Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) järgi peavad volikogu liikmed tutvuma istungite päevakorraga vähemalt neli päeva enne istungit. Tavaliselt algab istung päevakorra kinnitamisega. Siis juba punkt punkti järgi toimub arutelu ja eelnõude hääletamine. Jõhvi vallavolikogu tegutseb reeglite järgi, mis muudavad istungi laadaks, kui mitte kasutada väljendid „mölaks”.

Väljandus „mölla” pole ajalehe Panorama väljamõeldis, see on nö helilõik 17. juunil toimunud istungi 18. minutilt. 40 minutit vaidlesid volikogu liikmed päevakorra punktide üle. Sõnasõda tipnes iga päevakorrapunkti eraldi hääletamisega. Juba istungi esimestest minutitest oli selge, et volikogu esimees Aleksei Naumkin ei suuda istungit juhtida. Reaktsioon „saalist” ei lasknud ennast kaua oodata. Mõned näited saadikute reaktsioonist esimehe tööstiilile: „Mine ära, palun!”, „Meie viime ise istungi läbi!”, „Tee plats puhtaks!”.

Miks siis oli nii keeruline kinnitada päevakord? Vaevalt sellepärast, et algselt oli päevakorra projekti sissekirjutatud 30. küsimuse arutamine. Üheks põhjuseks oli istungi avaminutitel saadiku Arthur Sepperni poolt ette loetud kaks avaldust. Vallavanemale Jüri Konradile ja volikogu esimehele Aleksei Naumkinile umbusalgajad otsustasid oma avaldused tagasi kutsuda. Umbusaldamise avaldused esitati eelmisel volikogul, seal oli 11 allkirja. Nüüd aga 9 volikogu liiget otsustasid umbusaldamisest loobuda. Kui avaldused olid Seperni poolt loetud ja volikogu esimehele esitatud kostis kahe Reformierakonna fraktsiooni saadiku resoluutne kommentaar: “Aga meie ei ole avalduste tagasikutsumisest midagi kuulnud ja ei ole sellega nõus”. Tekkis olukord, kus tuli otsustada, kas jätta päevakorda uue vallavanema ja uue volikogu esimehe umbusaldamine ja uute vallajuhtide valimine? Seni kui otsiti vastust selgus, et pool tundi enne volikogu istungit esitas vallavanem Jüri Konrad tagasiastumise palve. Ise ta kohal ei viibinud ja volikogu esimees ei teadnud avaldusest mitte midagi. Jälle tobe situatsioon! Õli lisas tulle teadmine, et Jüri Konradil on õigus kuni kella 24.00 oma avaldusest taganeda. Vaidlemine kestis veel päris pikalt. Oli tunda, et osa volikogu liikmeid ei soovi mingit uue vallavanema valimist, samas teisel osal volikogu liikmetest (Jõhvi Eest ja Reformierakond), oli kõik valmis, et valimine korraldada. Oli koostatud eelnõu ja, nagu hiljem selgus, kandidaat oli ka paika pandud. Siis asus volikogu esimees Aleksei Naumkin oma nägemust peale suruma. Ta keeldus hääletusele panemast eelnõu, mis nägi ette uue vallavanema ja vallavalitsuse liikmete valimise. Naumkin põhjendas seda juba eelpool mainitud asjaoluga, et uut vallavanemat ei saa valida, sest Konradil on kuni 18. juunini aega muuta oma otsust. Veel arvas Naumkin, et vallas võib tekkida olukord, kus on võimul korraga kaks vallavanemat. Mingil hetkel langetasid volikogu esimees Naumkin ja volikogu aseesimees Tamara Põlevina otsuse lõpetada volikogu istung. Kuid see ei olnud veel sugugi kohaliku poliitika lõppvaatus. Volikogu saali jäi enamus saadikutest, kes otsustasid istungit jätkata. Istungi juhataja tooli istus vanim saali jäänud volikogu liige Paul Paas fraktsioonist Jõhvi Eest. 11 volikogu liiget käivitasid valimise menetlused. Ainsaks kandidaadiks vallavanema kohale oli Maris Toomel (Reformierakond). Hääletuse tulemusena vaaaaaaliti Toomel uueks Jõhvi vallavanemaks, määruse juures oli märge – alustab tööd 18. juunil.

Libedalt ei läinud ka uue vallavalitsuse struktuuri ja personaalse koosseisu valimine. Saali jäänud 11. saadiku vahel oli ka siin KOKSi sätetes eriarvamusi. Seaduse järgi peaks uus vallavanem kuu aja jooksul esitama volikogule kinnitamiseks „oma kabineti” struktuuri ja personaalse koosseisu. Aga uus vallavanem on ju ametis alles 18. juunist, seega 17. juunil ta mingeid ettepanekuid teha ei tohi. Saalist kostus märkus: „Miks peame tahtlikult seadust rikkuma?”

Siiski üks mõistlik ettepanek ikka tuli. Kuna uue vallavanema volitused kehtivad 18. juunist, siis 17. juuni õhtul võiks teha istungis neljatunnise vaheaja ja taas tulla kokku kell 00.02. Siis oleks kõik vastavalt seadusele. Polnud palju puudu, et see ettepanek oleks läinud hääletusele.

See aga istungi käiku ei peatanud. Maris Toomel esitas ja volikogu valis abivallavanemaks senine vallavanem Jüri Konradi (Keskerakond) ja enne teda vallavanemaks olnud Max Kauri (Keskerakond). Neljandaks vallavalitsuse liikmeks sai endine keskkonnaminister ning volikogu liige Arvo Aller (EKRE). Huvitav on märkida, et abivallavanemate ja vallavalitsuse liikme hääletamisel tõstis käe ka Maris Toomel, seda vaatamata koosoleku juhataja Paul Paasi märkusele. Peale vallavanemaks valimist Toomel ei olnud enam volikogu liige ja hääletada koos teiste volikogu liikmetega ta ei tohtinud. Paasi märkus jäi märkamata ja Toomel jätkas osalemist hääletamisel. Mainime veel ka seda, et peale Toomeli valimist vallavanemaks peaks tema asemel saama volikogu liikmeks asendusliige. Sellist inimest saalis ei olnud.

Sellega valimiste teater ei lõppenud. Istungilt lahkunud Aleksei Naumkinile samuti avaldati umbusaldust, seda juba uue avalduse alusel. Uueks volikogu esimeheks valiti Niina Neglason. Siin tasub meelde tuletada, et volikogu tööpraktika näeb ette esmalt umbusalduse avalduse sisseandmise, siis järgmisel volikogu istungil võetakse küsimus arutusele ja hääletatakse. Vähemalt viis päeva peab olema avalduse sisseandmise ja otsustamise vahel. See seaduse punkt ei makasa Jõhvi volikogus mitte midagi.

Võib olla 100% kindel, et 16. juuni Jõhvi vallavolikogu istung läheb Eesti kohaliku omavalitsemise ajalukku. Istungilt lahkunud saadikud on seisukohal, et peab esitama kaebuse. Nii võib “vallademokraatia” taas jõuda kohtusse.

Jana Kuiv

Reklaam