on viimase aasta jooksul osalenud kaheksal erineva tasemega koolitustel.

Kevadine piirangute leevendamine lubab keele klubidel korraldada ka viimased õppekäigud – 16. mail kuulasid klubide liikmed laulja Bonzo kontserti Posti talus ja 29. mail korraldatakse matk Sinimäe-Narva-Jõesuu ümbruses.

Nüüd jääb ainult loota, et uusi tegevuspiiranguid ei tule ja keelefirma Mitteldorf poolt korraldatud eesti keele klubid saavad juba juunis alustada uute grupidega. OÜ Mitteldorf  kavatseb suvel avada neli uut eesti keele ja eesti kultuuri klubi – Jõhvis, Ahtmes ja Kohtla-Järvel. OÜ Mitteldorf juht Paul Kesküla väljandas soovi korraldada klubide tegevust nö näost-näku. Ja kui taas kehtestatakse piirangud jätkub klubi tegevus virutaalselt.

Eesti keele klubisse saab registreeruda inimene, kellel on vähemat B2 riigikeele tase.

Larissa Kaljurand

Reklaam