Esmakordselt nägid Jõhvi inimesed uue valimisliidu logo ja tunnuslauset „Ühtsuses on jõud!” 4. juuli pargikontserdil, mille korraldasid valimisliidu esinumbrid Nikolai Ossipenko, Evelyn Danilov ja Dmitri Smirnov. Oktoobris toimuvate kohalike valimiste ettevalmistus erakondade ja valimisliitude poolt on saanud alguse. Nädalaleht Panorama palus valimisliidu Jõhvikad asutajaliikmel Evelyn Danilovil tutvustada uue valimisliidu programmilisi seisukohti. Algas aga vestlus teisel teemal Evelyn Danilov töötab nüüd firma N&V arendusdirektorina.

– Nädalaleht Panorama tänab teid, Evelyn Danilov, senise koostöö eest. Teie kommentaarid ja intervjuud, mida andsite lehele olles Jõhvi abivallavanem, leidsid lugejate hea vastukaja. Pidite jätma abivallavanema töö, kuna tagasi astus kogu valitsuskabinet vallavanem Jüri Konradi juhtimisel. Nüüd olete juba terve nädala ametis firmas N&V, teile on usaldatud arendusdirektori kohustused. Millega peate tegelema, tutvustage oma tööd?

– Minu ülesanded on väga konkreetsed. Töö on seotud minu nii öelda päris elukutsega, minu vundamendiks on juriidiline haridus. Alustasin uuel töökohal dokumentatsiooni korrastamisega, selle korrektsemaks muutmisega. Ka personaliosakond ja kogu kaadrite teema on samuti minu töövaldkond. Kureerima pean kogu kirjavahetust, lepinguid ja hankedokumentatsiooni. Esimene suur väljakutse ongi firma dokumentatsiooni väljaarendamine, selliseks nagu meie seda näha soovime. Märgin, et N&V ning Ekovir on firmad, kellel on tihedad suhted riigiga, seda just läbi riigihangete. Siin on vaja korrektsust, paratamatult tekivad vaided ja tingimuste täpsustused. Rääkides Ekovirist, siis pean mainima, et just sellel firmal on hetkel riigiga kõige tihedam lepinguline suhe. Võib-olla paljud ei tea, aga firmades N&V ja Ekovir on tegelikult ühtne personalijuhtimine. Seega olen arendusdirektor kogu N&V ja Ekoviri süsteemis.

– Milline on teie arvates nende kahe firma osakaal regioonis?

– Siin ei pea midagi eriti tõestama. Tegemist on regiooni kahe suurettevõttega. Ja ega Jõhvis suurema kaliibriga ettevõtteid ei ole. Loomulikult N&Vd ja Ekoviri ei saa võrrelda VKGga. Samas on ka Uikala prügilas oma tootmine, seega N&V ja Ekovir ei ole ainult regionaalsed teenindusüksused. Kogu N&V ja Ekoviri kompleks on Ida-Virumaal märkimisväärne. Uikala on viimaste aastate jooksul teinud suure sammu arengu suunas. Jõhvi kontekstis on tegemist hübriidettevõttega, mis loomulikult vajab pidevat arendust. Igav ei hakka!

– Tegutsete kahe ettevõtte ühises staabis. Kuidas olete kohanenud uute kolleegidega?

– Esmalt on minu kolleegideks kahe ettevõtte juhatuste liikmed. Kohe peale intervjuud ongi meil ühine töökoosolek. Aga kogu ettevõtte juhtimisstruktuur, kuhu kuuluvad tootmisüksuste juhid, regionaalsed juhid ja keskastmejuhid, moodustab parajalt keerulise „ämblikuvõrgu”. Esimesteks kolleegideks on ikka kontoriinimesed, koridori- ja korrusenaabrid. Suhtlen raamatupidamis-, analüütika- ja personaaliosakonnaga.

– Jõhvi kohalikule poliitmaastikule on tekkinud valimisliit Jõhvikad. Olete selle liikumise üks asutajaliikmetest. Tutvustage, mida kujutab endast valimisliit Jõhvikad?

– Kindlasti ei ole tegemist valimisliidu Meie Kodu uuendatud nimega. Väidan, et tegemist on sisu muutmisega. Oleme ausad, Meie Kodu jaoks on viimased neli aastat olnud keerulised. On neid inimesi, kes otsustas lahkuda või keda meelitati teise erakonda või valimisliitu. Mõni kohalik aktivist vahetab erakondlikku kuuluvust vaata et iga poole aasta tagant. Minna täna edasi Meie Kodu brändiga oleks vale samm. Valija teab täpselt, mis oli negatiivne ja mis tekitab positiivseid emotsioone. Valimisliidu jaoks on tähtis säilitada ka neid inimesi, kes soovivad jätkata, kes ei ole pettunud.

– Kas võime rääkida, et valimisliit Jõhvikad on uus leht kohalikus poliitikas?

– On tõesti aeg keerata uus leht. On vaja välja minna uute inimestega ja uute ideedega. Seda võib nimetada värskeks hingamiseks. Sama võime näha ka teiste erakondade juures – kes vahetab nime, kes toob sisse uued juhatuse liikmed, mõned ühinevad. Vahetatakse programme ja suundi. Mõni muutub rohkem liberaalsemaks, mõni aga vastupidi – muutub konservatiivsemaks. See on loomulik protsess. Enda sisse vaatamine enne valimisi on väga vajalik.

– Jõhvikad – see on ju väga eestimeelne ja -keelne nimi. Miks just selline valimisliidu nimetus?

– Tegemist on kahemõttelise nimetusega. Jõhvikad on ju Jõhvi inimesed. Jõhvi sümboolikas on samuti olemas jõhvikamotiiv. Jõhvikad on ka mõnusad ja tervislikud marjad. Marjana on jõhvikas tervise ja jõu sümbol. Jõhvikas on inimese tervendaja ja miks siis ei või Jõhvikad olla vallaelu tervendajad!? Täna on veel vara rääkida meie nimekirjast, aga on neid inimesi, keda juba teatakse kohaliku elu arendajatena ja kindlasti toome juurde uusi inimesi. Näiteks mina olen üks nendest uutest inimestest.

– Kas saame rääkida ka uue valimisliidu Jõhvikad programmilistest seisukohtadest?

– Iga programm põhineb hetkeseisu analüüsil. Valimiste eel püüame taas ja taas selgitada inimestele,et see, mis praegu Jõhvi vallas toimub, on üks keerulisemaid aegu. Kusagil Eestis midagi sellist me ei leia. Hullemat stsenaariumi on Jõhvi kõrvale raske leida. Jõhvi on suutnud meid kõiki negatiivselt üllatada. Kurb on! Minul on hirm nende inimeste pärast, kes praegu töötavad erinevatel ametikohtadel. Arthur Sepperni saatus võib tabada igat vallaametnikku või allasutuse juhti. Tänane võim ei löö risti ette ja on valmis eirama seadusi ja varasemaid kokkuleppeid. Täna juhivad meid taas inimesed, kes räägivad koostööst ja koheselt unustavad, mida on lubanud. Selliste juhtide sõnadel pole mingit väärtust.

– Kas see negatiivsus võib mõjutada inimeste hoiakuid saabuvatel kohalikel valimistel? Äkki ei tulda enam valimiskastide juurde? Mis siis teha?

– Me peame nüüd tegema sellist tööd, et muuta inimeste arvamusi. Inimesed peavad saama tagasi usu ja kindluse, et ka Jõhvis on võimalik kohaliku elu mitmekülgne areng. Inimesed peavad tulevikulootuse tagasi saama. Esmalt aga lootus, et see praegune segadus kunagi lõpeb. Kui aga inimene otsustab valimistel mitte osaleda, siis olukord muutub veel hullemaks.

– Kas Jõhvikate programm näeb ette ainult vanuritele pinkide paigaldamist? Äkki peaks mõtlema suurtele europrojektidele?

– Jõhvi omapära just selles ongi, et me unustame siin kohati suurte projektide valguses elementaarsed asjad. Inimesele, eriti vanemale inimesele, on tähtis, kas ta saab poeretkel kusagil korraks istuda ja pingil jalgu puhata. Peame aru saama, et päevamure on surnuaiatee tolm, mis katab hauamärgistusi.Oluline on kaev kalmistul, eriti siis kui hauaplats on ühes kalmistu osas ja kaev teisel pool kalmistut. Vanemat inimest ei huvita, kas vallas on uhke lennuväli või korraldatakse suurejoonelist lennupäeva. Pink majade vahel kui hoolitsuse sümbol on palju suurema tähtsusega. Inimene soovib oma apteegiteel kaks korda istuda ja veidi hinge tõmmata. Oma kõrges lennus peame nägema ja tunnetama, mida inimene siin ja praegu vajab . Loomulikult noore inimesena olen ma kahe käega Jõhvi võimalike suurarenduste poolt, kuid see ei tohi varjutada igapäevamurede koormat. Peame aru saama, et meie seas on inimesi, keda huvitavad jäähallid ja staadionid, aga on ka puuetega inimesed, kelle jaoks on esmatähtis liikumisvõimaluse olemasolu kõnniteedel, et pääseda ratastoolis üle tee või mõnda ametiasutusse.

– Kas Jõhvikad lähevad kohalikele valimistele täisnimekirjaga,kas võite juba avalikustada võimaliku vallavanema nime?

– Kindlasti osaleme valimistel täisnimekirjaga. Oleme arutanud ka vallavanema kandidatuuri, see nägemus on valimisliidul Jõhvikad täiesti olemas. Samas ei ole valimiseelne aeg veel küps, et vallavanema kandidaati tutvustada. Samuti käituvad ka teised erakonnad ja valimisliidud.

– Valimisliit Jõhvikad teatas endast suure kontserdiga Jõhvi pargis 4. juulil. Kas on koostatud analoogiliste ürituste kava ja mil moel kavatseb valimisliit oma sõnumit inimesteni viia?

– Soovime suve jooksul korraldada veel 3-4 valimiseelset suurüritust. Kindlasti pakume erinevas formaadis meie tutvustusi ja sõnumi levitamist. Järgmise suurürituse teate loodame edastada saabuva nädala jooksul. Aga väiksemaid üritusi tuleb kordades rohkem.

– Mõni sõna ka teist endast. Mis on need kolm alustala, millel seisavad Evelyn Danilovi elukogemused, tööalased oskused, hoiakud ja nägemused?

– Tihedamalt olen Jõhviga seotud viimased kolm aastat. Mul on volikogu töökogemus Lüganuse vallast, siis oli Kiviõli linn veel eraldi omavalitsus. Jõhvi inimesed teavad, et ma töötasin keskraamatukogus ja olin ligi üheksa kuud abivallavanem. Aga kolm alustala, mis on teinud mind selliseks nagu ma olen, on juriidika, poliitika ja heategevus. Olen aastatega pidanud mitut ametit, kuid heategevus oli, on ja jääb minu elu lahutamatuks osaks. Olen tänulik kasvatusele, oma vanaemale. Vahest mõtlen, et olen vanaema kloon, kelle ülesanne on tema tegemisi jätkata. Mind on kasvatatud kõige elava armastuse ja hoolivuse vaimus. Mind on alati ümbritsenud inimesed, kelle elu on samuti seotud heategevusega. Eks need inimesed on ka mind mõjutanud. Heategijaks ei saa õppida või mingil muul moel saada. See on sünniga kaasa antud, sa kas oled heategija või sa seda üldse ei ole!

– Nädalaleht tänab huvitava vestluse eest. Lähenevad valimised annavad meile veel mitmeid põhjusi uuteks kohtumisteks. Soovime lugejate poolt edu N&V/Ekoviri arendamisel ja põnevat valimiseelset aega valimisliidu Jõhvikad koosseisus!

Vesteles Jana Kuiv

Reklaam