TalTech Virumaa kolledži 18. juunil Jõhvi Kontserdimajas toimunud lõpuaktusel said diplomid äriinfotehnoloogia ning kütuste keemia ja tehnoloogia õppekava magistrid kui ka rakenduskõrgharidusõppe lõpetajad. 

2019. aastal esmakordselt pilootprojektina koostöös IT-teaduskonnaga avatud äriinfotehnoloogia õppekava on ennast õigustanud. Esimese lennu üks töödest on hinnatud üheks parimaks äriinfotehnoloogia magistrikava lõputööks ning töö autor, Eesti Energia AS töötaja Vladimir Zaitsev on kutsutud Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi parimate lõpetajate vastuvõtule Kadrioru roosiaeda. Magistrikava programmijuht Gunnar Piho toob välja põhjused, miks on vastuvõtt Kohtla-Järvel oluline: „Siin on tööstus ja sellel on vajadus inimeste koolitamiseks. Tööstuses on olemas inimesed, kes võiksid teisi õpetada. Kolledžis on sessioonõppe võimekus ning see on reaalne regionaalpoliitika,“ põhjendas Piho. 

Kolledži lõpetanud 6 rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilastele ning kahe magistriõppekava magistritele andsid Tallinna Tehnikaülikooli diplomid üle tehnikaülikooli rektor Tiit Land, inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev, IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan ja Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. Kolledži lõpuaktusel antakse välja 1100. diplom                                           

„TalTech on Virumaal arendamas oma uusi õppekavasid. Plaanis on avada koos IT-teaduskonnaga 2022. aastal vastuvõtt juba kolmandale kolledži magistriõppekavale – meditsiinitehnika ja –füüsika. Koostöös inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudiga on kavas välja töötada magistriprogramm – rohelised energiatehnoloogiad,“ ütles kolledži direktor Mare Roosileht. „Üks maakonna kitsaskohti on reaalainete õpetajate koolitamise võimaluse puudumine. Sel teemal oleme alustanud läbirääkimisi Tallinna Ülikooliga. Ka koostöös Tartu Ülikooli Narva kolledžiga saaksime õpetajakoolituses palju ära teha,“ selgitas Roosileht. 

Koos magistrikavadega laieneb ka kolledži teadus- ja arendusvõimekus. „Oleme võtnud eesmärgiks laiendada Virumaa kolledži kompetentsi ning arendada välja regionaalne innovatsioonikeskus koos seda toetava hariduskeskkonnaga, mis soodustab ettevõtete teadusvõimekuse kasvu,” märgib TalTechi rektor Tiit Land.

Ida-Virumaa suurettevõtete jaoks on Virumaa kolledž olnud oluline partner kaasaegse teadmuse vahendamisel ning kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisel. Tervitussõnad annavad lõpetajatele edasi Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia esindajad.  

Kolledži lõpetajad saavad jätkata õpinguid TalTechis või mistahes teise ülikooli magistri- või doktoriõppes. Virumaa kolledžis kestab sisseastumisavalduse vastuvõtt kolmel rakenduskõrgharidusõppe ning ühel magistriõppe erialal 6. juulini 2021. 

TalTech Virumaa Kolledž

Reklaam