Jõhvi vallavolikogust (või volikogudest) ning volikogu esimehest (või volikogu esimeestest) on viimastel nädalatel kirjutanud mitmed meediaväljaanded. Vaatamata väljaande meelsusele on ajakirjanikud ühel meelel – Jõhvis on kaksikvõim. Juuni keskel ennast volikogu esimeheks „hääletanud” Niina Neglason ja veel kümme volikogu liiget sellise seisukohaga nõus ei ole. Jõhvi vallavolikogus on 21 liiget.

Tegelikult nädalaleht Panorama arvab, et kaksikvõimu asemel võib Jõhvi sisepoliitilist olukorda juunis-juulis 2021 nimetada „täielik segadus”. Volikogu esimees Niina Neglason saatis volikogu liikmetele kutse volikogu istungile, mis toimus 30. juunil. Kohale tuli 11 rahvasaadikut. Oli juba eelnevalt selge, et 10 saadikut ignoreerib kutset ja jääb ootama volikogu istungit, mille kutsub kokku volikogu esimees Aleksei Naumkin. Niina Neglason &CO arvab, et Naumkin tagandati seaduslikult juba juuni keskel, samas on 30. juuni istungi esimese päevakorrapunktina kirjas – 17. juuni 2021 a. istungil volikogu esimees Aleksei Naumkinile esitatud umbusaldusavalduse arutamine. Teistkordset hääletamist Naumkini küsimuses ei algatatud. Üheks argumendiks oli Niina Neglasoni „matemaatika”, kes mitme istungi ja mitme esitatud umbusalduse avalduse järgi luges kokku 20 allkirja, millega Naumkinile esitati umbusaldus. See, et 17. juunil osa rahvasaadikuid oma avalduse tagasi võttis, ei maksa Jõhvi volikogus midagi.

Edasi lülitas 30. juuni volikogu sisse hääletusmasina ja nagu on saanud kohaliku poliitika „heaks tavaks” pandi paika kõikide komisjonide esimehed ja aseesimehed. Isegi revisjonikomisjoni ei loovutatud uuele opositsioonile – põhjendus väga lihtne: uuest opositsioonist oli volikogu istungil ainult üks volikogu liige – Andrei Ojamäe, kes keeldus hääletamisest kõikides küsimustes.

Segadus on vallas ka vallavanemaga ja kahe abivallavanemaga ning veel ühe vallavalitsuse liikmega. 17. juunil esitati ja hääletati vallajuhtideks Maris Toomel (vallavanem), Jüri Konrad ja Max Kaur (abivallavanemad) ja Arvo Aller (valitsuse liige). Need määramised on samuti uue opositsiooni poolt nimetatud ebaseaduslikeks. 30. juunil oli volikogu istungi päevakorras punkt 5 “Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning vastutusvaldkondade määramine”. Eestlane ütleb selle kohta, et topelt ei kärise.

Huvitav on märkida, et endisele vallavanemale Jüri Konradile oli tema “valitsemise” ajal tehtud nõnda palju märkusi, et isegi koostati umbusaldusavaldus. 17. juunil otsustas Jüri Konrad ise lahkuda vallavanema kohalt. Ja sama päeva õhtul “Neglason&CO” volikogu usadab Jüri Konradile abivallavanema ameti. Uues vallavalitsuses hakkab Jüri Konrad juhtima arenguvaldkonda! Arvo Aller aga vastutab maaelu arengu eest. EKRE liige Arvo Aller oli täpselt ühe aasta ja 46 päeva maaeluminister. Paistab, et oleme unustanud, et 20. mail pöördusid Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets, Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus maaeluministri Alleri poole palvega hüvitada põllumeestele tekitatud kahju ja ametist tagasi astuda.

Kõrvaltvaatajana jääb mulje, et tegemist pole volikogu istungiga vaid provintsivaksali ooteruumiga. Tullakse ja minnakse, tegeletakse lapsega, tõmmatakse piipu. Õnneks on varsti rong tulemas…

Jana Kuiv

Nädalaleht Panorama palus Jõhvi hetkeolukorda kommenteerida Aleksei Naumkinil.

„Mina 30. juuni volikogu istungil ei osalenud. Olen endiselt seisukohal, et uue volikogu esimehe valimine on ebaseaduslik. Kõik järgnevad volikogu otsused on samuti seadustega vastuolus. Olen volikogu esimehena kokku kutsunud 8. juulil eestseisuse ja kavatsen 18. juulil kutsuda saadikud korralisele volikogu istungile. Niina Neglason on mulle öelnud, kui ma pole asjade käiguga nõus, siis võin kohtusse pöörduda. Selline seisukoht on arusaadav, teame ju, et kohtuveski jahvatab aeglaselt. Kohtu hinnangut tänastele kuuleme alles aasta pärast. See on aga Neglasonile parim lahendus oktoobrikuu kohalike valimiste eel. Märgin ka seda, et koheselt peale 17. juuni volikogu istungit pandi kinni minu, kui volikogu esimehe, ametlik e-aadress. Olen volikogu infost täielikult eemaldatud”.

Reklaam